Giải vở bài tập Toán lớp 2 tập 1 Bài 15: 29 + 5

  • Bài 15: 29 + 5 trang 1
  • Bài 15: 29 + 5 trang 2
Bàâ 15: 29 + 5
1. Tính: 79
+
89
5
29
69
49
38
75
56
19
+
4
39
4“
8
59
4"
2
9
4"
39
89
+
1
23
47
61
48
90
2. Đặt tính rồi tính tổng, biết các số hạng là:
29 và 8	49 và 9	79 và 6
29
8
49
79
37
58
85
3. Một cửa hàng buổi sáng bán được 19 cái áo sơ mi, buổi chiều bán được 8 cái áo sơ mi. Hỏi cả hai buổi cửa hàng đó bán được bao nhiêu cái áo sơ mi ?
Tóm tắt
19 cái
Sáng:
8 cái
Chiều:
■? cái
Bài giải
Số cái áo sơ mi cửa hàng bán được trong cả hai buổi là:
19 + 8 = 27 (cái)
Đáp số: 27 cái.
4. Nối các điểm để có một hình vuông và hai hình tam giác.