Giải Bài Tập Hóa 9

Giải bài tập Hóa 9 - Giúp các bạn nắm vững kiến thức trọng tâm, củng cố, ôn tập và rèn luyện kĩ năng giải bài tập môn Hóa học 9.

Tài liệu học tốt Hóa học 9 được trình bày bám sát sách giáo khoa Hóa học 9 nhằm giúp các bạn nắm chắc kiến thức trong sách giáo khoa, từ đó vận dụng để giải được bài tập Hóa học 9 trong sách giáo khoa, sách bài tập. Tài liệu gồm 3 phần:

- Kiến thức trọng tâm: Bao gồm các kiến thức, kĩ năng được quy định trong SGK Hóa học 9 mà học sinh nhất thiết phải nắm vững.

- Hướng dẫn giải bài tập Hóa học 9 trong SGK và SBT: Hướng dẫn giải một số bài tập khó trong SGK Hóa học 9 để giúp học sinh hiểu được cách vận dụng kiến thức của bài học vào giải các bài tập khó về lí thuyết và tính toán.

- Bài tập bổ sung và hướng dẫn giải: Các bài tập trắc nghiệm và tự luận từ cơ bản đến nâng cao, nhằm giúp học sinh vận dụng kiến thức đã học của bài học.