Giải Bài Tập Hóa 11

Giải bài tập Hóa 11 - Tài liệu học tốt Hóa học 11 được trình bày bám sát chương trình sách giáo khoa Hóa học 11 nhằm giúp các bạn nắm chắc kiến thức trong sách giáo khoa, từ đó vận dụng để giải được bài tập Hóa học 11 trong sách giáo khoa, sách bài tập. Tài liệu gồm 2 phần:

- Tóm tắt kiến thức theo từng bài

- Hướng dẫn trả lời câu hỏi và giải bài tập Hóa học 11 trong SGK và SBT

Chúng tôi hi vọng tài liệu này sẽ là tài liệu tham khảo tốt cho các bạn học sinh trong quá trình ôn tập củng cố kiến thức bộ môn Hóa học 11 một cách có hiệu quả.