SGK Tự Nhiên và Xã Hội 1 - Bài 32. Gió

  • Bài 32. Gió trang 1
  • Bài 32. Gió trang 2
Bài 32. Gió
Hình nào cho biết trời đang có gió? Vì sao bạn biết
Nêu những gì bạn nhận thấy khi gió thổi vào người
Trò chơi chơi coing chóng