SGK Tự Nhiên và Xã Hội 3 - Bài 1. Hoạt động thở và cơ quan hô hấp

  • Bài 1. Hoạt động thở và cơ quan hô hấp trang 1
  • Bài 1. Hoạt động thở và cơ quan hô hấp trang 2
  • Bài 1. Hoạt động thở và cơ quan hô hấp trang 3
CON NGƯƠI
VÀ SỨC KHOẺ
*
k,
của mình.
* - Bạn hãy làm động tác thở sâu. Mô tả sự thay đổi của lồng ngực khi hít vào và thở ra.
- Chỉ vị trí cơ quan hô hấp trên hình vẽ và trên cơ thể
_ 9 _	X _
Mũi
Lá phổi phải
Lá phổi trái
Phế quản
Chỉ vào hình 2 và nói cợ quan hô hấp gồm những bộ phận nào.
Chỉ vào hình 3 và nói đường đi của không khí khi hít vào, thở ra.
Cơ quan thực hiện việc trao đổi khí giữa cơ thể và môi trường bên ngoài được gọi là cơ quan hô hấp.
Cơ quan hô hấp gồm : mũi, khí quản, phế quản và hai lá phổi.
Nhờ hoạt động thở của cơ quan hô hấp mà cơ thể chúng ta luôn có đủ khí ô-xi để sống. Nếu bị ngừng thở từ 3 đến 4 phút, người ta có thể bị chết.