SGK Tự Nhiên và Xã Hội 3 - Bài 7. Hoạt động tuần hoàn

  • Bài 7. Hoạt động tuần hoàn trang 1
  • Bài 7. Hoạt động tuần hoàn trang 2
Bạn nghe thấy gì khi áp tai vào ngực của bạn mình ?
Đặt mấy đầu ngón tay phải lên cổ tay trái của mình hoặc của bạn mình, bạn cảm thấy gì ?
Đặt tay lên ngực trái rổi tự đếm nhịp tim của mình trong một phút.
Để ngửa bàn tay trái lên bàn, đặt mấy đầu ngón tay phải lên cổ tay trái (phía dưới ngón cái), đếm nhịp mạch trong một phút.
Tim luôn luôn đập để bơm máu đi khắp cơ thể. Nếu tim ngừng đập, cơ thể sẽ chết.
Mao mạch ở phổi
Động mạch phổi
Động mạch đưa máu tự tim đi khắp các cơ quan của cơ thể.
Tính mạch đưa máu từ các cơ quan của cơ thể về tim.
Mao mạch nối động mạch/ \yớ/ tĩnh mạch.
C^Ị Sơ đồ vòng tuần hoàn lớn và vòng tuần hoàn nhỏ
Tim
Tĩnh mạch phổi
rhạch
Tĩnh mạch
chủ
o - Hãy chỉ động mạch, tĩnh mạch và mao mạch trên sơ đồ. - Chỉ và nói đường đi của máu trên sơ đồ.
Tim luôn co bóp đẩy máu vào hai vòng tuần hoàn.
Vòng tuần hoàn lớn : đưa máu chứa nhiều khí ô-xi và chất dinh dưỡng từ tim đi nuôi các cơ quan của cơ thể, đồng thời nhận khí các-bô-níc và chất thải của các cơ quan rồi trở về tim.
Vòng tuần hoàn nhỏ : đưa máu từ tim đến phổi lấy khí ô-xi và thải khí các-bô-níc rồi trở về tim.
“Ghép chữ vào hình”.