SGK Tự Nhiên và Xã Hội 3 - Bài 5. Bệnh lao phổi

  • Bài 5. Bệnh lao phổi trang 1
  • Bài 5. Bệnh lao phổi trang 2
Bệnh lao phổi
©
Có, bệnh lây từ người bệnh sang người lành qua đường hô hâb^
I
Nguyên nhân gây ra bệnh lao phổi là gì ?
Bệnh lao phổi có thể lây từ người bệnh sang người lành bằng con đường nào ?
Bệnh lao phổi gây ra tác hại gì đối với sức khoẻ của người bệnh và những người xung quanh ?
Nên làm gì và không nên làm gì để phòng bệnh lao phổi ?
9
10 „ ,
P
- Lao là một bệnh truyền nhiễm do một loại vi khuẩn gây ra. - Ngày nay, đã có thuốc chữa khỏi bệnh lao và thuốc phòng lao.
- Trẻ em được tiêm phòng lao có thể không bị mắc bệnh này trong suốt cuộc đời.