SGK Tự Nhiên và Xã Hội 3 - Bài 6. Máu và cơ quan tuần hoàn

  • Bài 6. Máu và cơ quan tuần hoàn trang 1
  • Bài 6. Máu và cơ quan tuần hoàn trang 2
* || - Bạn đã bị đứt tay hoặc trầy da bao giờ chưa ?
2	- Khi bị đứt tay hoặc trầy da, bạn nhìn thấy gì ở vết thương ?
... ©
Huyêt cầu đỏ (hồng cầu)
Máu là một chất lỏng màu đỏ, gồm có huyết tương và huyết cầu.
Trong cơ thể, máu luôn được lưu thông. Cơ quan vận chuyển máu đi khắp cơ thể được gọi là cờ quan tuần hoàn.
p-
Cơ quan tuần hoàn gồm những bộ phận nào ?
Chỉ vị trí của tim trên hình vẽ và trên cơ thể của mình.