SGK Công Nghệ 8 - Bài 3. Bài tập thực hành - Hình chiếu của vật thể

  • Bài 3. Bài tập thực hành - Hình chiếu của vật thể trang 1
  • Bài 3. Bài tập thực hành - Hình chiếu của vật thể trang 2
Bài 3
Bài tập thực hành
HÌNH CHIẾU CÙA VẬT THỂ
Biết được sự liên quan giữa hướng chiếu và hình chiếu.
Biết được cách bố trí các hình chiếu ở trên bản vẽ.
- CHUẨN BỊ
Dụng cụ : Thước, êke, compa, bút chì, tẩy...
Vật liệu : Giấy vẽ khổ A4 (297mm X 210mm)...
Vở bài tập, giấy nháp,...
- NỘI DUNG
Cho vật thể hình cái nêm với ba hướng chiếu A, B, c và các hình chiếu 1,2,3 như hình 3.1. Hãy đánh dấu (x) vào bảng 3.1 để chỉ rõ sự tương quan giữa các hình chiếu và các hướng chiếu. Vẽ lại các hình chiếu 1, 2, 3 cho đúng vị trí của chúng ở trên bản vẽ kĩ thuật.
B
Hình 3.1
a) Các hướng chiếu ; b) Các hình chiếu.
3
- CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH
Yêu cầu thực hiện bài tập thực hành trong vở bài tập hoặc trên tờ giấy khổ A4. Các bước được tiến hành như sau :
Bước 1. Đọc kĩ nội dung bài tập thực hành.
Bước 2. Bài làm trong vở bài tập hoặc trên tờ giấy khổ A4, cần bố trí các phần chữ và phần hình cân đối trên bản vẽ.
Bước 3. Kẻ bảng 3.1 vào bài làm và đánh dấu (x) vào ô đã chọn trong bảng đó. Bước 4. Vẽ lại ba hình chiếu 1, 2 và 3 đúng vị trí của chúng ở trên bản vẽ.
(nếu làm trên tờ giấy khổ A4 cần ghi họ tên học sinh, tên trường, lớp ở góc dưới bên phải bản vẽ).
Chú ỷ :
Khi vẽ chia làm hai bước :
Bước vẽ mờ. Tất cả các đường đều vẽ bằng nét mảnh, có chiều rộng khoảng 0,25mm.
Bước tô đậm. Sau khi vẽ mờ xong, cần kiểm tra lại các hình đã vẽ, sửa chữa những sai sót... rồi tiến hành bước tô đậm, chiều rộng của nét đậm khoảng 0,5mm.
Các kích thước của hình phải đo theo hình đã cho, có thể vẽ theo tỉ lệ.
IV-NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ
Học sinh tự nhận xét và đánh giá bài làm theo hướng dẫn của giáo viên.