SGK Công Nghệ 8 - Bài 5. Bài tập thực hành - Đọc bản vẽ các khối đa diện

  • Bài 5. Bài tập thực hành - Đọc bản vẽ các khối đa diện trang 1
  • Bài 5. Bài tập thực hành - Đọc bản vẽ các khối đa diện trang 2
  • Bài 5. Bài tập thực hành - Đọc bản vẽ các khối đa diện trang 3
Bài 5
Bài tập thực hành
ĐỌC BẢN VẼ CÁC KHỐI ĐA DIỆN
Đọc được bản vẽ các hình chiếu của vật thể có dạng các khối đa diện.
Phát huy trí tưởng tượng không gian.
- CHUẨN BỊ
Dụng cụ : Thước, êke, compa, bút chì, tẩy,...
Vật liệu : Giấy vẽ khổ A4, giấy nháp, ...
Sách giáo khoa, vở bài tập.
II-NỘI DUNG
Đọc các bản vẽ hình chiếu 1, 2, 3, 4 (h.5.1) và đối chiếu với các vật thể A, B, c, D (h.5.2) bằng cách đánh dấu (x) vào bảng 5.1 để chỉ rõ sự tương ứng giữa các bản vẽ và các vật thể. Hãy vẽ các hình chiếu đứng, chiếu bằng và chiếu cạnh của một trong các vật thể A, B, c, D.
Hình 5.1. Các bản vẽ hình chiếu
A	B	c	D
Hình 5.2. Các vật thể
III - CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH
Yêu cầu thực hiện bài tập thực hành trong vở bài tập hoặc trên tờ giấy khổ A4. Các bước được tiến hành như sau :
Bước 1. Đọc kĩ nội dung bài thực hành và kẻ bảng 5.1 vào bài làm, sau đó đánh dấu (x) vào ô thích hợp của bảng.
Bước 2. Vẽ các hình chiếu đứng, bằng và cạnh của một trong các vật thể A, B, c, D. Chú ý :
Cách vẽ tiến hành như bài 3, chia làm hai bước : bước vẽ mờ và bước tô đậm.
Các kích thước của hình lấy'theo các hình đã cho, có thể vẽ theo tỉ lệ gấp đôi. Cần bô' trí cân đối các hình trên bản vẽ.
Bài tập được hoàn thành tại lớp.
Nếu có điều kiện, học sinh nên làm ở nhà mô hình các vật thể bằng vật liệu mềm.
IV-NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ
Học sinh tự nhận xét và đánh giá bài làm theo hướng dẫn của giáo viên.
*
Có thể em chưa biết.
CÁCH Vẽ HÌNH 8A CHIÍU
Cách vẽ hình ba chiều của hình hộp chữ nhật
• Hình hộp chữ nhật có chiều dài a, chiều rộng b và chiều cao h.
a) Vẽ hình chữ nhật có cạnh nằm ngang a và cạnh thẳng đứng h the hiện mặt trước của hình hộp chữ nhật.
b) Từ các đỉnh của hình chữ nhật, kẻ các đường nghiêng 45° và đặt lên đó một đoạn có chiều dài y = b/2.
a
c) Nối các điểm trên đường nghiêng và tô đậm các cạnh thây, ta được hình ba chiều của hình hộp chữ nhật, a, b, h biểu thị các kích thước của hình hộp chữ nhật.
Chú ỷ : Đối với kích thước chiều rộng b, khi vẽ được rút ngắn 1/2, nhưng khi ghi kích thước vẫn ghi là b.
Hình 5.3. Cách vẽ hình hộp chữ nhật
Cách vẽ hình ba chiều của hình lăng trụ (h.5.4) và hình chóp (h.5.5)
Cách vẽ hình ba chiều của hình lăng trụ và hình chóp dựa trên cơ sở vẽ hình ba chiều của hình hộp chữ nhật như hình 5.3.
•Hình lăng trụ đều có đáy là tam giác đều cạnh a, chiều cao b và chiều cao hình lăng trụ h.
• Hình chóp đều có đáy là hình vuông cạnh a và chiều cao hình chóp h.
Hình 5.5. Cách vẽ hình chóp
x:
1
1
1
V)
\
-C=
1
1
1
1
	k
\
y = b/2
a
a/2
Hình 5.4. Cách vẽ hình lăng trụ
s