SGK Công Nghệ 8 - Bài 7. Bài tập thực hành - Đọc bản vẽ các khối tròn xoay

  • Bài 7. Bài tập thực hành - Đọc bản vẽ các khối tròn xoay trang 1
  • Bài 7. Bài tập thực hành - Đọc bản vẽ các khối tròn xoay trang 2
Bài 7
Bài tập thực hành
ĐỌC BẢN VẼ CÁC KHỐI TRÒN XOAY
,	1. Đọc được bản vẽ các hình chiếu của vật thể
có dạng khối tròn.
2. Phát huy trí tưỏng tượng không gian.
- CHUẨN BỊ
Dụng cụ : Thước, êke, compa, bút chì, tẩy,...
Vật liệu : Giấy vẽ khổ A4, giấy nháp,...
Sách giáo khoa, vở bài tập.
- NỘI DUNG
Đọc các bản vẽ hình chiếu 1, 2, 3, 4 (h.7.1). Hãy đánh dấu (x) vào bảng 7.1 để chỉ rõ sự tương quan giữa các bản vẽ với các vật thể A, B, c, D (h.7.2).
Phân tích vật thể (h.7.2) để xác định vật thể được tạo thành từ các khối hình học nào bằng cách đánh dấu (x) vào bảng 7.2.
Hình 1.2. Các vật thể
Bàng 7.2
'^"'"^^Vật thể Khối hình học"—
A
B
c
D
Hình trụ
Hình nón cụt
Hình hộp
Hình chỏm cầu
- CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH
Yêu cầu thực hiện trên tờ giấy khổ A4 hoặc trong vở bài tập, các bước tiến hành như sau :
Đọc kĩ các hình cho trong hình 7.1 và đối chiếu với các vật thể cho trong hình
7.2. Nhận đúng hình dạng, sau đó đánh dấu (x) vào ô đã chọn trong bảng 7.1.
Phân tích hình dạng của từng vật thể xem vật thể được cấu tạo từ các khối hình học nào và đánh dấu (x) vào ô đã chọn trong bảng 7.2.
IV-NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ
r
Có thể em chưa biết.
Học sinh tự nhận xét và đánh giá bài làm theo hướng dẫn của giáo viên.
VỂ HÌNH €LÍP
:•••• ••• •
Hình 7.3. Thước elíp
Khi vẽ hình ba chiều của các khối ưòn xoay thường dùng thước vẽ elíp chuyên dùng. Thước vẽ elíp là tấm nhựa hoặc kim loại có làm sẩn các lỗ hình elíp vói các kích cỡ khác nhau như hình 7.3.
Khi vẽ, cần chọn kích thước lổ elíp của thước phù hợp với kích thước của elíp cần vẽ.
Hình elíp biểu diễn đáy của khối tròn xoay có tâm nằm trên đường biểu diễn trục quay và trục dài của elíp vuông góc với đường này (xem lại hình 6.2 của bài 6).