Giải Bài Tập GDCD 7 Bài 10: Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ

  • Bài 10: Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ trang 1
  • Bài 10: Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ trang 2
  • Bài 10: Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ trang 3
  • Bài 10: Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ trang 4
  • Bài 10: Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ trang 5
  • Bài 10: Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ trang 6
Bài 10
GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG
TỐT ĐẸP CỦA GIA ĐÌNH, DÒNG HỌ
Truyện đọc
Truyện kể từ trang trại
* Tìm hiểu nội dung truyện đọc Câu hỏi:
Sự lao động cần cù và quyết tâm vượt khó của mọi người trong gia đình ở truyện đọc được thể hiện như thê" nào?
Hướng dẫn trả lời:
Sự lao động cần cù và quyết tâm vượt khó được thể hiện như:
Hai bàn tay của cha và anh dày lên, chai sạn vì phát cày, cuốc đất.
Bất kể thời tiết khắc nghiệt đến đâu, cha và anh cũng không bao giờ rời “trận địa”.
Lòng kiên trì, bền bỉ của cha, sự lao động không mệt mỏi của cha anh, quyết tâm thoát khỏi đói nghèo bằng chính sức lao động của mình.
Câu hỏi:
Những việc làm nào chứng tỏ nhân vật “tôi” đã giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình?
Hướng dẫn trả lời:
Tích cực tham gia mang những cây bạch đàn non lên đồi cao để cha và anh trồng.
Bắt đầu sự nghiệp nuôi trồng từ chuồng gà bé nhỏ.
Mẹ cho 10 gà con nay thành 10 con gà mái đẻ trứng.
Tiền bán trứng tiết kiệm mua sách vở, đồ dùng học tập, truyện tranh và báo thiếu niên tiền phong.
Sự lao động của cha anh là tấm gương sáng để học tập và noi theo. Câu hỏi:
Kết quả tốt đẹp mà gia đình đã đạt được?
Hướng dẫn trả lời:
Biến những quả đồi trọc cằn cỗi thành một trang trại kiểu mẫu: + Trang trại có hơn 100 héc ta đất đai màu mỡ.
+ Trồng bạch đàn, hòe, mía và cây ăn quả.
+ Nuôi nhiều dê, bò, gà.
Vươn lên chiến thắng đói nghèo.
Câu hỏi:
Sự lao động không biết mệt mỏi của các thành viên trong gia đình nói lên điều gì?
Hướng dẫn trả lời:
Sự lao động không biết mệt mỏi của các thành viên trong gia đình là những tấm gương sáng để chúng ta hiểu rằng, không bao giờ được ỷ lại hay trông chờ vào người khác mà phải đi lên bằng chính sức lao động của mình.
Câu hỏi:
Việc làm của nhân vật “tôi” trong truyện chứng tỏ điều gì?
Hướng dẫn trả lời:
Việc làm của nhân vật “tôi” trong truyện chứng tỏ “tôi” đã giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp, cần cù, chịu thương, chịu khó trong lao động của cha anh, của gia đình mình.
Câu hỏi:
Em hãy kể những truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ mình? Hướng dẫn trả lời:
Em có thể kể truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ mình theo gợi ý sau: (Ghi rõ truyền thống của gia đình em là gì)
Gia đình em cả bố và mẹ đều làm nghề dạy học.
Gia đình em cả ông bà, bố mẹ đều làm nghề Y.
Dòng họ em có truyền thống hiếu học, rất nhiều người đỗ đạt thành danh
Dòng họ em có nghề dệt vải tơ tằm
Dòng họ em có nghề đúc đồng nổi tiếng
Dòng họ em có nghề chằm nón lá
Dòng họ em có nghề thêu tay truyền thống
Câu hỏi:
Theo em, có phải chúng ta cần giữ gìn và phát huy tất cả các truyền thống của gia đình và dòng họ không?
Hướng dẫn trả lời:
Chúng ta cần phát huy những truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ. Bên cạnh đó chúng ta gạt bỏ đi những gì đã lạc hậu, không còn phù hợp để tiếp thu những cái mới góp phần làm phong phú hơn truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ.
Câu hỏi:
Truyền thống gia đình, dòng họ có ảnh hưởng đối với mỗi con người như thế nào?
Hướng dẫn trả lời:
Truyền thông gia đình, dòng họ có ảnh hưởng rất lớn đối với mỗi con người chúng ta. Truyền thống là sức mạnh thúc đẩy các thế hệ sau không ngừng vươn lên để tiếp nối, làm rạng rỡ truyền thống đó; phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ là thể hiện lòng biết ơn những người đi trước và sống xứng đáng với những gì được hưởng.
Câu hỏi:
Em tự hào điều gì về truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ của mình?
Hướng dẫn trả lời:
Em luôn tự hào về truyền thống hiếu học của gia đình, dòng họ em. Mặc dù trong những năm tháng chiến tranh khói lửa, bom đạn vất vả, ông em ra trận, một mình bà nuôi dạy bố và các cô của em, tất cả mọi người đều học giỏi, đều thành đạt và xứng đáng với sự hi sinh của ông bà. Em càng tự hào về truyền thống đó, em càng quyết tâm học giỏi để không phụ lòng của ông bà, cha mẹ.
Câu hỏi:
Muốn phát huy truyền thống gia đình, dòng họ trước hết chúng ta phải làm gì?
Hướng dẫn trả lởi:
Muốn phát huy truyền thống gia đình, dòng họ trước hết chúng ta phải bảo vệ, phát triển truyền thống đó.
2 Nội dung bài học Câu hỏi:
Truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ gồm những nội dung gì?
Hướng dẫn trả lời:
Gia đình, dòng họ nào cũng có những truyền thống tốt đẹp về:
Học tập
Lao động
Nghề nghiệp
Văn hóa
Đạo đức Câu hỏi:
Vậy, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ là gì?
Hướng dẫn trả lời:
Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ là bảo vệ, tiếp nối, phát triển và làm rạng rỡ truyền thống ấy.
Câu hỏi:
Vì sao phải giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình và dòng họ?
Hướng dẫn trả lời:
Phải giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình và dòng họ để:
Giúp chúng ta có thêm kinh nghiêm và sức mạnh trong cuộc sống
Góp phần làm phong phú truyền thống, bản sắc dân tộc Việt Nam
Câu hỏi:
Theo em, cần phải làm gì và không nên làm gì để phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình và dòng họ?
Hướng dẫn trả lời:
Chúng ta cần phải tôn trọng, tự hào tiếp nối truyền thống tốt đẹp của gia đình và dòng họ
Luôn luôn có ý thức giữ vững phẩm chất đạo đức của mình, sống trong sạch, lương thiện
Biết tiếp thu cái mới, xoá bỏ cái cũ, cái lạc hậu
Không coi thường hoặc làm tổn hại đến thanh danh của gia đình, dòng họ
3. Bài tập Bài tập 1:
Quê Hiên là một vùng quê nghèo khó. Bao đời nay, trong dòng họ của Hiên chưa có ai đỗ đạt cao và làm chức vụ gì quan trọng. Hiên không bao giờ muốn giới thiệu quê hương và dòng họ mình với bạn bè. Hiên cảm thấy xấu hổ về đất quê nghèo và dòng họ của mình. Em có đồng ý với cách nghĩ của Hiên không? Vì sao?
Hướng dẫn trả lời:
Em không đồng ý với cách nghĩ của Hiên, bởi vì một làng quê nghèo khó quanh năm mọi người đầu tắt mặt tối lo cái ăn chưa đủ, nói đâu đến việc học hành, đỗ đạt làm quan.
Cái nghèo khó có thể do thiếu điều kiện thiên nhiên không thuận lợi, mưa lụt, hạn hán thường xuyên xảy ra... Gia đình, dòng họ nào cũng có những truyền thống tốt đẹp. Có thể gia đình, dòng họ của Hiên có truyền thống cần cù, chịu thương, chịu khó trong sản xuất, yêu nước chống giặc ngoại xâm. Chính truyền thống đó là sức mạnh cho Hiên vượt lên khó khăn, vươn lên trong học tập để góp phần xây dựng quê hương mình thoát khỏi đói nghèo.
Bài tập:
Em có đồngý với ý kiến nào sau đây? Vì sao?
Gia đình, dòng họ nào cũng có những truyền thống tổt đẹp.
Giữ gìn truyền thống tốt đẹp của gia đình là thể hiện lòng biết ơn cha mẹ, ông bà, tổ tiên.
Gia đình, dòng họ nghèo thì không có gì đáng tự hào.
Không cần giữ gìn truyền thống vì đó là những gì đã lạc hậu.
Giữ gìn và phát huy truyền thống của gia đình giúp ta có thêm sức mạnh trong cuộc sống.
Hướng dẫn trả lời:
Em đồng ý với ý kiến (1), (2), (5).
Bởi vì: gia đình, dòng họ nào cũng có truyền thống tốt đẹp, chúng ta giữ gìn truyền thống tốt đẹp của gia đình là thể hiện lòng biết ơn tổ tiên, ông bà, cha mẹ, những người đã sinh thành nuôi dưỡng chúng ta. Giữ gìn và phát huy truyền thống của gia đình giúp chúng ta có thêm sức mạnh để vượt lên những khó khăn, thử thách trong cuộc sống.
Bài tập 3:
Em hãy sưu tầm những câu tục ngữ, ca dao nói về truyền thống của gia đình, dòng họ.
Hướng dẫn trả lời:
Giấy rách phải giữ lấy lề.
Con hơn cha là nhà có phúc.
Cây có cội, nước có nguồn.
Chim có tổ, người có tông.