Giải Bài Tập GDCD 7 Bài 13: Quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em Việt Nam

  • Bài 13: Quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em Việt Nam trang 1
  • Bài 13: Quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em Việt Nam trang 2
  • Bài 13: Quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em Việt Nam trang 3
  • Bài 13: Quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em Việt Nam trang 4
  • Bài 13: Quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em Việt Nam trang 5
  • Bài 13: Quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em Việt Nam trang 6
  • Bài 13: Quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em Việt Nam trang 7
  • Bài 13: Quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em Việt Nam trang 8
Bài 13
QUYỂN ĐƯỢC BẢO VỆ, CHĂM sóc
VÀ GIÁO DỤC CỦA TRẺ EM VIỆT NAM
Truyện đọc
Một tuổi thơ bất hạnh
* Tìm hiểu nội dung truyện đọc.
Câu hỏi:
Qua nội dung truyện đọc em thấy tuổi tho' của Thái đã diễn ra như thế nào? Những hành vi vi phạm pháp luật của Thái là gì?
Hướng dẫn trả lời:
Tuổi tho' của Thái: đầy bất hạnh, tủi hờn và cả tội lỗi.
Hành vi vi phạm pháp luật của Thái là:
Lấy cắp xe của mẹ nuôi.
Bỏ đi bụi đời.
Chuyên cướp giật ở cầu Long Biên (mỗi ngày từ một đến 2 vụ). Câu hỏi:
Hoàn cảnh nào dẫn đến hành vi phạm tội của Thái?
Hướng dẫn trả lời:
Bố mẹ Thái li hôn khi em vừa 4 tuổi.
Bố mẹ bỏ Thái đi tìm hạnh phúc riêng.
Ở với bà ngoại, khi bà già yếu không đủ sức nuôi cháu nữa, Thái phải rửa bát thuê kiếm sống.
Câu hỏi:
Thái đã không được hưởng những quyền gì so với các bạn cùng lứa tuổi? Hướng dẫn trả lời:
Thái không được hưởng những quyền:
Quyền chung sống với bố mẹ và được hưởng sự chăm sóc của các thành viên trong gia đình.
Quyền được giáo dục: quyền được học tập, được dạy dỗ vui chơi, giải trí...
Quyền được có nhà ở.
Câu hỏi:
Thái phải làm gì để trở thành người tốt?
Hướng dẫn trả lời:
Học tập rèn luyện tốt.
Biết vâng lời các cô, các chú tại trường giáo dưỡng.
Thực hiện tốt nội quy, kỉ luật của nhà trường.
Câu hỏi:
Khi gặp Thái ở trường giáo dưỡng, phóng viên báo đã nhận xét về Thái như thế nào?
Hướng dẫn trả lời:
Đó là một em bé nhanh nhẹn, vui tính, có đôi mắt to và thông minh.
Câu hỏi:
Theo em, mọi người có trách nhiệm giúp đỡ Thái như thế nào?
Hướng dẫn trả lời:
Giúp Thái rèn luyện, học tập tốt trong trường giáo dưỡng.
Khi Thái ra trường, giúp Thái hòa nhập với cộng đồng, tiếp tục đi học và có việc làm chính đáng để tự kiếm sông.
Quan tâm, động viên, không xa lánh Thái để Thái khỏi mặc cảm tự ti, Thái tự tin bước vào đời.
Nội dung bài học Câu hỏi:
Em hãy nêu tên bốn nhóm quyền cơ bản của trẻ em trong Công ước Liên hợp quốc mà em đã học ở chương trình lớp 6.
Hướng dẫn trả lời:
Bốn nhóm quyền cơ bản của trẻ em mà em đã học ở lớp 6:
Quyền sông còn.
Quyền được bảo vệ.
Quyền phát triển.
Quyền tham gia.
Câu hỏi:
Theo em, quyền của trẻ em Việt Nam được pháp luật Việt Nam ghi nhận có khác với quyền của trẻ em được quy định trong Công ước của Liên Hợp Quôc hay không?
Hường dẫn trả lời:
Quyền cơ bản của trẻ em được quy định trong Công ước của Liên Hợp Quốc, được pháp luật Việt Nam tôn trọng, ghi nhận và được cụ thể hóa trong các văn bản pháp luật của Quốc gia theo hướng đảm bảo những lợi ỉch tốt nhất cho trẻ em, phù hợp với tinh thần của Công ước Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em.
Câu hỏi:
Vậy, quyền cơ bản của trẻ em Việt Nam là gì?
Hướng dẫn trả lời:
Quyền được khai sinh và có quốc tịch.
Quyền được chung sống với cha mẹ và được hưởng sự chăm sóc của các thành viên trong gia đình.
Quyền được học tập, vui chơi, giải trí, được tham gia các hoạt động văn hoá thể thao.
Quyền được bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ và giáo dục.
Quyền được bảo vệ tính mạng, thân thể, danh dự và nhân phẩm. Câu hỏi:
Trẻ em là đôi tượng đặc biệt, được quan tâm hơn vì thế quyền trẻ em được ghi nhận trong văn bản pháp luật riêng đó là gì?
Hướng dẫn trả lời:
Đó là: Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
Câu hỏi:
Quyền được bảo vệ của trẻ em được Pháp luật ghi nhận như thế nào?
Hướng dẫn trả lời:
Trẻ em có quyền được khai sinh và có quốc tịch. Trẻ em được Nhà nước và xã hội tôn trọng, bảo vệ tính mạng, thân thể, nhân phẩm và danh dự.
Câu hỏi:
Quyền được chăm sóc của trẻ được Pháp luật ghi nhận như thế nào?
Hướng dẫn trả lời:
Trẻ em được chăm sóc, nuôi dạy để phát triển, được bảo vệ sức khoẻ, được sống chung với cha mẹ và được hưởng sự chăm sóc của các thành viên trong gia đình.
Trẻ em tàn tật, khuyết tật được Nhà nước và xã hội giúp đỡ trong việc điều trị, phục hồi chức năng.
Trẻ không nơi nương tựa được Nhà nước, xã hội tổ chức chăm sóc, nuôi dạy.
Câu hỏi:
Quyền được giáo dục quy định như thế nào?
Hướng dẫn trả lời:
Trẻ có quyền được học tập, được dạy dỗ.
Trẻ có quyền được vui chơi giải trí, tham gia các hoạt động văn hoá, thể thao.
Câu hỏi:
Nêu các quyền của trẻ em được thể hiện trong ảnh 1,2,3,4,5 (SKG)
Hướng dẫn trả lời:
Ảnh (1): Quyền được bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ và giáo dục.
Ảnh (2): Quyền được chung sống với cha mẹ, được hưởng sự chăm sóc của các thành viên trong gia đình.
Ảnh (3): Quyền được khai sinh và có quốc tịch.
Ẩnh (4), (5): Quyền được học tập, vui chơi, giải trí, được tham gia hoạt động văn hoá, thể thao.
Câu hỏi:
Trẻ em có bổn phận gì?
Hướng dẫn trả lời:
Trong gia đình:
Yêu quý, kính trọng, hiếu thảo, vâng lời, giúp đỡ ông bà, cha mẹ.
Yêu thương đùm bọc, chăm sóc giúp đõ' anh chị em.
Ngoài xã hội:
Yêu quê hương đất nước, có ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Tôn trọng pháp luật, thực hiện nếp sống văn minh, trật tự, an toàn công cộng.
Tôn trọng, lễ phép với người lớn, thương yêu em nhỏ, đoàn kết với bạn.
Chăm chỉ học tập và rèn luyện đạo đức.
Câu hỏi:
Trách nhiệm của gia đình, Nhà nước, xã hội trong việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em?
Hướng dẫn trả lời:
Cha mẹ hoặc người đỡ đầu là người trước tiên chịu trách nhiệm về quyền bảo vệ, chăm sóc, nuôi dạy trẻ em, tạo điều kiện tốt nhất cho sự phát triển của trẻ.
Nhà nước và xã hội tạo mọi điều kiện tốt nhất để bảo vệ quyền lợi của trẻ em, có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục và bồi dưỡng các em trở thành người công dân có ích cho đất nước.
Câu hỏi:
Vì sao cần thực hiện tốt các quyền và bổn phận?
Hướng dẫn trả lời:
Phải thực hiện tốt các quyền bởi vì: trẻ em là đối tượng đặc biệt, là tương lai của đất nước, là lớp người kế tục sự nghiệp, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc mai sau nên phải thực hiện tốt các quyền của trẻ em, để trẻ em được hưởng tất cả mọi quyền lợi như pháp luật đã ghi nhận. Và ngược lại trẻ em cũng phải có bổn phận đối với gia đình, đối với xã hội, chăm chỉ học tập, rèn luyện đạo đức trỏ' thành con ngoan, trò giỏi, người cồng dân tốt đế góp phần xây dựng quê hương, đất nước và bảo vệ danh dự của gia đình.
Câu hỏi:
ở địa phương em đã có những hoạt động gì để bảo vệ chăm sóc, giáo dục trẻ em?
Hướng dẫn trả lời:
Xây dựng gia đình văn hoá, gia đình hạnh phúc, không có bạo lực gia đình.
Phong trào tiêm chủng các loại văcxin phòng bệnh cho trẻ.
Động viên trẻ đến trường, phổ cập giáo dục tiểu học, THCS...
Phong trào kế hoạch hoá gia đình.
Khám và chữa bệnh cho trẻ.
Lập quỹ khuyến học giúp trẻ em nghèo vượt khó.
•> TỔ chức lớp học tình thương, tổ chức những việc làm cho trẻ em nghèo, quan tâm chăm sóc trẻ khuyết tật, trẻ bị di chứng của chiến tranh, nạn nhân chất độc màu da cam...
Bài tập Bài tập 1:
Trong các hành vi sau đây, theo em, hành vi nào xâm phạm đến quyền trẻ em?
Làm khai sinh chậm, khi trẻ đến tuổi đi học mới làm khai sinh.
Đánh đập, hành hạ trẻ em.
Đu'a trẻ em vào trường giáo dưỡng.
Bắt trẻ bỏ học để lao động kiếm sống.
Buộc trẻ em nghiện hút phải đi cai nghiện.
Dụ dỗ, lôi kéo trẻ em đánh bạc, hút thuốc.
Hướng dẫn trả lời:
Hành vi xâm phạm đến quyền trẻ em: (1); (2); (3); (6).
Bài tập 2:
Kể những việc làm của Nhà nước và nhân dân góp phần bảo vệ chăm sóc, giáo dục trẻ em.
Hướng dẫn trả lời:
Tổ chức tiêm phòng văcxin cho trẻ.
Lập quỹ khuyến học giúp đỡ trẻ em nghèo, trẻ ở những vùng thiên tai, lũ lụt.
Tổ chức lớp học tình thương cho trẻ em nghèo khó, cơ nhỡ.
Tổ chức việc làm cho trẻ em nghèo, không nơi nương tựa.
Lập trường, lớp học dành riêng cho trẻ khuyết tật.
Bài tập 3:
Trong trường hợp bị kẻ xấu đe doạ, lôi kéo vào con đường phạm tội (ví dụ: trộm cắp) em sẽ làm gì?
Tìm mọi cách phản ánh ngay cho cơ quan công an hoặc chính quyền địa phương.
Im lặng, bỏ qua.
Nói với bố mẹ hoặc các thầy cô giáo trong trường đề nghị giúp đỡ.
Biết sai nhưng vì bị đe doạ nên sợ, phải làm theo lời dụ dỗ.
Hướng dẫn trả lời:
Trong trường hợp bị kẻ xấu đe dọa, lôi kéo vào con đường tội phạm tội em sẽ: (1); (3)
Bài tập 4:
Sinh ra trong một gia đình nghèo đông con, bố mẹ Tú phải làm lụng vất vả sớm khuya, chắt chiu từng đồng để cho anh, em Tú được đi học cùng các bạn. Nhưng do đua đòi, ham chơi, Tú đã nhiều lần bỏ học đi chơi với những bạn xấu. Kết quả học tập ngày càng kém. Có lần bị bố mắng, Tú bỏ học đi cả đêm không về nhà. Cuối năm học, Tú không đủ điểm để lên’ lớp và phải học lại.
Hãy nêu nhận xét của em về việc làm sai của Tú. Theo em, Tú đã không làm tròn quyền và bổn phận nào của trẻ em?
Hướng dẫn trả lời:
Tú là một người con hư, không hiếu thảo với cha mẹ, là một học sinh lười biếng, trốn học đi chơi, vi phạm đạo đức của một học sinh.
Không làm tròn bổn phận của một người con: yêu quý, kính trọng, giúp đỡ ông bà, cha mẹ, lễ phép với người lớn.
Không chăm chỉ học tập và rèn luyện đạo đức, tôn trọng pháp luật, thực hiện nếp sống văn minh.
I
Bài tập 5:
Câu khẩu hiệu ghi nhận quyền trẻ em của UNESCO là gì?
Hướng dẫn trả lời:
Câu khẩu hiệu ghi nhận quyền trẻ em của UNESCO là:
"Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai"
Bài tập 6:
Nêu một vài câu nói của Bác Hồ về việc phải quan tâm, chăm sóc và giáo dục trẻ em?
Hướng dẫn trả lời:
Đó là các câu:
"Vì lợi ích 10 năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người"
"Trẻ em như búp trên cành
Biết ăn biết ngủ, biết học hành là ngoan"
Bài tập 7:
Em có biết chủ đề của tháng hành động vì trẻ em năm 2008 được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phát động trên toàn quốc từ 15/5 đến 30/6/2008 là gì?
Hướng dẫn trả lời:
Chủ đề của tháng hành động«vì trẻ em năm 2008 được Bộ laò động - Thương binh và xã hội phát động trên toàn quốc từ 15/5 đến 30/6/2008 đó là:
"An toàn để trẻ em sống và phát triển"