Giải Lí 8: Bài 19. Chất lỏng được cấu tạo như thế nào

  • Bài 19. Chất lỏng được cấu tạo như thế nào trang 1
  • Bài 19. Chất lỏng được cấu tạo như thế nào trang 2
  • Bài 19. Chất lỏng được cấu tạo như thế nào trang 3
Chương II.	NHIỆT HỌC
Bài 19. CÁC CHẤT Được CẤU TẠO NHƯ THỂ NÀO?
KIẾN THỨC CẦN NAM vững
Các chát được cấu tạo từ các hạt riêng biệt gọi là nguyên tử, phân tử.
Giữa các nguyên tử, phân tử có khoảng cách.
TRẢ LỜI CÂU HỎI
CÁC CHẤT CÓ ĐƯỢC CẤU TẠO TỪ CÁC HẠT RIÊNG BIỆT KHÔNG? GIỮA CÁC PHẢN TỮ CÓ KHOẢNG CÁCH KHÔNG?
Cl. Hãy lấy 50 cm3 cát đổ vào 50 cm3 ngô rồi lắc nhẹ xem có được 100 cm3 hỗn hợp giữa ngô và cát không? Hãy giải thích tại sao?
Trả lời
Không đủ vì giữa các hạt ngô có khoảng cách nên khi đổ cát vào ngô, các hạt cát đã xen vào những khoảng cách này, làm cho thể tích của hỗn hợp nhỏ hơn tổng thể tích của ngô và cát.
C2. Hãy cố gắng dùng cách giải thích sự hụt thể tích trong thí nghiệm trộn cát vào ngô để giải thích sự hụt thể tích trong thí nghiệm trộn rượu với nước.
Trả lời
Thể tích của hỗn hợp rượu và nước giảm vì giữa các phân tử nước cũng như phân tử rượu đều có khoảng cách. Khi trộn rượu với nước, các phân tử rượu đã xen vào khoảng cách giữa các phân tử nước và ngược lại.
VẬN DỤNG
C3. Thả một cục đường vào một cốc nước rồi khuấy lên, đường tan và nước có vị ngọt. Hãy giải thích vì sao?
Trả lời
Vì khi khuấy lên thì các phân tử đường xen vào khoảng cách giữa các phân tử nước, cũng như các phân tử nước xen vào giữa khoảng cách giữa các phân tử đường nên nước đường có vị ngọt.
C4. Giải thích tại sao quả bóng cao su hoặc quả bóng bay bơm căng, dù có buộc thật chặt cũng cứ ngày một xẹp dần.
Trả lòi
Thành bóng cao su hay bóng bay được cấu tạo từ các phân tử cao su, giữa các phân tử này có khoảng cách. Các phân tử không khí ở trong bóng có thể chui qua những khoảng cách này để ra ngoài làm cho bóng xẹp dần.
85
C5. Cá muôn sống được phải có không khí. Nhưng ta thấy cá vẫn sống được trong nước? Hãy giải thích?
Trả lời
Giải các phân tử nước có khoảng cách nên các phán tử không khí có thể đứng xen vào khoảng cách đó, chính vì vậy mà cá có thể sống được trong nước.
c. GIẢI BÀI TẬP
Bl. Tại sao quả bóng bay dù được buộc chặt lâu ngày vẫn bị xẹp?
À. Vì khi mới thổi, không khí từ miệng vào bóng còn nóng, sau đó lạnh dần nên co lại.
B. Vì cao su là chát đàn hồi nên sau bị thổi càng nó tự động co lại. c. Vì không khí nhẹ nên có thể chui qua chỗ buộc ra ngoài.
D. Vì giữa các phân tử của chất làm vỏ bóng có khoảng, cách nên
các phân tử không khí có thê qua đó thoát ra ngoài.
Trả lời
Cliọn câu D: Vì giữa các phân tử của chất làm vỏ bóng có khoảng cách nên các phân tử không khí có thể qua đó thoát ra ngoài.
B2. Khi đố 50cm3 rượu vào 50cm3 nước, ta thu được một hỗn hợp rượu - nước có thể tích bao nhiêu?
A. Bằng 100cm3	B. Trên 100cm3	c. Dưới 100cm3
Trả lời
Chọn câu C: Dưới 100cm3
B3. Mô tả một hiện tượng chứng tỏ các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt, giữa chúng có khoảng cách.
Trả lời
Anh chụp các phân tử, nguyên tử kim cương, than qua kính hiển vi cho thấy giữa các nguyên tử, phân tử có khoảng cách.
B4, Tại sao các chất trông có vẻ như liền một khôi mục dù chúng đều được cấu tạo từ những hạt riêng biệt?
Trả lời
Chúng ta thấy liền một khối vì các hạt vật chất rất nhỏ nên mắt thường không thể nhìn thây được khoảng cách giữa chúng.
Lõ. Lấy một cốc nước đầy và một thìa con muôi tinh. Cho muối dần đần vào nước cho đến khi hết thìa muôi ta thấy nước vẫn không tràn ra ngoái. Hãy giải thích tại sao và làm thí nghiêm kiểm tra.
Trả lời
Các phân tử muôi tinh có thể xen vào khoảng cách giữa các phân tử nước. (Các em tự làm thí nghiệm)
B6. Kích thước của một phân tử hiđrô vào khoảpg 0,00.000.023mm. Hãy tính độ dài của một chuỗi gồm- một triệu phân tử này đứng nối tiếp nhau.
Trả lời
Độ dài của một chuỗi gồm một triệu phân tử này đứng nốì tiếp nhau là 0,23mm.
B7*. Cách đây 300 năm, một nhà bác học người Italia đã làm thí nghiệm đế kiếm tra xem có nén được nước hay không. Ông đổ đầy nước vào một bình cầu bằng bạc hàn thật kín rồi lấy búa nện thật mạnh lên bình cầu. Nếu nước nén được thì bình phải bẹp. Nhưng ông đã thu được kết quả bất ngờ. Sau khi nện búa thật mạnh, ông thấy nước thấm qua thành bình ra ngoài trong khi bình vẫn nguyên vẹn. Hãy gia- tích tại sao?
Trả lời
Khi bị nên, các phân tử nước có thể chui qua các khoảng cách này ra ngọài vì giũa các phân tử bạc của thành bình có khoảng cách.