Giải bài tập Vật lý 9 Bài 54: Sự trộn các ánh sáng màu

  • Bài 54: Sự trộn các ánh sáng màu trang 1
  • Bài 54: Sự trộn các ánh sáng màu trang 2
sự TRỌN CÁC ÁNH SÁNG MÀU
A - KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
Có thể trộn hai hoặc nhiều ánh sáng màu với nhau đê được màu khác hẳn.
Trộn ba ánh sáng : đỏ, lục, lam với nhau một cách thích hợp sẽ được ánh sáng trắng. Từ thí nghiệm ta có thể viết công thức trộn ánh sáng màu như sau :
Đỏ + Lục + Lam = Trắng Đỏ + Lục	= Vàng
Vàng + Lam	= Trắng
Trộn các ánh sáng có màu từ đỏ đến tím với nhau cũng sẽ được ánh sáng trắng.
Lưu ỷ : - Ba màu đỏ, lục và lam gọi là ba màu cơ bản. Nếu trộn ba chùm sáng có ba màu cơ bản với độ mạph yếu thích hợp ta sẽ thu được đủ mọi màu trong tự nhiên. Đó là nguyên tắc trộn màu trong máy thu hình màu.
- Ta có thể nhìn thấy nhiều loại ánh sáng đỏ, nhiều loại ánh sáng xanh, nhiều loại ánh sáng trắng... khác nhau.
B - HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI TRONG SGK VÀ GIẢI BÀI TẬP TRONG SBT
Cl. Trộn ánh sáng màu lục với ánh sáng màu đỏ ta được ánh sáng màu vàng. Trộn ánh sáng màu lam với ánh sáng màu đỏ ta được ánh sáng màu hồng nhạt. Trộn ánh sáng màu lục với ánh sáng màu lam ta được ánh sáng màu nõn chuối.
Không có "ánh sáng màu đen", khi trộn hai màu sáng khác nhau với nhau ta cũng được một ánh sáng màu khác.
C2. Khi trộn ba ánh sáng : đỏ, lục, lam với nhau ta được ánh sáng trắng.
C3. Khi quay tròn, nhìn vào mặt tờ giấy có dán ba màu đỏ, lục, lam ta nhìn thấy trên mặt tờ giấy chỉ có màu trắng. Ta có thể coi đây là một thí nghiệm trộn các ánh sáng màu. Thí nghiệm ta làm như vậy gọi là thí nghiệm đĩa tròn Niu-tơn.
53-54.2. D.
53-54.3. a-3; b-4; c-2; d-1.
53-54.5. Màu da cam.
53-54.9. B ;	53-54.10. D ;
53-54.11. a-4; b - 1 ; c-2; d-3.
53-54.12. a - 4 ; b-1; c-2; d-3.
c - BÀI TẬP BỔ SUNG
54a. Trong dải ánh sáng cầu vồng, người ta đã phân ra có 7 dải ánh sáng màu chính liên tục từ đỏ đến tím đó là : đỏ, da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím.
Trộn ánh sáng đỏ với ánh sáng vàng ta có ánh sáng da cam ;
Trộn ánh sáng da cam với ánh sáng lục ta có ánh sáyg vàng ;
Trộn ánh sáng vàng với ánh sáng lam ta có ánh sáng lục...
Hãy rút ra quy luật của sự trộn ánh sáng màu. Có thể trộn ánh sáng lục với ánh sáng chàm để được ánh sáng tím hay không ?
54b. Cho biết công thức trộn màu ánh sáng như sau :
Tím + chàm + đỏ = đỏ cánh sen ;
Da cam + lục = vàng.
Hỏi : nếu trộn ánh sáng màu đỏ cánh sen với ánh sáng vàng và ánh sáng lam thì ta thu được màu gì ?