Giải tiếng Anh lớp 11 Test Yourself A

  • Test Yourself A trang 1
  • Test Yourself A trang 2
TEST YOURSELF A
I. LISTENING
l.A	2.D
3. B	4. D
TAPESCRIPT
5. c
I’ve known James for 25 years. We first met when he moved to my town. He went to a different school but we became friends because he lived next door to me. We’ve known each other since then, but we haven’t kept in touch all that time - we lost contact with each other when I moved to Scotland in the 1970s for my job. I didn’t go to James’ wedding but he came to mine. And now? Well, I’ve been living here in Brighton since 99, and these days I see James about once a week, usually in the park where I walk my dog, or in the pub for lunch with another friend that we’ve known for about the same length of time. We haven’t been doing that for very long but it’s good to get all of us together.
READING
Read the passage about a birthday party and then answer the following questions. (Dọc đoạn văn về một bữa tiệc sinh nhật, vù sau đó trả lời những câu hỏi sau.)
Chiều Thứ Bảy vừa qua tôi được vợ chồng người láng giềng mời dự tiệc sinh nhật con trai của họ. Đó không phải là một lễ kỉ niệm thông thường. Cặp vợ chồng trẻ không có con 10 năm sau khi họ cưới nhau, do đó rất phân khích có một đứa con sau khi họ gần như bỏ cuộc.
Tôi quyết định mang theo máy ảnh để chụp vài tấm ảnh của gia đình hạnh phúc. Bánh sinh nhật được trưng bày nổi bật ở giữa phòng khách. Bé John, cậu bé sinh nhật, vô cùng háo hức và muốn in những ngón tay của mình trên bánh kem. Bà con và bạn bè bắt đầu đến với những món quà gói trong những hộp sặc sỡ.
Đúng 8 giờ tôi, người ta tuyên bô' cắt bánh kem. Cậu bé mặc bộ quần áo giày mũ lịch sự mới toanh và trông có vẻ như một tiểu hoàng tử. Nến được thổi tắt và thức ăn bắt đầu dọn ra. Người chủ tiệc và vợ đi xung quanh để đảm bảo mọi người đang vui vẻ. Bé John dường như biết vai trò quan trọng của em ở bữa tiệc và luôn cười toe toét. Cậu không thích những cái ghì ôm hay những nụ hôn của khách lắm vì giờ đây cậu chỉ chú ý những đồ chơi cậu vừa nhận.
Bữa tiệc chấm dứt lúc khoảng 10 giờ 30 khuya. Tôi về nhà với cảm giác đó là một bữa tôi tuyệt diệu và mong đến ngày hôm sau để đem phim đi tráng.
Because they had been childless for ten years after they got married.
To take some photos of the happy family.
The boy was dressed in a smart, brand-new outfit and looked like a little prince.
Because he was only interested in the toys (he had received.)
He felt it was a delightful and looked forward to the next day to have the film developed.
GRAMMAR
B
2. A
3. B
to see
2. To be
3. to phone
pay
5. to be met
6. to be appointed
not to attend.
send
2. lost contact with
3. remain
rely on
5. keep in touch with.
WRITING
In 120 words, write about your birthday party (or one of your friends’).
(Trongỉ 20 từ, hãy viết về một tiệc xinh nhật cua em (hoặc của một trong các hạn của em.)
It was the birthday party of one of my classmates, Nam. It was held at his house at 6 p.m. last weekend. Most of the members of our class were invited. I brought him a gift, of course. When he was cutting the cake, we all merrily sang the usual song “Happy Birthday” to him.
At the party, we ate cake, fruit and drank Cokes. Then we sang the favorite songs and played games with prizes for the winners. The party came to an end at about 8 p.m..
On the way home, I felt that such a gathering is a good occasion for friendship, and it makes it more closer and tighter. And I myself was happy to be with our friends on such a friendly social occasion.