Giải tiếng Anh lớp 11 Test Yourself B

  • Test Yourself B trang 1
  • Test Yourself B trang 2
  • Test Yourself B trang 3
TEST YOURSELF B
LISTENING
Listen and choose the best answer A, B, c or D. (Nghe và chọn câu trả lời đúng nhất A, B, c hoặc D)
l.A	2. B	3.D	4. c	5, B
TAPESCRIPT
In the 776 BC the Olympic Games were held at the foot of Mount Olympus to honour the Greeks’ chief God, Zeus. The Greeks emphasized physical fitness and strength in their education of youth. Contests in running, jumping, discus and javelin throwing, boxing, and horse chariot racing were held in individual cities, and the winners of the local contest competed four years at Mount Olympus. Winners were greatly honoured by having olive wreaths placed on their heads and poems were sung about their deeds. Originally, these were held as games of friendship, and any wars in progress were halted to allow the games to take place.
The Greeks attached so much importance to these games that they calculated time in four-year cycles called “Olympiad" dating from 776 BC.
READING
Read the passage and then do the tasks that follow. (Đọc đoạn văn và sau đó làm bài tập theo sau.)
Chức vô địch quan trọng trong thi đâu bóng đá quốc tế cho phụ nữ là Cúp Bóng Đá Nữ Thê Giới. Được tổ chức bởi FIFA, hội đồng quản lí lớn nhất về thể thao - giải thi đâu đầu tiên vào năm 1991, 61 năm sau Cúp Bóng Đá Nam Thế Giới.
Mặc dù được thành lập cách đây không lâu, Cúp Bóng Đá Nữ Thế Giới ngày càng được Ưa chuộng. Chức vô địch đầu tiên được tổ chức ở Trung Quôc với 12 đội được gửi đến đại diện cho quốc gia của họ. Tám năm sau, hơn 650 ngàn khán giả tham dự các trận chung kết và gần một tỉ người ở 70 quốc gia xem chúng trên ti vi. Và trước cuộc đấu lần thứ tư năm 2003, số’ đội vào chung kết lên đến 16. Theo FIFA ước tính, 40 triệu cô gái và phụ nữ hiện nay đang chơi bóng đá trên khắp thế giới sẽ bằng sô" đàn ông khoảng năm 2010. Cúp Bóng Đá Nữ Thế giới của FIFA năm 2007 được quyết định tổ chức ở Trung Quốc. Đầu tiên, Trung Quốc là nước chủ nhà Cúp Bóng Đá Nữ Thế Giới 2003, nhưng vì sự bùng phát của bệnh SARS (Hội Chứng Hô Hâ"p Cấp Ác Tính) ở quốc gia này, cuộc thi đâ"u được chuyển đến Hoa Kì. Đã đăng cai phiên bản năm 1999 của Cúp Bóng Đá Thế Giới, người ta nghĩ rằng Hoa Kì là quốc gia duy nhất có thể tổ chức giải thi đâu trong thời gian ngắn như thế.
l.c	2. B	3. B	4. c	5. A
PRONUNCIATION AND GRAMMAR
Circle the correct answer A, B, c or D to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from the others in each group. (Khoanh tròn từ có phần gạch dưới được đọc khác với các từ khác cùng nhóm.)
l.B	2. c	3.C
Complete the text with the correct form of the verbs in brackets. (Hoàn chính đoạn văn với dạng đúng của dộng từ trong ngoặc.)
1. talking	2. to go	3. smoking	4. saying
do	6. going	7. to make
WRITING
Write about one of the competitions for secondary school students on TV. You may use the following guidelines. (Viết về một trong những cuộc thi đấu cho học sinh trung học phổ thông trên tivi. Em có thể dùng những gợi ý sau.)
It was great fun I happened to watch a competition in “Knowledge of Traffic Laws” for secondary school students on TV.
The competition, organized by the Service of Education and Training with the help of the Department of Communication and the Service of Police, was on Channel HTV 9 at 8:00 a.m. last Saturday.
The show lasted forty - five minutes. The participants were the students of five secondary schools in the city. And the examiners were police officers. The teams were to answer the questions about traffic laws.
At the end, the team of Bui Thi Xuan Secondary School won the competition. The show was both interesting and useful. It helped people, specially school population to understand the importance of traffic laws as well as serious damage caused by violation.
I hope there will be more such useful shows on TV.