Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 tập 1 Tuần 1

  • Tuần 1 trang 1
  • Tuần 1 trang 2
  • Tuần 1 trang 3
  • Tuần 1 trang 4
CHÍNH TẢ
(1) Điền vào chỗ trống :
/ hoặc n
hạ lệnh	nộp bài	hôm nọ
an hoặc ang
đàng hoàng	đàn ông	sáng loáng
Viết những chữ và tên chữ còn thiếu trong bảng sau :
Số thứ tự
Chữ
Tên chữ
1
a
a
2
ờ
á
3
â
ớ
4
b
bê
5
c
xê
6
ch
xê hát
7
d
dê
8
đ
đê
9
e
e
10
XV
ê
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Gạch dưới các từ ngữ chỉ sự vật trong khổ thơ sau : Tay em đánh răng Răng trắng hoa nhài Tay em chải tóc Tóc ngời ánh mai.
Viết tên những sự vật được so sánh với nhau trong các câu thơ, câu văn dưới đây vào ô thích hợp :
Câu
■
Sự vật A
sánh
- ... ....	. .. V
sư vât B
a) Hai bàn tay em
Như hoa đầu cành.
hai bàn
tay em
như
hoa đầu cành
b) Mặt biển sáng trong như tấm thảm khổng lồ bằng ngọc thạch.
mặt biển
như
tấm thảm khổng lồ bằng ngọc thạch
c) Cánh diều như dấu “á”
Ai vừa tung lên trời.
cánh diều
như
dấu á
d) ơ, cái dấu hỏi
Trông ngộ ngộ ghê
Như vành tai nhỏ
Hỏi rồi lắng nghe.
dấu hỏi
như
vành tai nhỏ
Viết lại hình ảnh so sánh mà em thích ở bài tập 2. Giải thích vì sao em thích hình ảnh đó.
Em thích hình ảnh so sánh cái dấu hỏi với vành tai nhỏ vì hình ảnh so sánh đó vừa hay vừa chính xác.
CHÍNH TẢ
Điền ao hoặc oao vào chỗ trống :
Ngọt ngào, mèo kêu ngoao ngoao, ngao ngán
(2) Tìm các từ :
Chứa tiếng bắt đầu bằng / hoặc n, có nghĩa như sau :
Cùng nghĩa với hiền : lành
Không chìm dưới nước : nổi
Vật dùng để gặt lúa, cắt cỏ : liềm
Chứa tiếng có vần an hoặc ang, có nghĩa như sau :
Trái nghĩa với dọc : ngang
Nắng lâu, không mưa, làm đất nứt nẻ vì thiếu nước : hạn
Vật có dây hoặc bàn phím để chơi nhạc : đàn
TẬP LÀM VĂN
Điền các nội dung cần thiết vào chỗ trống để hoàn thành đơn dưới đây :
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phô' Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 9 năm 2013
ĐƠN XIN CẤP THẺ ĐỌC SÁCH
Kính gửi : Thư viện Trường Tiểu học Kim Đồng Em tên là : Đỗ Ngọc Phương Trinh Sinh ngày : 17/12/2005 Nam (nữ) : Nữ
Nơi ở : 128/27 Đường Thiên Phước, phường 9, quận Tân Bình. Học sinh lớp : 3A2 Trường : Tiểu học Kim Đồng
Em làm đơn này xin đề nghị Thư viện cấp cho em thẻ đọc sách năm 2013 - 2014.
Được cấp thẻ đọc sách, em xin hứa thực hiện đúng mọi quy định của Thư viện.
Em xin trân trọng cảm ơn.
Người làm đơn
Đỗ Ngọc Phương Trinh