Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 tập 1 Tuần 12

  • Tuần 12 trang 1
  • Tuần 12 trang 2
  • Tuần 12 trang 3
CHÍNH TẢ
Điền oc hoặc ooc vào chỗ trống :
Con sóc	mặc quần soóc
Cần cẩu móc hàng kéo xe rơ-moóc
(2) Viết lời giải đố vào chỗ trống :
Để nguyên - giúp bác nhà nông Là các chữ :
Thêm huyền - ấm miệng cụ ông, cụ bà. 1. trâu
Thêm sắc - từ lúa mà ra	2. trầu
Đố bạn đoán được đó là chữ chi ?	3. trấu
Quen gọi là hạt	Là hạt: cát
Chẳng nở thành cây
Nhà cao nhà đẹp Dùng tôi để xây.
Tìm và ghi lại các tiếng có trong chính tả Chiều trên sông Hương:
Bắt đẩu bằng ch : chiều, (thuyền) chài
Bắt đầu bằng tr: trở (về), trong, tre, trúc, trên
Có vần ât: nhất.
Có vần ăt: mặt.
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
1. Đọc khổ thơ sau và viết tiếp câu trả lời ở dưới :
Con mẹ đẹp sao Những hòn tơ nhỏ Chạy như lăn tròn Trên sân, trên cỏ.
Những từ chỉ hoạt động trong khổ thơ trên là : chạy, lăn.
Hoạt động (chạy) của những chú gà con được miêu tả bằng cách: so sánh những chú gà con giống như những hòn tơ nhỏ chạy lăn tròn trên sân.
Đọc các đoạn trích và ghi vào bảng ở dưới tên hoạt động được so sánh với nhau :
Con vặt, sự vật
Hoạt động
Từ so sánh
Hoạt động
a) Con trâu
đi
như
đập dất
b) Tàu cau
vưdn
như
vẫy
c) Xuồng con
húc húc
giống như, như
đòi bú tí
Nối từ ngữ ở cột A với từ ngữ thích hợp ở cột B để tạo thành câu :
A	B
Chọn các từ ngữ thích hợp (té nưôc vào mặt, hất tung mọi vật trên mặt đất, dạo khúc nhạc vui) điền vào chỗ trống để tạo thành câu văn có ý so sánh :
Ve kêu ra rả như dạo khúc nhạc vui.
Mưa rơi xối xả như té nước vào mặt.
Gió thổi ào ào như hất tung mọi vật trên mặt đất.
CHÍNH TẢ
(1) Tìm và viết vào chỗ trống :
a) Từ chứa tiếng bắt đầu bằng ch hoặc tr, có nghĩa như sau :
Loại cây có quả kết thành nải, thành buồng : chuối
Làm cho người khỏi bệnh : chữa
Cùng nghĩa với nhìn : trông
b) Từ chứa tiếng có vần at hoặc ac, có nghĩa như sau :
Mang vật nặng trên vai : vác
Có cảm giác cần uống nước : khát
Dòng nước tự nhiên từ trên cao đổ xuống thấp : thác
(2)Tìm và ghi lại các tiếng có trong bài chính tả Cảnh đẹp non sông:
Bắt đầu bằng ch : chảy, chia
Bắt đẩu bằng tr: tranh, trùng, trong
Có vần ươc : nước.
Có vần ìêc : biếc.
TẬP LÀM VĂN
Viết những điều em đã nói thành một đoạn văn từ 5 đến 7 câu về một cảnh đẹp ở đất nước ta theo các gợi ý sau :
Tranh (ảnh) vẽ (chụp) cảnh gì ? cảnh đó-ở nơi nào ?
Màu sắc của tranh (ảnh) như thế nào ?
Cảnh trong tranh (ảnh) có gì đẹp ?
Cảnh trong tranh (ảnh) gợi cho em những suy nghĩ gì ?
Bài làm
Hôm nay, cô giáo giới thiệu với lớp một bức ảnh chụp cảnh biển Nha Trang. Bức ảnh rất đẹp. Ở đó, em thấy biển bao la một màu xanh thẳm, những con sóng lãn tăn vỗ nhẹ vào mạn thuyền, bờ cát dài in dấu chân những người đi dạo biển. Phía trên cao, từng chùm mây trắng lững lờ trôi. Bầu trời cao và xanh. Cảnh đẹp trong tranh khiến cho lớp em vô cùng thích thú. AI cũng náo nức mong kì nghỉ hè này sẽ được ba mẹ cho đi choi biển.