Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 tập 1 Tuần 6

  • Tuần 6 trang 1
  • Tuần 6 trang 2
  • Tuần 6 trang 3
CHÍNH TÁ
Chọn chữ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống :
(kheo, khoeo) : khoeo chân
(khẻo, khoẻo): người lẻo khoẻo
(nghéo, ngoéo): ngoéo tay
a) Điền X hoặc s vào chỗ trống :
Giàu đôi con mắt, đôi tay
Tay siêng làm lụng, mắt hay kiếm tìm Hai con mắt mở, ta nhìn
Cho sâu, cho sáng mà tin cuộc đời.
b) Điền dấu hỏi hoặc dấu ngã trên những chữ in đậm :
Tôi lại nhìn, như đôi mắt trẻ thơ Tổ quốc tôi. Chưa đẹp thế bao giờ I Xanh núi, xanh sông, xanh đồng, xanh biển Xanh trời, xanh của những ước mơ...
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Điển từ vào ô trống theo hàng ngang. Biết rằng các từ ở cột được tô đậm có nghĩa là Buổi lễ mở đầu năm học mới.
Dòng 1 : Được học tiếp lên lớp trên (gồm 2 tiếng, bắt đấu bằng chữ L).
Dòng 2 : Đi thành hàng ngũ diễu qua lễ đài hoặc đường phố để
biểu dương sức mạnh (gồm 2 tiếng, bắt đầu bằng chữ D)
Dòng 3 : Sách dùng để dạy và học trong nhà trường (gồm 3
tiếng bắt đầu bằng chữ S).
Dòng 4 : Lịch học trong nhà trường (gồm 3 tiếng, bắt đầu bằng chữ T).
Dòng 5 : Những người thường được gọi là phụ huynh học sinh
(gồm 2 tiếng, bắt đầu bằng chữ C).
Dòng 6 : Nghỉ giữa buổi học (gồm 2 tiếng, bắt đầu bằng R).
Dòng 7 : Học trên mức khá (gồm 2 tiếng, bắt đầu bằng chữ H).
Dòng 8 : Có thói xấu này thì khống thể học giỏi (gồm'2 tiếng,
bắt đầu bằng chữ L).
Dòng 9 : Thầy cô nói cho học sinh hiểu bài (gồm 2 tiếng, bắt
đầu bằng chữ G).
Dòng 10 : Hiểu nhanh, tiếp thu nhanh, xử trí nhanh (gổm 2
tiếng, bắt đầu bằng chữ T).
Dòng 11 : Người phụ nữ dạy học (gồm 2 tiếng, bắt đầu bằng chữ C).
2
M:
1
L
Ê
N
L
Ó
p
D
I
Ễ
u
H
À
N
H
s
Á
c
H
G
I
Á
0
K
H
0
A
4
T
H
Ờ
I
K
H
Ó
A
B
I
Ể
u
5
c
H
A
M
Ẹ
6
R
A
c
H
ơ
I
7
H
Ọ
c
G
I
ỏ
I
8
L
Ư
Ờ
I
H
Ọ
c
9
G
I
N
G
B
À
I
10
T
H
Õ
N
G
M
I
N
H
11
c
Ô
G
I
Á
0
LỄ KHAI GIẢNG
Điền dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong các câu sau :
Ông em, bố em và chú em đểu là thợ mỏ.
Các bạn mới được kết nạp vào Đội đểu là con ngoan, trò giỏi.
Nhiệm vụ của đội viên là thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy, tuân theo Điều lệ Đội và giữ gìn danh dự Đội.
CHÍNH TẢ
Điền eo hoặc oeo vào chỗ trống :
nhà nghèo	- cười ngặt nghẽo
đường ngoằn ngoèo - ngoẹo đầu
Tìm các từ :
Chứa tiếng bắt đầu bằng s hoặc X, có nghĩa như sau :
Cùng nghĩa với chăm chỉ-, siêng năng
Trái nghĩa với gần : xa
(Nước) chảy rất mạnh và nhanh : xiết
Chứa tiếng có vần ươn hoặc ương, có nghĩa như sau :
Cùng nghĩa với thuê : mướn
Trái nghĩa với phạt: thưởng
Làm chín bằng cách đặt trực tiếp trên than, lửa : nướng
TẬP LÀM VĂN
Viết lại những điều em kể về buổi đầu em đi học thành một đoạn văn ngắn (từ 5 đến 7 câu).
Bài làm
Đã hơn hai năm rồi mà hình ảnh buổi đi học đầu tiên em vẫn nhớ như in. Sáng hôm đó, em đã dậy thật sớm, tự mình chuẩn bị sách vở đến lớp. Sau đó, mẹ chở em đến trường. Ngồi sau xe mẹ, em cứ háo hức mong đến nơi thật nhanh để gặp thầy cô và các bạn. Đến trường, mẹ dừng xe trước cổng để em tự mình vào lớp. Em chào mẹ và tự tin bước vào. Trỗ thành học sinh, em cảm thấy mình đã lớn nên không nhõng nhẽo với mẹ nữa.