Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 tập 1 Tuần 7

  • Tuần 7 trang 1
  • Tuần 7 trang 2
  • Tuần 7 trang 3
  • Tuần 7 trang 4
  • Tuần 7 trang 5
CHÍNH TẢ
Điển vào chỗ trống và ghi lại lời giải câu đố :
tr hoặc ch
Mình tròn, mũi nhọn
Là cái : bút mực
Chẳng phải bò, trâu
Uống nước ao sâu
Lên cày ruộng cạn.
iên hoặc iêng
Trên trời có giếng nước trong	Là quả : dừa
Con kiến chẳng lọt, con ong chẳng vào.
Viết những chữ cái và tên còn thiếu trong bảng sau :
Số thứ tự
Chữ
—
Tên chữ
1
q
quy
2
r
e-rờ
3
s
ét-sì
4
t
tê
5
th
tê hát
6
tr
tê e-rờ
7
u
u
8
ư
ư
9
V
vê
10
X
ích-xì
11
y
i dài
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Gạch chân các hình ảnh so sánh trong những câu thơ sau.
Viết kết quả vào bảng ở dưới.
M: Trẻ em như búp trên cành
Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan.
Ngôi nhà như trẻ nhỏ Lớn lên với trời xanh.
Cây pơ-mu đầu dốc Im như ngưởi lính canh Ngựa tuần tra biên giới Dùng đỉnh đèo hí vang.
Bà như quả ngot chín rồi
Càng thêm tuổi tác, càng tươi lòng vàng.
Sự vật A
Tự so sánh
Sự vật B
M: a) Trẻ em
như
búp trên cành
b) Ngôi nhà
như
trẻ nhỏ
c) Cây pơ-mu
như
người lính canh
d) Bà
như
quả ngọt chín rồi
Đọc lại bài tập đọc Trận bóng dưới lòng đường (sách Tiếng Việt 3, tập một, trang 54). Viết lại các từ ngữ vào chỗ trống.
a) Chỉ hoạt động chơi bóng của các bạn nhỏ.
M: bấm bóng, cướp bóng, chuyền bóng, dốc bóng, sút bóng.
b) Chỉ thái độ của Quang và các bạn khi vô tình gây ra tai nạn cho cụ già.
M: hoảng sợ, bỏ chạy, mếu máo, xin lỗi.
Tìm và viết lại những từ ngữ chỉ hoạt động, trạng thái trong bài tập làm văn cuối tuần 6 của em :
Hoạt động : dậy sớm, chào mẹ, bước.
Trạng thái : náo nức, tự tin.
CHÍNH TẢ
Điền en hoặc oen vào chỗ trống :
nhanh nhẹn	- sắt hoen gỉ
nhoẻn miệng cười	- hèn nhát
Tìm và viết vào chỗ trống những tiếng có thể ghép vào trước hoặc sau mỗi tiếng dưới đây :
TẬP LÀM VĂN
Dựa theo truyện Không nỡ nhìn, trả lời câu hỏi :
Anh thanh niên làm gì trên chuyến xe buýt ?
Anh thanh niên ngồi ôm mặt trên xe buýt.
Bà cụ ngồi bên cạnh hỏi anh điều gì ?
Bà cụ hỏi anh : “Cháu nhức đầu à ? Có cẩn xoa dầu không ?”
Anh trả lời thế nào ?
Anh thanh niên trả lời là không nỡ nhìn các cụ già và phụ nữ phải đứng trên xe.
Em có nhận xét gì về anh thanh niên ?
Anh thanh niên là người ích kỉ, lại tỏ ra là người lịch sự.
(ỉ)Để cùng các bạn tổ chức tốt một cuộc họp tổ, em hãy chọn nội dung thích hợp (bằng cách gạch dưới nội dung em chọn ):
Tôn trọng luật đi đường
Bảo vệ của công.
Giúp dỡ ngưởi có hoàn cảnh khó khăn.
Ghi vắn tắt những ý chính cần nói :
Mục đích cuộc họp
Tình hình
c) Nguyên nhân
d) Cách giải quyết
Bàn về việc giúp đỡ bạn Thảo để bạn ấy có thể tiếp tục đến trường.
Bạn Thảo có ý định nghỉ học.
Nhà bạn Thảo quá nghèo không đủ tiền để mua dụng cụ học tập cho Thảo, gia đình lại neo đdn.
Cả lớp đến thăm và động viên Thảo tiếp tục đến lớp, đóng góp để giúp đỡ bạn Thảo. Phân công các thành viên của lớp đến nhà giúp đỡ công việc nhà giúp bạn Thảo.
e) Giao việc cho các bạn
Lớp trưởng, lớp phó và các ỉổ trưởng đến nhà Thảo. Cả lớp cùng thực hiện chia sẻ công việc vỏi bạn Thảo.