Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 tập 1 Tuần 2

  • Tuần 2 trang 1
  • Tuần 2 trang 2
  • Tuần 2 trang 3
  • Tuần 2 trang 4
"uẫu 2
CHĨNH TẢ
(sắn, xắn)
(vắn, vắng)
1. Viết vào chỗ trống trong bảng :
a) Các từ ngữ có vần uêch
M : nguệch ngoạc, rỗng tuếch, trống huếch, khuếch khoác, tuệch toạc, bộc tuệch
b) Các từ ngữ có vần uyu
M: ngã khuỵu, khuỷu tay, khuỷu đê, khúc khuỷu.
(2) Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống:
(xấu, sấu)
(căn, căng)
cây sấu
chữ xấu
kiêu căng
căn dặn
(sẻ, xẻ)
(nhằn, nhằng)
san sẻ
xẻ gỗ
nhọc nhằn
lằng nhằng
xắn tay áo
củ sắn
vắng mặt
vắn tắt
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
1. Tìm và ghi vào chỗ trống các từ :
a) Chỉ trẻ em
M : thiếu niên, nhi đồng, trẻ em, con nít, trẻ con, ....
b) Chỉ tính nết của trẻ em
M : ngoan ngoãn, lanh lẹ,
nhanh nhẹn, hiếu động, ....
c) Chỉ tình cảm hoặc sự chăm sóc của người lớn đối với trẻ em
M : thương yêu, ân cần, bảo ban, nựng nịu, dạy dỗ, ....
Gạch 1 gạch (—) dưới bộ phận câu trả lời câu hỏi “Ai (cái gì, con gì) ?”, gạch 2 gạch (—) dưới bộ phận câu trả lời câu hỏi “Là gì ?” trong các câu dưới đây :
Thiếu nhi là măng non của đất nước.
Chúng em là hoc sinh tiểu hoc.
Chích bông là ban của trẻ em.
Đặt câu hỏi cho các bộ phận in đậm dưới đây :
Cây tre là hình ảnh thân thuộc của làng guê Việt Nam.
Cây gì là hình ảnh thân thuộc của làng quê Việt Nam ?
Thiếu nhi là những chủ nhân tương lai của Tổ guốc.
Ai là những chủ nhân tương lai của Tổ quốc ?
Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là tổ chức tập hợp và rèn luyện thiếu niên Việt Nam.
Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là gì ?
CHÍNH TẢ
Tìm và viết vào chỗ trống những tiếng có thể ghép vào trước hoặc sau mỗi tiếng dưới đây :
1
TẬP LÀM VÃN
Em hãy điền các nội dung cẩn thiết vào chỗ trống trong mẫu đơn dưới đây :
ĐỘI THIỂU NIÊN TIỀN PHONG Hồ CHÍ MINH
TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 9 năm 2013
ĐƠN XIN VÀO ĐỘI
Kính gửi : Ban chỉ huy Liên đội Trường Tiểu học Kim Đồng Em tên là : Đỗ Minh Khang Sinh ngày : 17/12/2005
Học sinh lớp : 3A5 Trường : Tiểu học Kim Đồng
Sau khi được học điều lệ và lịch sử Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em thấy Đội là tổ chức tốt nhất để rèn luyện thiếu niên trở thành những người có ích cho đất nước.
Em làm đơn này xin đề nghị Ban chỉ huy Liên đội trường Tiểu học Kim Đồng cho em gia nhập vào Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh của Trường Tiểu học Kim Đồng. Được vào Đội, em xin hứa sẽ chấp hành mọi điều lệ của Đội, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy và luôn luôn giữ gìn danh dự Đội.
Hất mong được sự chấp nhận của Ban chỉ huy Liên Đội.
Em xin trân trọng cảm ơn!
Người làm đơn
Đỗ Minh Khang