Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 tập 1 Tuần 5

  • Tuần 5 trang 1
  • Tuần 5 trang 2
  • Tuần 5 trang 3
  • Tuần 5 trang 4
CHÍNH TẢ
(1) Điền vào chỗ trống :
n hoặc /
Hoa lựu nở đầy một vườn đỏ nắng Lũ bướm vàng lơ đãng lướt bay qua,
en hoặc eng :
Tháp Mười đẹp nhất bông sen Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ.
Bước tới Đèo Ngang bóng xế tà Cỏ cây chen đá, lá chen hoa.
2. Viết những chữ và tên chữ còn thiếu trong bảng sau :
Số thứỉự
Chữ
	:—-——	 ....
Tên chữ
1
n
en-nờ
2
ng
en-nờ giê (en giê)
3
ngh
en-nờ giê hát (en giê hát)
4
nh
en-nờ hát (en hát)
5
0
0
6
ô
ô
7
ơ
ơ
8
p
pê
9
ph
pê hát
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
1. Gạch chân các hình ảnh so sánh trong những khổ thơ sau. Viết lại các từ ch? sự so sánh.
Câu
Từ so sánh
a) Bế cháu ông thủ thỉ:
- hơn
- Cháu khỏe hơn ông nhiều !
- là
ônq là buổi trời chiều
Cháu là nqàv ranq sánq.
- là
b) Ông trăng tròn sáng tỏ
Soi rõ sân nhà em,
Trănq khuva sánq hơn đèn ơi ông trăng sáng tỏ.
- hơn
c) Nhữnq nqôi sao thức nqoài kia
Chẳng bằng me đã thức vì chúng con. Đêm nay con ngủ giấc tròn
- chẳng bằng
Me là noon oió của con suốt đời.
- là
a) Gạch chân tên những sự vật được so sánh với nhau trong các câu thơ sau :
Thân dừa bạc phếch tháng năm Quả dừa - dàn lơn con nằm trên cao.
Đêm hè, hoa nở cùng sao Tàu dừa - chiếc lươc chải vào mây xanh.
Tìm các từ so sánh có thể thêm vào những câu chưa có từ so sánh :
Sự vật A
Từ so sánh có thể thêm vào câu
chưa có từ so sánh
Sự vật B
a) Quả dừa
như, giống, là, như là, giống như, tựa
đàn lợn
b) Tàu dừa
tựa, như, giống, là, như là, giống như
chiếc lược
CHÍNH TÁ
Điển tiếng thích hợp có vần oamvào chỗ trống :
Sóng vỗ oàm oạp.
Mèo ngoạm miếng thịt.
Đừng nhai nhổm nhoàm.
(2) Tìm và viết vào chỗ trống các từ :
Chứa tiếng bắt đầu bằng I hoặc n, có nghĩa như sau :
Giữ chặt trong lòng bàn tay : nắm
Rất nhiều : lắm
Loại gạo thường dùng để thổi xôi, làm bánh : nếp
Chứa tiếng có vần en hoặc eng, có nghĩa như sau :
Loại nhạc cụ phát ra âm thanh nhờ thổi hơi vào : kèn
Vật bằng sắt, gõ vào thì phát ra tiếng kêu để báo hiệu : kẻng
Vật đựng cơm cho mỗi người trong bữa ăn : chén
TẬP LÀM VĂN
Em là tổ trưởng. Để chuẩn bị họp tổ, em hãy :
(7) Chọn nội dung họp thích hợp (bằng cách gạch dưới nội dung
em chọn) :
Giúp đỡ nhau học tập.
Chuẩn bị các tiết mục văn nghệ chào mừng ngày 20-11.
Trang trí lớp học.
Giữ vê sinh chung.
(2)Ghi vắn tắt những ý chính cần nói :
a) Mục đích cuộc
họp
Thưa các bạn ! Hôm nay, tổ chúng ta họp bàn về việc giữ vệ sinh chung trong lớp.
b) Tình hình
- Lớp học rất dơ, mặt bàn bị vẽ bẩn.
c) Nguyên nhân
Các bạn ăn quà vặt rồi xả rác trong lớp. Thói quen thích ghi bậy lên bàn.
d) Cách giải quyết
Đặt thùng rác trong lớp, yêu cầu các bạn bỏ rác vào đó, làm vệ sinh mặt bàn. Thực hiện tốt lịch trực nhật của tổ.
e) Giao việc cho
các bạn
Tổ trưởng và tổ phó nhắc nhở các bạn thực hiện đúng lịch trực nhật của tổ. Các bạn nữ theo dõi việc thực hiện vứt rác đúng nơi quy định của tất cả các thành viên trong tổ.