Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 tập 1 Tuần 3

  • Tuần 3 trang 1
  • Tuần 3 trang 2
  • Tuần 3 trang 3
  • Tuần 3 trang 4
^ĩuẩn 3
CHÍNH TẢ
(1) a) Điền vào chỗ trống tr hoặc ch :
cuộn tròn,	chân thật,	chậm trễ
b) Đặt dấu hỏi hoặc dấu ngã trên chữ in đậm. Ghi lời giải câu đố vào chỗ trống trong bảng.
Vừa dài mà lại vừa vuông
. - ,,	x	u	Là cây thước
Giúp nhau kẻ chĩ, vạch đường thắng băng.
Tên nghe nặng trịch
Lòng dạ thẳng băng
5,	Là bút chì
Vành tai thợ mộc năm ngang
Anh đi học vẽ, sẵn sàng đi theo.
2. Viết những từ và tên chữ còn thiếu trong bảng sau :
Số thứ tự
Chữ
Tên chữ
1
g
giê
2
gh
giê hát
3
gi
giê i
4
h
hát
5
i
i
6
k
ca
7
kh
ca hát
8
I
e-lờ
9
m
em-mờ
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
1. Gạch dưới hình ảnh so sánh trong mỗi câu thơ, câu văn dưới đây. Viết iại từ chỉ sự so sánh :
Câu
Từ so sánh
a) Mắt hiển sánq tưa vì sao
Bác nhìn đến tận Cà Mau cuối trời.
tựa
b) Em yêu nhà em
hàng xoan trước ngõ,
hoa xao xuvến nở
như mâv từnq chùm.
như
c) Mùa đônq
Trời là cái tủ ướo lanh
Mùa hè
Trời là cái bếo lò nunq.
là, là
di Nhữnq đêm trănq sánq. dònq sônq là môt
đườnq trănq lunq linh dát vànq.
là
2. Chép lại đoạn văn dưới đây sau khi đặt dấu chấm vào chỗ thích hợp. Nhớ viết hoa những chữ đầu câu.
Ông tôi vốn là thợ gò hàn vào loại giỏi. Có lần, chính mắt tôi đã thấy ông tán đinh đồng. Chiếc búa trong tay ông hoa lên, nhát nghiêng, nhát thẳng, nhanh đến mức tôi chỉ cảm thấy trước mặt ông phất phơ những sợi tơ mỏng. Ông là niềm tự hào của cả gia đình tôi.
CHÍNH TẢ
Điển vào chỗ trống ăc hoặc oăc :
đọc ngắc ngứ, ngoắc tay nhau, dấu ngoặc đơn
(2) Tìm các từ :
Chứa tiếng bắt đầu bằng tr hoặc ch, có nghĩa như sau :
Trái nghĩa với riêng : chung
Cùng nghĩa với leo : trèo
Vật đựng nước để rửa mặt, rửa tay, rửa rau : chậu
Chứa tiếng có thanh hỏi hoặc thanh ngã, có nghĩa như sau :
Trái nghĩa với đóng : mở
Cùng nghĩa với vỡ : bể
Bộ phận ở trên mặt dùng để thở và ngửi : mũi
TẬP LÀM VĂN
Viết từ 5 đến 7 câu chuẩn bị cho bài kể về gia đình em với một người bạn mới quen.
Gia đình tớ có năm người : ba mẹ, chị gái, anh trai và tớ. Ba mẹ tớ làm giáo viên. Chị gái là sinh viên Trường Đại học Kinh tế. Anh trai đang học lớp bảy. Còn tớ thì cậu biết rồi. Nhà tớ vui lắm, rất yêu thương và quan tâm lẫn nhau.
Điền nội dung cần thiết vào chỗ trống để hoàn thành đơn dưới đây :
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 12 năm 2013
ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC
Kính gửi : Cô giáo (thầy giáo) chủ nhiệm lớp 3A2 Trường Tiểu học Kim Đổng
Em tên là : Đỗ Minh Khang Học sinh lớp : 3A2
Em làm đơn này xin phép cô (thầy) cho em nghỉ buổi học ngày 03 tháng 12 năm 2013.
Lí do nghỉ học : em bị bệnh.
Em xin hứa sẽ chép bài và học bài đầy đủ.
Ý kiến của gia đình học sinh. Phụ huynh xác nhận
Học sinh
Đỗ Minh Khang
Đỗ Sỹ Hóa