SGK Tiếng Việt 1 - Bài 86. ôp ơp hộp, lớp

  • Bài 86. ôp ơp hộp, lớp trang 1
  • Bài 86. ôp ơp hộp, lớp trang 2
BÀI 86
Ôp
op
lóp
hộp
hợp tàc lợp nhà
hộp sữa	lớp học
tốp ca bánh xốp
Đám mây xốp tráng như bông
Ngủ quên dưới đáy hồ trong lúc nào Nghe con cá đóp ngôi sao
Giạt mình mây thức bay vào rừng xa.
Các bạn lớp em