SGK Tiếng Việt 1 - Tuần 11 - Chủ điểm: Gia đình

  • Tuần 11 - Chủ điểm: Gia đình trang 1
  • Tuần 11 - Chủ điểm: Gia đình trang 2
  • Tuần 11 - Chủ điểm: Gia đình trang 3
  • Tuần 11 - Chủ điểm: Gia đình trang 4
  • Tuần 11 - Chủ điểm: Gia đình trang 5
  • Tuần 11 - Chủ điểm: Gia đình trang 6
  • Tuần 11 - Chủ điểm: Gia đình trang 7
  • Tuần 11 - Chủ điểm: Gia đình trang 8
  • Tuần 11 - Chủ điểm: Gia đình trang 9
CHỦ ĐIỂM GIA ĐÌNH
Bác đưa thư
Bác đưa thư trao cho Minh một bức thư. Đúng là thư của bố rồi. Minh mừng quýnh. Minh muốn chạy thật nhanh vào nhà khoe với mẹ. Nhưng em chọt thấy bác đưa thư mồ hôi nhễ nhại.
Minh chạy vội vào nhà. Em rót một cốc nước mát lạnh. Hai tay bưng ra, em lễ phép mòi bác uống.
Theo Trán Nguyên Đào
T : mùng quýnh, nhễ nhại, mát lạnh, lễ phép
Tìm tiếng trong bời có vần inh,
Tìm tiếng ngoài bài :
có vần inh
có vần uynh.
chạy huỳnh huỵch
M :	tủ kính
®	1, Nhận được thư của bố, Minh muốn làm gì ?
2. Thấy bác đưa thư mồ hôi nhễ nhại, Minh làm gì ?
N : Nói lòi chào hỏi của Minh :
- khi gặp bác đưa thư - khi mời bác uống nước.
Chữ hoa : tô chữ
Vần :	inh, uynh.
Từ ngữ : bình minh, phự huynh,
Tập chép : Bác đưa thư (tù "Bác đưa thư" đến "mồ hôi nhễ nhại").
(2) Trong bài có mấy dấu chấm ? Chữ đầu sau dấu chd'm viết thế nào ?
Điền vần : inh hay uynh ?
b?.. hoa 3. Điền chữ : c hay k ?
...ú mèo
dòng ...ênh
Làm anh
Làm anh khó đấy Phải đâu chuyện đùa Với em gái bé Phải "người lớn" cơ.
Khi em bé khóc Anh phải dỗ dành Nếu em bé ngã Anh nâng dịu dàng.
Mẹ cho quà bánh Chia em phần hơn Có đổ chơi đẹp Cũng nhường em luôn.
Làm anh thật khó Nhưng mà thật vui Ai yêu em bé Thì làm được thôi.
Phan Thị Thanh Nhàn
T :	làm anh, người lốn, dỗ dành, dịu dàng
1. Tìm tiếng trong bài có vân ia.
Tìm tiếng ngoài bài :
có vần ia
có vần uya.
M:	tia chớp	đêm khuya
(?)	1. Là anh, phải làm gì:
khi em bé khóc ?
khi em bé ngã ?
khi mẹ cho quà bánh ?
khi có đổ choi dẹp ?
Muốn làm anh, phải có tình câm thế nào với em bé ? * Học thuộc lòng khổ tho em thích.
N : Kể về anh (chị, em) của em.
Chữ hoa -Vần :
Từ ngữ :
tô chữ %,. ía, uya. 0
tia chớp, đêm khuya.
1. Tập chép :
Chia quà
Thấy mẹ về, chị em Phương reo lên :
A, mẹ về ! Chúng con chào mẹ ạ !
Mẹ tươi cười, đưa cho Phương hai quà na. Phương nói:
Chúng con xin mẹ.
Phương chọn quả to hơn đưa cho em.
...áo tập nói.
Bé ...ách túi.
b) V hay d ?
Hoa cúc ...àng
Bé ...ang tay.
(2) Điền chữ : a) s hay X ?
Ngưòi trồng na
Một cụ già lúi húi ngoài vưòn, trổng cây na nhỏ, Người hàng xóm thấy vậy, cười bào :
Cụ ơi, cụ nhiéu tuổi sao còn trồng na ? Cụ trổng chuối có phải hơn không ? Chuối mau ra quà. Còn na, chắc gì cụ đỡ chò được đến ngày có quở.
Cụ già đáp :
Có sao đâu I Tôi không ỡn thì con cháu tôi ân. Chúng sê chẳng quên người trổng.
T : lúi húi, ngoài vườn, trồng na, ra quở
Tìm tiếng trong bài có vần oai.
Tìm tiếng ngoài bài :
có vần oai
có vần oay.
Điền tiếng có vần oai hoặc oay ?
M : Bác sĩ nói chuyện điện ... Diễn viên.múa ... người.
(?)	1 ■ Thấy cụ già trồng na, người hàng xóm khuyên cụ điều gì ?
Cụ trả lòi thế nào ?
Bài có mấy câu hỏi ? Đọc các câu hỏi trong bài.
N : Kể về ông (bà) của em.
Hai tiếng kì lạ
Nghe kể chuyện.
Kể tùng đoạn câu chuyện theo tranh,
Pao-lích đang buồn bục, cụ già	Pao-lích xin chị cái bút bằng
nói điều gì làm em ngạc nhiên ?	cách nào ?
Bằng cách nào, Pao-lích	Pao-lích làm cách nào
đỡ xin đưọc bánh của bà ?	để anh cho đi boi thuyền ?