SGK Tiếng Việt 1 - Bài 91. oa oe họa, xoè

  • Bài 91. oa oe họa, xoè trang 1
  • Bài 91. oa oe họa, xoè trang 2
oa	oe
hoạ	xoè
hoạ sĩ	múa xoè
jẫl
sách giáo khoa hoà bình
chích choè mạnh khoẻ
Hoa ban xoè cánh tráng Lan tưoi màu nắng vàng Cành hồng khoe nụ thắm Bay làn huong dịu dàng.
Sức khoẻ là vốn quý nhốt