SGK Tiếng Việt 1 - Tuần 8 - Chủ điểm: Gia đình

  • Tuần 8 - Chủ điểm: Gia đình trang 1
  • Tuần 8 - Chủ điểm: Gia đình trang 2
  • Tuần 8 - Chủ điểm: Gia đình trang 3
  • Tuần 8 - Chủ điểm: Gia đình trang 4
  • Tuần 8 - Chủ điểm: Gia đình trang 5
  • Tuần 8 - Chủ điểm: Gia đình trang 6
  • Tuần 8 - Chủ điểm: Gia đình trang 7
  • Tuần 8 - Chủ điểm: Gia đình trang 8
  • Tuần 8 - Chủ điểm: Gia đình trang 9
CHỦ ĐIỂM GIA ĐÌNH
Ngưỡng của
Nơi này ai cũng quen Ngay tù thòi tấm bé Khi tay bà, tay mẹ Còn dắt vòng đi men.
Nơi bố mẹ ngày đêm Lúc nào qua cũng vội,
Nơi bạn bè chạy tới Thuòng lúc nào cùng vui.
Nơi này đờ đưa tôi Buổi đầu tiên đến lớp Nay con đường xa tắp, vẫn đang chò tôi đi.
Vũ Quần Phương
/
Ok
T : ngưỡng cửa, nơi này, quen, dắt vòng, đi men, lúc nào
Tìm tiếng trong bài có ván àt.
Nhìn tranh, nói câu chứa tiếng :
có vần àt
có ván âc.
©	1. Ai dắt em bé tập đi men ngưỡng cửa ?
2, Bạn nhỏ qua ngưởng cửa để đi đến đâu ? * Học thuộc lòng một khổ tha em thích.
N : Hằng ngày, từ ngưỡng của nhà mình, em đi những đâu ?
Chữ hoa : Vần :
Tù ngữ :
tô chữ o. dt, dc.
màu sác, dìu dát.
Tập chép : bài Ngưỡng cửa (khổ thơ cuối).
2. Điền vần : ât hay àc ?
3. Điền chũ : g hay gh ?
Bé treo áo lên mJ .
Đã hết giò đọc, Ngân ...ấp truyện, ...I lại tên truyện. Em đứng lên, kê lại bàn ...ế ngay ngắn, trở sách cho thư viện rồi vui vẻ ra về.
Kể cho bé nghe
(Trích)
Hay nói ầm ĩ Là con vịt bầu.
Hay hỏi đâu đâu Là con chó vện.
Hay chăng dây điện Là con nhện con.
Ăn no quay tròn Là cối xay lúa.
Mồm thở ra gió Là cái quạt hòm, Không thèm cỏ non Là con trâu sắt.
Rồng phun nước bạc Là chiếc máy bom. Dùng miệng nấu cơm Là cua, là cáy...
Trần Đăng Khoa
T : âm ĩ, chó vện, chãng dây, ân no, quay tròn, nấu cơm
Tìm tiếng trong bài có vần ươc.
Tìm tiếng ngoài bài :
có vần ươc
có vần ươt.
(?)	1. Em hiểu con trâu sắt trong bài là gì ?
Hỏi - đáp theo bài tho.
M : - Con gì hay nói ầm ĩ ?
- Con vịt bầu.
N : Hỏi - đáp về những con vật em biết.
M : - Sáng sớm, con gì gáy ò. gọi ngưòi thức dậy ?
- Con gà trống.
ó... o - Con gì là chúa rừng xanh ?
>1
ii®
Chữ hoa : tô chữ ẩt.
vần :	ươc, ươt.
Tù ngữ :	dòng nước, xanh mướt.
Nghe - viết: bài Kể cho bé nghe (8 dòng đầu).
Mái tóc rất m...
Điền vần : ươc hoặc ươt.
Dùng th...' đo vài.
3. Điền chữ : ng hoặc ngh.
...ày mối đi học, Cao Bá Quát viết chữ xấu như gà bới. Sau nhò kiên trì luyện tập ...ày đêm quên cà ...ỉ ngoi, ông đã trở thành ...ưòi nổi tiếng viết chữ đẹp.
Hai chị em
Hai chị em đang chơi vui vẻ trước đống đồ chơi. Bỗng cậu em nói :
Chị đùng động vào con gấu bông của em.
Một lát sau, chị lên dây cót chiếc ô tô nhỏ. Em hét lên :
Chị hây chơi đồ chơi của chị ấy.
Chị giận bỏ đi học bài. Ngồi chơi một mình, chỉ một lát sau, cậu em đã cảm thấy buồn chán.
T : vui vẻ, một lát, dây cót, hét lên, buồn
Tìm tiếng trong bài có ván et.
Tìm tiếng ngoài bài :
có vồn et
có vần oet.
3. Điền vần : et hoặc oet.
Ngày Tết, ỏ miền Nam, nhà nào cũng có bánh t...
Chim gõ kiến kh...' thân cây tìm tổ kiến.
(?)	1. Cậu em làm gì:
khi chị đụng vào con gấu bông ?
khi chị lên dây cót chiếc ô tô nhỏ ?
2. Vì sao cậu em thấy buồn khi ngồi chci một mình ?
Em thưòng chai với anh (chị, em) những trò choi gì ?
Dê con nghe lòi mẹ
Nghe kể chuyện.
Kể từng đoạn câu chuyện theo tranh.
Trước khi đi, Dê mẹ dọn con thế nào ?	Sói đang làm gì ?
Chuyện gì đã xây ra sau đó ?
3. Kể toàn bộ câu chuyện.