SGK Tiếng Việt 1 - Tuần 3 - Chủ điểm: Thiên nhiên - Đất nước

  • Tuần 3 - Chủ điểm: Thiên nhiên - Đất nước trang 1
  • Tuần 3 - Chủ điểm: Thiên nhiên - Đất nước trang 2
  • Tuần 3 - Chủ điểm: Thiên nhiên - Đất nước trang 3
  • Tuần 3 - Chủ điểm: Thiên nhiên - Đất nước trang 4
  • Tuần 3 - Chủ điểm: Thiên nhiên - Đất nước trang 5
  • Tuần 3 - Chủ điểm: Thiên nhiên - Đất nước trang 6
  • Tuần 3 - Chủ điểm: Thiên nhiên - Đất nước trang 7
  • Tuần 3 - Chủ điểm: Thiên nhiên - Đất nước trang 8
  • Tuần 3 - Chủ điểm: Thiên nhiên - Đất nước trang 9
CHỦ ĐIỂM THIÊN NHIÊN - ĐẤT NƯỚC
Hoa ngọc lan
ở ngay đầu hè nhà bà em có một cây hoa ngọc lan. Thân cây cao, to, vỏ bạc trắng. Lá dày, cỡ bằng bàn tay, xanh thâm.
Hoa lan lấp ló qua kê lá. Nụ hoa xinh xinh, trắng ngần. Khi hoa nỏ, cánh xoè ra duyên dáng. Hương lan ngan ngát, toả khắp vưòn, khắp nhà.
Vào mùa lan, sáng sáng, bà thưòng cài một búp lan lên mái tóc em.
T : hoa lan, lá dày, lấp ló
Tìm tiếng trong bời có vần ăp.
Nói câu chứa tiếng :
có vần àm
có vần àp.
M : Vận động viên đang ngắm bắn. Bạn học sinh rốt ngân nắp.
(?)	1. Nụ hoa lan màu gì ?
Chọn ý đúng :
bạc trắng
xanh thầm
trắng ngần.
N : Gọi tên các loài hoa trong ảnh.
A - TV 1/2 - T3
65
Hưong hoa lan thom như thế nào ?
Chữ hoa : tô các chữ %
Vần :	ăm, âp.
Từ ngữ :	chăm học, khắp vưòn.
Tạp chép :
Nhà bà ngoại
Nhà bà ngoại rộng rãi, thoáng mát. Giàn hoa giấy loà xoà phủ đầy hiên. Vưòn có đủ thứ hoa trái. Hưang tham thoang thoáng khắp vườn.
(?) Trong bài có mấy dấu chấm ?
Điền vần : ãm hoặc ãp.
N... nay, Thắm đã là học sinh lớp Một. Thắm ch... học, biết tự t.í cho mình, biết s..z. xếp sách vỏ ngân n... .
3. Điền chữ : c hoặc k.
66
hát đổng ...a
choi ...éo co
B I \ 1/2 - 13
Aỉ dạy sóm
(Trích)
Ai dậy sớm Bước ra vườn, Hoa ngát hương Đang chò đón.
Ai dậy sớm Đi ra đồng,
Có vùng đông Đang chò đón.
Ai dậy sớm Chạy lên đồi,
Cả đất tròi Đang chò đón.
Võ Quàng
• •
dậy sóm, ra vưòn, lên đồi, đất tròi, chò đón
Tìm tiếng trong bài :
có vần ươn
có vần ương.
Nói câu chứa tiếng có vần ươn hoặc ương.
M : Cánh diều bay lượn.	Vưòn hoa ngát hương thơm.
(?) Khi dậy sớm, điều gì chờ đón em :
ỏ ngoài vườn ?
trên cánh đồng ?
trên đồi ?
* Học thuộc lòng bài thơ.
N : Hỏi nhau về những việc làm buổi sáng.
M :	- Sáng sớm, bạn làm việc gì ?
- Tôi tạp thể dục. Sau đó, đánh răng, rửa mặt...
Chữ hoa
-Vần :
Từ ngữ :
tô chữ
ươn, ương.
vườn hoa, ngát hương.
r\
7ỊỊ*
Tộp chép :
Câu đố
Con gì bé tí Châm chỉ suốt ngày Bay kháp vườn cây Tìm hoa gây mật ?
(2) Điền chữ :
a) tr hay ch ?
thi ...ạy
...ỏ cá
cặp ...a
Mưu chú Sẻ
Buổi sớm, một con Mèo chộp được một chú sẻ. sẻ hoảng lắm, nhưng nó nén sợ, lễ phép nói:
- Thưa anh, tại sao một ngưòi sạch sê như anh trước khi ỡn sáng lại không rửa mạt ?
Nghe vậy, Mèo bèn đạt sẻ xuống, đưa hai chân lên vuốt râu, xoa mép. Thế là sẻ vụt bay đi. Mèo rất tức giận nhưng đã muộn mất rồi.
T: hoảng lắm, nén sợ, lễ phép, sạch sẽ
Tìm trong bài tiếng có vần uôn.
Tìm tiếng ngoài bài:
có vần uôn
có vần uông.
chuồn chuồn
buồng chuối
Nói câu chúa tiếng có vần uôn hoặc uông.
Bé lắc chuông.
M :	Bé đưa cho mẹ cuộn len.
(?)	1. Khi Sẻ bị Mèo chộp được, sẻ đã nói gì vối Mèo ?
Chọn ý trở lài đúng :
Hãy thở tôi ra I
Sao anh không rửa mặt ?
Đùng ăn thịt tôi I
Sẻ làm gì khi Mèo đặt nó xuống đất ?
Xếp các ô chữ thành câu nói đúng về chú sẻ trong bài.
Trí khôn
Nghe kể chuyện.
Kể từng đoạn câu chuyện theo tranh.
Hổ và nguòi nói gì với nhau ? Câu chuyện kết thúc thế nào ?
Kể lại toàn bộ câu chuyện.