SGK Tiếng Việt 1 - Bài 87. ep êp chép, xếp

  • Bài 87. ep êp chép, xếp trang 1
  • Bài 87. ep êp chép, xếp trang 2
87
ep	êp
chép	xếp
cá chép	đèn xếp
lễ phép	gạo nếp
xinh đẹp	bếp lửa
Việt Nam đất nước ta ơi
Mênh mông biển lúa đâu tròi đẹp hơn
Cánh cò bay lở dộp dàn
Mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều,
Xếp hàng vào lớp