Giải Bài Tập GDCD 6 Bài 10: Tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể và trong hoạt động xã hội

  • Bài 10: Tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể và trong hoạt động xã hội trang 1
  • Bài 10: Tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể và trong hoạt động xã hội trang 2
  • Bài 10: Tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể và trong hoạt động xã hội trang 3
  • Bài 10: Tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể và trong hoạt động xã hội trang 4
  • Bài 10: Tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể và trong hoạt động xã hội trang 5
  • Bài 10: Tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể và trong hoạt động xã hội trang 6
  • Bài 10: Tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể và trong hoạt động xã hội trang 7
  • Bài 10: Tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể và trong hoạt động xã hội trang 8
BÀI TÍCH cực, Tự GIÁC TRONG HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ 10.VÀ TRONG HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI
Truyện đọc
Điều ước của Trương Quế Chi
Tìm hiểu nội dung câu chuyện
B Câu hỏi:
Qua câu chuyện Điều ước của Trương Quế Chi, em thấy Trương Quế Chi có suy nghĩ, ước mơ gì?
Hướng dẫn trả lời:
Qua câu chuyện, em thấy Trương Quế Chi ước mơ trở thành nhà báo.
Trương Quế Chi suy nghĩ: Muôn trở thành nhà báo cần phải giỏi văn, phải viết hay, viết nhiều, phải có cảm xúc với cuộc sông, với thiên nhiên đất nước.
Bi Câu hỏi:
Trương Quế Chi đã làm như thế nào để thực hiện ước mơ đó?
Hướng dẫn trả lời:
Trương Quế Chi đã cố’ gắng học thật giỏi;
Tập viết văn, làm thơ, quan sát;
Tập dịch thơ, dịch truyện từ tiếng Pháp ra tiếng Việt, tập làm thơ tiếng Pháp;
Vẽ tranh;
Tham gia các hoạt động tập thể, các hoạt động xã hội;
Tham gia “Câu lạc bộ thơ”, “Câu lạc bộ hài hước”;
Giúp đỡ gia đình, V.V..
i Câu hỏi:
Những chi tiết nào chứng tỏ Trương Quế Chi tích cực, tự giác tham gia hoạt động tập thể và hoạt động xã hội?
Hướng dẫn trả lời:
Trương Quế Chi sáng lập nhóm “Những người nói tiếng Pháp trẻ tuổi của trường”;
Tham gia chương trình văn nghệ với bài hát “Ước mơ của em” bằng tiếng Pháp chào mừng Hội nghị thượng đỉnh các nước nói tiếng Pháp”, tổ chức tại Hà Nội.
Tham gia “Câu lạc bộ thơ”, “Câu lạc bộ hài hước”.
Tích cực tham gia các hoạt động của Đội, các sinh hoạt tập thể, các hoạt động ở cộng đồng dân cư.
i Câu hỏi:
Những chi tiết nào chứng minh rằng Trương Quế Chi tự giác tham gia giúp đỡ cha mẹ, bạn bè xung quanh?
Hướng dẫn trả lời:
Trương Quế Chi đưa đón em đi học mẫu giáo.
Trương Quế Chi giúp đỡ mẹ trong công việc nội trợ.
Giúp đỡ mọi người khi cần thiết v.v...
Ê Câu hỏi:
Những chi tiết nào thể hiện tính tích cực, tính tự giác, tính sáng tạo của Trương Quế Chi?
Hướng dẫn trả lời:
Say sưa học tập, làm thơ, viết văn, dịch thơ, dịch truyện, vẽ tranh;
Sáng lập nhóm “Những người nói tiếng Pháp trẻ tuổi của trường”;
Nòng cốt trong tôp ca thiếu nhi thủ đô;
Tham gia “Câu lạc bộ thơ”, “Câu lạc bộ hài hước”;
Lập thời gian biểu hàng ngày để thực hiện một cách khoa học. ® Câu hỏi:
Động cơ nào giúp Trương Quế Chi hành động tích cực, tự giác?
Hướng dẫn trả lời:
Ước mơ trở thành con ngoan trò giỏi.
Ước mơ trở thành nhà báo thể hiện Trương Quế Chi sớm xác định lí tưởng nghề nghiệp của cuộc đời.
Những ước mơ đó trở thành động cơ của những hành động tự giác, tích cực trong việc lựa chọn nội dung học tập và hoạt động.
Ề Câu hỏi:
Câu truyện Điều ước của Trương Quế Chi cho em suy nghĩ và cảm xúc gì?
Hướng dẫn trả lời:
Qua câu truyện Điều ước của Trương Quế Chi em thấy mỗi người cần xác định mục tiêu phấn đấu, rèn luyện và ước mơ lí tưởng của mình.
Phải biết tự giác, chủ động, tích cực trong học tập, trong hoạt động tập thể và hoạt động xã hội.
Có ý chí và quyết tâm cao để thực hiện được ước mơ lí tưởng của mình.
Những ước mơ đã trở thành động cơ của những hành động tự giác, tích cực của Trương Quế Chi đáng để chúng ta học tập và noi theo.
Nội dung bài học
® Câu hỏi:
Từ câu truyện trên, em hiểu thế nào là tích cực, tự giác?
Hướng dẫn trả lời:
Tích cực là luôn cố gắng, vượt khó, kiên trì học tập, làm việc và rèn luyện.
Tự giác là chủ động làm việc, học tập, không cần ai nhắc nhở, giám sát.
Ề Câu hỏi:
Làm thế nào để có tính tích cực, tự giác?
Hướng dẫn trả lời:
Để có tính tích cực, tự giác, mỗi người cần phải có ước mơ, phải có quyết tâm thực hiện kế hoạch đã định, đồng thời tham gia các hoạt động tập thể và hoạt động xã hội.
Ề Câu hỏi:
Em có ước mơ không? Em sẽ xây dựng kế hoạch như thế nào để thực hiện ước mơ của mình?
Hướng dẫn trả lời:
Ai cũng có ước mơ, em cũng có ước mơ (tùy từng em). Ví dụ: Sau khi tốt nghiệp Trung học cơ sở, em sẽ thi vào một trường Trung học phổ thông chất lượng cao. Vì thế, em sẽ xây dựng một kế hoạch cụ thể để thực hiện cho được ước mơ đó:
Quyết tâm học tập giỏi, nắm vững kiến thức để thi vào trường đạt kết quạ cao.
Vạch thời gian biểu hằng ngày: Giờ nào học ở trường, giờ nào học ở nhà, thời gian biểu học và làm bài tập của từng môn, học tất cả các môn nhưng ưu tiên thời gian cho những môn học sẽ thi vào trường trung học phổ thông.
Ngoài thời gian học cần có thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc em, chỉ dẫn cho em học bài, giúp mẹ nấu cơm, lau chùi nhà cửa, chơi thể dục thể thao v.v...; tham gia các hoạt động tập thể và hoạt động xã hội.
8) Câu hỏi:
Tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể và hoạt động xã hội là gì?
Hướng dẫn trả lời:
Là tự nguyện tham gia các hoạt động của tập thể, hoạt động xã hội vì lợi ích chung, vì mọi người.
Có ý thức đóng góp công sức, suy nghĩ vào những hoạt động chung do tập thể lớp, trường hoặc các đoàn thể tổ chức.
Thường xuyên cùng bạn bè, nhắc nhở bạn bè chông lại những biểu hiện sai trái trong hoạt động tập thể.
Học tập gương “người tốt việc tốt” trong học tập, hoạt động tập thể.
Có ý chí quyết tâm không ngừng vượt khó để nâng cao hiệu quả trong học tập, tranh thủ thời gian tham gia các hoạt động của lớp, trường...
Tự nguyện, sẩn sàng nhận những công việc hoạt động do tập thể lớp, Đoàn, Đội tổ chức, phân công. Làm việc nhiệt tình và trách nhiệm cao.
Ề Câu liỏỉ:
Những biểu hiện cụ thể của tính tự giác, tích cực trong hoạt động tập thể?
Hướng dẫn trả lời:
Tham gia ý kiến xây dựng kế hoạch hoạt động tập thể;
Tự giác, tự nguyện nhận những công việc được phân công, khi bản thân thấy có điều kiện, có khả năng tham gia;
Nhắc nhở bạn bè thực hiện và hoàn thành những công việc được phân công;
Có quyết tâm, có sáng tạo trong khi thực hiện nhiệm vụ.
Ltt Câu hỏi:
Hoạt động xã hội là gì?
Hướng dẫn trả lời:
Hoạt động 'Xã hội là các hoạt động chính trị - xã hội nhằm nâng cao trách nhiệm của mọi công dán, thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng quan hệ xã hội như: ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt gây ra; tham gia chống buôn bán, nghiện hút ma túy, cờ bạc, bảo vệ môi trường sông .V.V..
® Câu hỏi:
Vì sao học sinh cần tích cực, tự giác tham gia hoạt động xã hội?
Hướng dẫn trả lời:
Học sinh cần tự giác tham gia hoạt động xã hội vì học sinh là những công dân, là thành viên cua cộng đồng. Thực hiện những hoạt động xã hội vừa là nghĩa vụ, vừa là tình cảm của chúng ta đôi với những người xung quanh.
Ề Câu hỏi:
Tích cực, tự giác tham gia các hoạt động tập thể và hoạt động xã hội sẽ có ý nghĩa gì?
Hướng dẫn trả lời:
Tích cực, tự giác tham gia các hoạt động tập thể và hoạt động xã hội sẽ mở rộng sự hiểu biết của mình về mọi mặt, rèn luyện được những kĩ năng cần thiết của bản thân. Đồng thời, thông qua hoạt động tập thể, hoạt động xã hội sẽ góp phần xây dựng quan hệ tập thể, tình cảm thân ái với mọi người xung quanh, được mọi người yêu quý.
Bài tập
Bài tập 1:
Hãy đánh dấu X vào ô trông tương ứng với các biểu hiện tích cực tham gia hoạt động tập thể và hoạt động xã hội.
a) Tích cực tham gia dọn vệ sinh nơi công cộng.
b) Tham gia hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao của trường.
c) Hưởng ứng phong trào ủng hộ đồng bào bị thiên tai.
d) Tham gia các câu lẹc bộ học tập.
đ) Là thành viên Hội Chữ thập đỏ.
e) Nhận chăm sóc cây hoa nơi công cộng.
g) Tự giác tham gia các hoạt động của lớp.
h) Trời mưa không đến sinh hoạt Đội.
i) Tham gia phụ trách Sao Nhi đồng.
k) ở nhà chơi không đi cắm trại cùng lớp.
Z) Đi thăm thầy, cô giáo cũ với các bạn cùng lớp.
Hướng dẫn trả lời:
Đánh dấu X vào ô trông tương ứng với các câu: a, b, c, d, đ, e, g, i, l-
Bài tập 2:
Tuấn rủ Phương đi xem đá bóng để cổ vũ cho đội của trường. Phương từ chối không đi vì đang ngủ. Tuấn rủ các bạn khác cùng đi.
Em có nhận xét gì về việc làm của Tuấn và sự từ chối của Phương?
Hướng dẫn trả lời:
Việc làm của Tuấn thể hiện Tuấn là người có ý thức tập thể, đi cổ vũ cho đội bóng của trường là thể hiện tinh thần đồng đội, tinh thần tập thể và đó cũng là trách nhiệm của mọi người để động viên đội bóng của trường.
Việc Phương từ chổi chứng tỏ Phương là người không có ý thức tập thể, chỉ biết nghĩ về mình. Việc làm của Phương đáng chê trách.
Bài tập 3:
Em hãy nêu những biểu hiện của việc tham gia tích cực hoạt động tập thể và hoạt động xã hội.
Hướng dẫn trả lời:
Tham gia phong trào văn nghệ, thể dục thể thao của trường.
Tham gia hoạt động Sao Nhi đồng ở trường tiểu học.
Hưởng ứng phong trào ủng hộ đồng bào bị thiên tai lũ lụt.
Tham gia vệ sinh đường phôi
Bài tập 4:
Em hãy nêu những biểu hiện của tính tự giác trong hoạt động tập thể và hoạt động xã hội.
Hướng dẫn trả lời:
Những biểu hiện của tính tự giác trong hoạt động tập thể và hoạt động xã hội:
Cùng các bạn chặt tre, chuẩn bị cổng trại, cắm trại;
Sau giờ học chăm sóc vườn cây thí nghiệm của trường;
Tiết kiệm tiền ăn quà sáng ủng hộ đồng bào lũ lụt;
Đóng góp áo quần ấm ủng hộ đồng bào miền núi.