Giải Bài Tập GDCD 6 Bài 11: Mục đích học tập của học sinh

  • Bài 11: Mục đích học tập của học sinh trang 1
  • Bài 11: Mục đích học tập của học sinh trang 2
  • Bài 11: Mục đích học tập của học sinh trang 3
  • Bài 11: Mục đích học tập của học sinh trang 4
  • Bài 11: Mục đích học tập của học sinh trang 5
  • Bài 11: Mục đích học tập của học sinh trang 6
  • Bài 11: Mục đích học tập của học sinh trang 7
BÀI
11.
MỤC ĐÍCH HỌC TẬP CỦA HỌC SINH
Giới thiệu bài
Ề Câu hỏi:
Học tập, rèn luyện để làm gì?
Hướng dẫn trả lời:
Học tập, rèn luyện để trở thành con ngoan, trò giỏi, chuẩn bị đầy đủ kiến thức, năng lực để góp sức mình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Truyện đọc:
Tấm gương của một học sinh nghèo vượt khó
Tìm hiểu nội dung truyện đọc.
® Câu hỏi:
Vì sao bạn Tú được giải nhì trong kì thi Toán quốc tế?
Hướng clẫn trả lời:
Bạn Tú đã học tập và rèn luyện tốt. Bạn Tú là tấm gương tự học, kiên trì vượt khó trong học tập.
® Câu hỏi:
Những biểu hiện nào thể hiện tinh thần kiên trì vượt khó trong học tập của Tú?
Hướng dẫn trả lời:
Tú tự học.
Tú cố gắng tìm nhiều cách giải khác nhau cho một bài toán.
Tú say mê học tiếng Anh, SƯU tầm các bài toán bằng tiếng Anh để tự giải.
Tú giao tiếp với bạn bè các nước bằng tiếng Anh.
B Câu hỏi:
Em học tập được ở bạn Tú những gì?
Hướng dẫn trả lời:
Em học tập được ở bạn Tú tính kiên trì, tự học, vượt khó khăn để vươn lên trong học tập (gia đình nghèo, bô" là bộ đội, mẹ là công nhân). Em học được ở Tú tính độc lập say mê tìm tòi trong học tập.
® Câu hoi:
Tú đã gặp khó khăn gì trong học tập?
Hướng dẫn trả lời:
Gia đình nghèo, khó khăn, bô" là bộ đội, mẹ là công nhân.
fi) Câu hỏi:
Tú có ước mơ gì? Đế’ đạt được ước mơ, Tú đã suy nghĩ và hành động như thế nào?
Hướng dẫn trả lời:
Tú ước mơ trở thành nhà nghiên cứu Toán học.
Để đạt được ước mo' đó, Tú đã tự học, tự rèn luyện, kiên trì vượt khó để học tập thật tốt, khống phụ lòng cha mẹ, thầy cô giáo và bạn bè.
B Câu hỏi:
Tú đã học tập và rèn luyện để làm gì?
Hướng dẫn trả lời:
Tú học tập và rèn luyện để đạt được mục đích học tập của mình, trở thành nhà Toán học. li Câu hỏi:
Qua tấm gương của Tú, để đạt được ước mơ của mình, bản thân em phải làm gì?
Hướng dẫn trả lời:
Phải xác định được mục đích học tập, phải có kế hoạch để mục đích đó trở thành hiện thực.
Nội dung bài học
Ề Câu hỏi:
Theo em, mục đích học tập đúng nhất của mỗi người là gì?
Hướng dẫn trả lời:
Mục đích trước mắt của học sinh là học giỏi, cố gắng học tập để trở thành con người phát triển toàn diện (đạo đức, trí tuệ, sức khoẻ...), trở thành con ngoan, trò giỏi, người hữu ích cho gia đình, xã hội và tương lai trở thành công dân tốt, người lao động tốt góp phần xây dựng và bảo vệ Tố quốc.
8 Câu hỏi:
Vì sao phải kết hợp giữa mục đích vì xã hội, vì chính bản thân và gia đình?
Hướng dẫn trả lời:
Bởi vì:
Mục đích cá nhân là vì tương lai của mình, vì danh dự bản thân, thể hiện sự kính trọng của mình với cha mẹ và thầy cô và tương lai sẽ có cuộc sông tốt đẹp.
Mục đích vì gia đình: mang lại danh dự cho gia đình vì là niềm tự hào của dòng họ, là con ngoan, có ích cho gia đình, không phụ công nuôi dưỡng của cha mẹ.
Mục đích vì xã hội: góp phần làm giàu chính đáng cho quê hương, xây dựng quê hương, đất nước, bảo vệ Tổ quôc Xã hội chủ nghĩa, phát huy truyền thống mang lại danh dự cho nhà trường, cho TỔ quốc.
Vì thế phải kết hợp giữa mục đích vì xã hội, vì chính bản thân và gia đình. Không nên vì cá nhân, không tách cá nhân khỏi xã hội.
® Câu hỏi:
Xác định đúng mục đích học tập có ý nghĩa gì?
Hướng dẫn trả lời:
Xác định đúng mục đích học tập thì mới có thể học tập tốt.
Ề Câu hỏi:
Trước mắt, mục đích học tập mà em xác định cho bản thân mình là gì?
Hướng dẫn trả lời:
Trước mắt, mục đích học tập của em là học tập, rèn luyện để trở thành con ngoan, trò giỏi, có đủ điều kiện học lên THPT, sau đó lên Đại học hoặc ra trường tham gia lao động sản xuất.
B Câu hỏi:
Để thực hiện mục đích đó, em phải làm gì?
Hướng dẫn trả lời:
Để thực hiện mục đích đó, em phải cố gắng nắm vững kiến thức các môn học trên lớp, không coi nhẹ môn nào, không học lệch. Cố' gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà thầy, cô giáo yêu cầu như chuẩn bị các phương tiện đồ dùng học tập, làm bài tập, đọc tài liệu tham khảo. Có ý thức liên hệ những điều đã học vào cuộc sông thực tế. Ngoài học văn hóa phải tham gia các hoạt động thể thao, hoạt động xã hội. Phải rèn luyện các phẩm chất đạo đức, các kĩ năng để tự khẳng định mình trong học tập, trong cuộc sông.
Ề Câu hỏi:
Theo em, muôn học tốt đòi hỏi yếu tố gì?
Hướng dẫn trả lời:
Muôn học tốt cần phải có ý chí, nghị lực, phải tự giác, sáng tạo trong học tập.
Bài tập
Bài tập 1:
Nhân dịp đầu năm học, lớp 6B tổ chức thảo luận về “Mục đích học tập”. Cuộc tranh luận nảy sinh những ý kiến khác nhau như:
Học tập vì danh dự bản thân và gia đình.
Học tập để có đủ khả năng góp phần xây dựng quê hương, đất nước.
Học tập để dễ kiếm được việc làm nhàn hạ.
Học tập để khỏi hổ thẹn với bạn bè.
Em đồng ý với quan điểm nào? Vì sao?
Em không đồng ý với quan điểm nào? Vì sao?
Mục đích học tập của em là gì? Tại sao?
Hướng dẫn trả lời:
Theo em, em không đồng ý với quan điểm “Học tập để dễ kiếm được việc làm nhàn hạ” vì đó là mục đích học tập không đúng.
Em đồng ý với tất cả các quan điểm còn lại nhưng chưa đủ. Vì vậy phải tổng hợp nhiều yếu tố, nhưng mục đích sâu sắc nhất là góp phần xây dựng quê hương, thực hiện dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh và vì tương lai của bản thân, vì danh dự của gia đình và truyền thống của nhà trường.
Mục đích học tập của em là trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, người công dân tốt, trở thành con người chân chính có đủ khả năng lao động để tự lập nghiệp và góp phần xây dựng quê hương đất nước, bảo vệ Tố’ quốc Xã hội chủ nghĩa.
Bởi vì, chỉ có xác định đúng đắn mục đích học tập của mình vì tương lai bản thân gắn với tương lai của đất nước thì em mới có thế’ học tập tốt.
Bài tập 2:
Đánh dấu X vào ô trông tương ứng với động cơ học tập mà em cho là hợp lí.
a) Tương lai của bản thân
b) Danh dự của gia đình
c) Truyền thống của nhà trường
d) Kính trọng thầy cô giáo
e) Thương yêu cha mẹ
g) Dân giàu nước mạnh
h) Không muốn thua kém bạn
i) Điểm số
k) Giàu có
Hướng dẫn trả lời:
Học sinh đánh dấu X vào ô trông tương ứng với các cầu trả lời đúng.
Bài tập 3:
Để thực hiện mục đích học tập, em thấy bản thân đã thực hiện được tốt những điếm gì nêu dưới đây?
Quyết tâm vượt khó
Có kế hoạch
Tự giác
Đọc thêm sách
Học tập mọi người
Tranh thủ thời gian học tập
Đổi mới phương pháp học tập
Vận dụng điều đã học vào thực tế.
Hướng dẫn trả lời:
Để thực hiện mục đích học tập, em thấy bản thân đã thực hiện được tốt tất cả những điểm đã nêu ở trên.
Bài tập 4:
Bạn Quang đến nhà bạn Tuấn định trao đổi nội dung kiểm tra bài “Tích cực tự giác trong hoạt động thể thao và trong hoạt động xã hội”, thấy Tuấn đang đọc sách “Người tốt, việc tốt”.
Bạn Quang hỏi:
Ngày mai kiểm tra môn Giáo dục công dân, sao cậu lại đọc sách này?
Em thử đoán xem Tuấn trả lời Quang như thế nào?
Hướng dẫn trả lời:
Tuấn sẽ nói với Quang: Đọc sách “Người tốt, việc tốt” để thêm ví dụ minh họa cho bài học, bài kiểm tra. Vì sách “Người tốt, việc tốt” là loại sách rất bổ ích đôi với học sinh. Tranh thú đọc, liên hệ với bản thân để rèn luyện.