Giải Bài Tập GDCD 6 Bài 8: Sống chan hòa với mọi người

  • Bài 8: Sống chan hòa với mọi người trang 1
  • Bài 8: Sống chan hòa với mọi người trang 2
  • Bài 8: Sống chan hòa với mọi người trang 3
  • Bài 8: Sống chan hòa với mọi người trang 4
  • Bài 8: Sống chan hòa với mọi người trang 5
BÀI
8.
SÔNG CHAN HOÀ VỚI MỌI NGƯỜI
Truyện đọc
Bác Hồ với mọi người
Tìm hiểu nội dung truyện đọc.
È Câu hỏi:
Trong truyện trên, những cử chỉ, lời nói nào của Bác Hồ chứng tỏ Bác sống chan hòa, quan tâm với mọi người?
Hướng dẫn tra lời:
Bác mời cụ già ngồi;
Thăm hỏi gia đình, đời sông bà con địa phương;
Mời cụ ăn cơm, nghỉ ngơi;
Cho xe đưa cụ về nhà.
Ề Câu hỏi:
Việc làm của Bác thể hiện đức tính gì?
Hướng dẫn trả lời:
Những việc làm đó của Bác chứng tỏ Bác Hồ sông chan hòa, ân cần, quan tâm đến mọi người một cách chu đáo.
Ề Câu hỏi:
Em có suy nghĩ và cảm xúc gì sau khi đọc truyện Bác Hồ với mọi người?
Hướng dẫn trả lời:
Em rất kính trọng Bác Hồ. Dù là một vị Chu tịch nước, Bác vẫn quan tâm đến người già, đến đồng bào của mình một cách ân cần, chu đáo. Vì thế, mỗi người cần phải học tập tấm gương của Bác, cần quan tâm đến những người xung quanh mình.
Nội dung bài học
Ề Câu hỏi:
Thế nào là sông chan hòa với mọi người?
Hướng dẫn trả lời:
Sông chan hòa là sống vui vẻ, hòa hợp với mọi người và sẵn sàng cùng tham gia vào các hoạt động chung có ích.
® Câu hỏi:
Vì sao cần sống chan hòa với mọi người? Sông chan hòa với mọi người có lợi gì?
Hướng dẫn trả lời:
Sông chan hòa sẽ được mọi người quý mến và giúp đỡ, giúp chúng ta vượt qua khó khăn, góp phần vào việc xây dựng môi quan hệ xã hội tốt đẹp.
® Câu hỏi:
Em hãy tìm những biểu hiện biết sống chan hòa với mọi người.
Hướng dẫn trả lời:
Biết chia sẻ với bạn bè niềm vui, nỗi buồn những khi bạn bè gặp khó khăn;
Luôn cởi mở, vui vẻ, chào hỏi, gần gũi với mọi người;
Tham gia tích cực các hoạt động của tập thể của Đoàn, Đội;
Góp ý chân thành khi bạn có khuyết điểm;
Quan tâm đến mọi người: bạn bè nơi lớp học, ông bà, cha mẹ, anh chị em trong gia đình, bà con lối xóm...
® Câu hỏi:
Những biểu hiện chưa biết sông chan hòa với mọi người? Hướng dẫn trả lời:
ít cỡi mở, vui vẻ, gần gũi với mọi người;
Khi bạn bè gặp khó khăn không quan tâm đến bạn;
Từ chối hoặc miễn cưỡng tham gia các hoặt động tập thể;
Không góp ý cho ai cả vì sợ mất lòng;
Trong giờ học mặc dù biết nhưng không phát biểu xây dụng bài.
Sl Câu hỏi:
Để sông chan hòa với mọi người, em thấy cần phải học tập, rèn luyện như thế nào?
Hướng dẫn trả lời:
Biết chăm lo giúp đỡ mọi người xung quanh;
Chông lối sông ích kỉ;
Tham gia các hoạt động tập thể, các hoạt động xã hội;
Học tập những tấm gương tốt biết sông và quan tâm vì người khác...
® Câu hỏi:
Theo em, cơ sở để sông chan hòa với mọi người là gì?
Hướng dẫn trả lời:
Cơ sở để sông chan hòa với mọi người là phải chân thành, biết nhường nhịn lẫn nhau, sông trung thực, thẳng thắn, nghĩ tốt về nhau, biết thương yêu giúp đỡ nhau, không đô" kị, ghen ghét, không giấu dốt, không nói xấu nhau, tránh ích kỉ.
B Câu hỏi:
Khi bạn thân em có những thiếu sót, em có thái độ như thế nào?
Hướng dẫn trả lời:
Khi bạn thân em có những thiếu sót, em sẽ góp ý chân thành, tế nhị để bạn dễ tiếp thu.
® Câu hỏi:
Khi em có khuyết điểm, được bạn bè góp ý, em sẽ có thái độ như thế nào?
Hướng dẫn trả lời:
Em lắng nghe, chắt lọc, chấp nhận nếu góp ý đó của bạn là chân thành, đúng đắn và thành thật cảm ơn sự góp ý của các bạn, hứa sẽ sửa chữa khuyết điểm.
B Câu hỏi:
Sông chan hòa với mọi người sẽ có tác dụng gì?
Sông chan hòa với mọi người sẽ góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau, có thể tiếp thu kinh nghiệm, ý kiến của mọi người. Mặt khác, có thể đóng góp ý kiến với mọi người để xây dựng quan hệ tập thể, quan hệ xã hội tốt đẹp, lành mạnh. Đồng thời, qua quá trình sông chan hòa với mọi người, bản thân có thể tự đánh giá, tự điều chỉnh nhận thức, thái độ, hành vi của cá nhân cho phù hợp với yêu cầu của cộng đồng xã hội.
Đài tập
Bài tập 1:
Hay đánh dấu X vào ô trống tương ứng với những hành vi thể hiện việc sông chan hòa với mọi người.
a) Cởi mở, vui vẻ.
b) Chia sẻ với bạn bè khi gặp khó khăn.
c) Tham gia tích cực mọi hoạt động do lớp, Đội tổ chức.
d) Biết chia sẻ suy nghĩ với mọi người xung quanh.
e) Không góp ý cho ai cả vì sợ mất lòng.
g) Khi chỉ định mới phát biểu vì sợ phát biểu sai bạn cười.
h) Thường xuyên quan tâm tới công việc của lớp.
Hướng dẫn trả lời:
Đánh dấu X vào ô trống các câu: a, b, c, d, h.
Bài tập 2:
Sưu tầm những câu tục ngữ, thành ngữ, ca dao nói về sự nhường nhịn, sống hòa thuận, chan hòa.
Hướng dẫn trả lời:
Một điều nhịn chín điều lành.
Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau.
Bài tập 3:
Tìm những biểu hiện biết sông chan hoà và chưa biết sống chan hoà.
Biết sông chan hoà:
+ Cởi mở, vui vẻ, ân cần với mọi người.
+ Chia sẻ với bạn khi gặp khó khăn.
+ Tham gia tốt các hoạt động xã hội, các hoạt động do trường, lớp tổ chức.
Chưa biết sông chan hoà:
+ Miễn cưỡng hoặc từ chối tham gia các hoạt động tập thể.
+ ít quan tâm đến người khác.
+ Sống khép mình, ít cởi mở.
+ Trong học tập dù biết cũng im lặng, ít phát biểu xây dựng bài.