Giải Bài Tập GDCD 6 Bài 18: Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín

  • Bài 18: Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín trang 1
  • Bài 18: Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín trang 2
  • Bài 18: Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín trang 3
  • Bài 18: Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín trang 4
  • Bài 18: Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín trang 5
BÀI QUYỂN ĐƯỢC BẢO ĐẢM AN TOÀN VÀ BÍ MẬT 18.	THƯ TÍN, ĐIỆN THOẠI, ĐIỆN TÍN
Tình huống
Tìm hiểu nội dung tình huống.
B Câu hỏi:
Theo em, Phượng có thể đọc thư gửi Hiền mà không cần sự đồng ý của Hiền không? Vì sao?
Hướng dẫn trả lời:
Phượng không được đọc thư của Hiền, vì đó không phải là thư của Phượng. Dù Hiền là bạn thân của Phượng nhưng nếu không được sự đồng ý của Hiền thì Phượng không được đọc.
B Câu hỏi:
Em có đồng ý với giải pháp của Phượng là đọc xong thư, dán lại rồi mới đưa cho Hiền không? Vì sao?
Hướng dẫn trả lời:
Em không đồng ý với giải pháp của Phượng là đọc xong thư dán lại rồi đưa cho Hiền vì như vậy là lừa dối Hiền, là vi phạm quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.
B Câu hỏi:
Nếu là Loan, em sẽ làm thế nào?
Hướng dẫn trả lời:
Nếu là Loan, em sẽ giải thích cho Phượng hiểu không được đọc thư của Hiền khi không được Hiền đồng ý.
Nếu Phượng cố tình đọc là vi phạm quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.
Nội dung bài học
i Câu hỏi:
Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín của công dân là gì?
Hướng dẫn trả lời:
Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín của công dân là:
Thư tín, điện thoại, điện tín của công dân được Nhà nước bảo đảm an toàn và bí mật.
Không ai được chiếm đọạt hoặc tự ý mở thư tín, điện tín, nghe trộm điện thoại của người khác.
B Câu hỏi:
Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín là một trong những quyền cơ bản của công dân và được Hiến pháp của Nhà nước ta quy định như thế nào?
Hướng dẫn trả lời:
Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện tín, điện thoại là một trong những quyền cơ bản của công dân được điều 73 Hiến pháp nước ta quy định:
+ ... Thư tín, điện thoại, điện tín của công dân được bảo đảm an toàn và bí mật.
+ Việc bóc mở, kiểm soát, thu giữ thư tín, điện tín của công dân phải do người có thẩm quyền tiến hành theo quy định của pháp luật.
® Câu hỏi:
Những hành vi như thế nào là vi phạm pháp luật về bí mật thư tín và an toàn thư tín, điện thoại, điện tín?
Hướng dẫn trả lời:
Những hành vi vi phạm pháp luật về bí mật thư tín và an toàn thư tín, điện thoại, điện tín:
Bóc trộm thư của người khác.
Nghe trộm điện thoại của người khác.
Thu giữ thư tín, điện tín của người khác.
Bố mẹ đọc thư của bạn gửi cho con mà không hỏi ý kiến con.
® Câu hỏi:
Người vi phạm pháp luật về an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín sẽ bị pháp luật xử lí như thế nào?
Hướng dẫn trả lời:
Người nào chiếm đoạt thư, điện báo, telex, fax hoặc các văn bản khác được truyền đưa bằng phương tiện viễn thông và máy tính hoặc có hành vi trái pháp luật xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện tín của người khác đã bị xử lí kỷ luật hoặc xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ một triệu đồng đến 5 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 1 năm.
® Câu hỏi:
Phạm tội như thế nào về vi phạm pháp luật về bí mật thư tín và an toàn thư tín, điện thoại, điện tín thì bị phạt cải tạo không giam giữ từ 1 năm đến 2 năm hoặc phạt tù ba tháng đến 2 năm?
Hướng dẫn trà lời:
Phạm tội:
Có tổ chức;
Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
Phạm tội nhiều lần;
Gây hậu quả nghiêm trọng;
Tái phạm.
B Câu hỏi:
Khi nào thì có thể khám thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm?
Hướng dẫn trả lời:
Khi cần phải thu thập những tài liệu hoặc đồ vật liên quan đến vụ án thì có thể khám thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm.
® Câu hỏi:
Khi cần thiết phải thu giữ thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm tại bưu điện thì cần có lệnh của ai?
Hướng dẫn trả lời:
Khi cần thiết phải thu giữ thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm tại bưu điện thì cơ quan điều tra ra lệnh thu giữ, nhưng phải có đại diện của cơ quan bưu điện chứng kiến và kí xác nhận vào biên bản. Cơ quan thu giữ phải thông báo cho người có thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm bị thu giữ biết.
® Câu hỏi:
Khi em thấy bạn nghe trộm điện thoại của người khác em sẽ làm gì?
Hướng dẫn trả lời:
Em sẽ nhắc nhở bạn không nên làm như vậy, bởi vì nếu bạn làm như vậy là hành vi vi phạm pháp luật.
Nếu bạn vẫn tiếp tục hành động như vậy thì em nhờ thầy giáo, cô giáo, gia đình bạn và tập thể góp ý, phân tích để bạn hiểu ra điều mình làm là trái với pháp luật.
Bài tập
Bài tập 1:
Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín của công dân là thế nào?
Hướng dẫn trả lời:
Quyền được bảo đảm đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín của công dân là một trong những quyền cơ bản của công dân được quy định trong Hiến pháp nước ta (Điều 73, Hiến pháp 1992).
Quyền được bảo đảm đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín của công dân có nghĩa là không ai được chiếm đoạt hoặc tự ý mở thư tín, điện tín của người khác, không được nghe trộm điện thoại.
Bài tập 2:
Theo em, những hành vi như thế nào là vi phạm pháp luật về bí mật thư tín và an toàn thư tín, điện tín, điện thoại?
Hướng dẫn trả lời:
Bóc và đọc trộm thư của người khác;
Nghe trộm điện thoại của người khác;
Bô" mẹ bóc thư, nghe trộm điện thoại của con;
Cô giáo kiểm tra thư của học sinh.
Dấu thư của bạn.
Bài tập 3:
Người vi phạm pháp luật về an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín sẽ bị pháp luật xử lí như thế nào?
Hướng dẫn trả lời:
Bị phạt cảnh cáo, bị phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 5 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ 1 năm.
Bài tập 4:
Để thực hiện tốt trách nhiệm của mình đôi với việc thực hiện quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín, em phải làm gì khi gặp những trường hợp sau:
Nhặt được thư của người khác;
Nhìn thấy bạn lấy trộm hoặc nghe trộm điện thoại của người khác;
Bô" mẹ hoặc anh, chị xem thư của em mà không hỏi ý kiến của em.
Hướng dẫn trả lời:
Nhặt được thư em trả phải lại người đánh rơi.
Em sẽ khuyên nhủ bạn không nên làm như vậy, vì đó là hành vi vi phạm pháp luật.
Em sẽ nói với bô" mẹ, anh chị và nhắc nhở mọi người đó là hành vi vi phạm bí mật thư tín của người khác.