Giải bài tập Sinh Học 8 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP CHƯƠNG

  • CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP CHƯƠNG trang 1
  • CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP CHƯƠNG trang 2
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP CHƯƠNG
Cơ quan sau đây có trong khoang ngực là:
a. Tim	b. Dạ dày	c. Gạn	d. Cả a, b, c đều đúng
Cơ quan sau đây có trong khoang bụng là:
a. Khí quản	b. Ruột	c. Thực quản	d. Phổi
Loại tế bào thần kinh chủ yếu trong cấu tạo của vỏ não Ịà:
a. Tế bào hình tháp	b. Tế bào hình nón
c. Tế bào hình que	d. Tế bào hình nón và hình que
d. Tế bào
c. Mô
Đơn vị chức năng của cơ thể là:
a. Hệ cơ quan b. Cơ quan 16 — Học tốt sinh học 8
b. Mô liên kết
d. Cả a, b, c đều sai
b. Mô biểu bì và mô thần kinh d. Mô biểu bì
b. Mô xương và mô mỡ d. Cả a, b đều sai
b. Mô biểu bì
d. Cả a, b và c đều đúng.
Bộ phận có vai trò giúp tế bào thực hiện trao đổi chất	với môi	trường là:
Chất tê bào	b. Màng sinh chất,	nhân
c. Màng sinh chất	d. Màng sinh chất,	chất tế bào,	nhân
Nơi xảy ra quá trình	tổng	hợp prôtêin của tế bào là:
Trung thể	b. Ribôxôm c. Nhân con d. Lưới nội chát
Cấu trúc dưới đây không có trong tế bào chất là:
a. Ti thể	b. Bộ máy Gôngi
c. Nhiễm sắc thể	d. Trung thể
Ti thể có chức năng:
Tham gia hoạt động bài tiết của tế bào
Tham gia quá trình phân chia tế bào
Tham gia hô hấp giải phóng năng lượng
Giúp trao đổi chất cho tế bào với môi trường
Mô được cấu tạo từ các tế bào thần kinh là:
a. Mô biểu bì
c. Mô cơ và mô liên kết
Loại mô che phủ mặt ngoài của da là: a. Mô cơ vắ mô biểu bì
c. Mô liên kết
Mô sau đây thuộc loại mô liên kết là: a. Mô sụn và mô sợi
c. Cả a, b đều đúng
Máu thuộc loại mô: a, Mô liên kết
c. Mô thần kinh