Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1 Tuần 1

  • Tuần 1 trang 1
  • Tuần 1 trang 2
  • Tuần 1 trang 3
Tuần 1
CHÍNH TẢ
Điển c hoặc k vào chỗ trống :
kim khâu	cậu bé	kiên nhẫn	bà cụ
Viết những chữ cái còn thiếu trong bảng sau :
Số thứ tự
Chữ cái
Tên chữ cái
1
a
a
2
ă
á
3
â
ớ
4
b
bê
5
c
xê
6
d
dê
7
đ
đê
8
e
e
9
ê
Q
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
1. Chọn tên gọi cho mỗi người, mỗi vật,
mỗi việc được vẽ dưới đây :
M : 1. trường 5. hoa hồng
2. học sinh 6. nhà
3. chạy 7. xe đạp
4. cô giáo 8. múa
Viết vào chỗ trống các từ :
Chỉ đồ dùng học tập: cặp, bút, thước, vở, sách, com-pa, hộp bút,...
Chỉ hoạt động của học sinh : nghe, viết, đọc, phát biểu, làm toán, học bài,...
Chỉ tính nết của học sinh : chăm chỉ, ngoan ngoãn, vâng lời, siêng năng,...
Viết một câu nói về người hoặc cảnh vật trong mỗi tranh sau :
- Trinh và các bạn đang đi - Trinh định hái hoa thì Hòa trong công viên.	ngăn lại.
CHÍNH TẢ
(1) Chọn chữ thích họp trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống :
(lịch, nịch) (làng, nàng)
(bàng, bàn) (thang, than)
quyển lịch, chắc nịch nàng tiên, làng xóm cây bàng, cái bàn hòn than, cái thang
2. Viết những chữ cái còn thiếu trong bảng sau :
Số thứ tự
Chữ cái
Tên chữ cái
10
g
giê
11
h
hát
12
i
i
13
k
ca
14
I
e-lờ
15
m
em-mờ
16
n
en-nờ
17
0
0
18
ô
ô
19
ơ
ơ
TẬP LÀM VĂN
Viết tiếp cho hoàn chỉnh các câu sau :
Em tên là Dỗ Ngọc Phương Trinh.
Quê em ở Nha Trang, Khánh Hòa.
Em học lớp 2A, Trường Tiểu học Kim Đồng.
Em thích môn Toán, Tiếng Việt.
Em thích đi chơi công viên.
Viết nội dung mỗi tranh dưới đây bằng 1, 2 câu để tạo thành một câu chuyện.
Trinh và các bạn đi vào công viên chơi, mọi người vừa đi vừa nói chuyên rất vui vẻ.
' L J Ac
Trinh nhìn thấy một khóm hoa hồng mới nở rất đẹp. Trinh chạy vội đến, đưa tay định ngắt bông hoa đẹp nhất.
Thấy vậy, Nam liền ngàn lại:
- Bạn đừng ngắt hoa. Hãy để hoa làm đẹp cho công viên.
Nghe Nam nói, Trinh hiểu ra và thôi không hái hoa nữa.