Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1 Tuần 8

  • Tuần 8 trang 1
  • Tuần 8 trang 2
  • Tuần 8 trang 3
CHÍNH TẢ
Điền ao hoặc au vào chỗ trống :
Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ.
Trèo cao ngã đau.
(2) Điền vào chỗ trống :
r, d hoặc gi
con dao, tiếng rao hàng, giao bài tập về nhà,...
dè dặt, giặt giũ quần áo, chỉ có rặt một loài cá,...
uôn hoặc uông
Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học.
Không phải bò Không phải trâu Uống nước ao sâu Lên cày ruộng cạn.
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Gạch dưới từ chỉ hoạt động, trạng thái của loài vật và sự vật trong mỗi câu sau :
Con trâu ăn cỏ.
Đàn bò uống nước dưới sông.
Mặt trời tỏa ánh nắng rực rỡ.
Chọn từ thích hợp (giơ, đuổi, chạy, nhe, luồn) điền vào mỗi chỗ trống trong bài đồng dao dưới đây :
Con mèo, con mèo Đuổi theo con chuột Giơ vuốt, nhe nanh Con chuột chạy quanh Luồn hang luồn hốc.
3. Đặt dấu phẩy vào những chỗ thích hợp trong mỗi câu sau :
Lớp em học tập tốt, lao động tốt.
Cô giáo chúng em rất yêu thương, quý mến học sinh.
Chúng em luôn kính trọng, biết ơn các thầy giáo, cô giáo.
CHÍNH TẢ
1. Viết 3 từ có tiếng mang vần ao, 3 từ có tiếng mang vẩn au :
ao
1 chào cờ, cơn bao
2 trao đổi, con cáo
3 ngôi sao, dao, cháo
au
1 rau cải, báu vật
2 cây cau, đau
3 lau bảng, cháu, mau
(2) a) Đặt câu để phân biệt các tiếng trong mỗi bảng sau :
da : Da em bé trắng hồng.
ra : Cổ giáo vừa bước ra khỏi lớp.
gia : Gia đình em rất yêu thudng nhau.
dao : Con dao này sắc quá.
rao : Cô bán bánh rao khản giọng mà chẳng ai mua.
giao : Cô giáo giao rất nhiều bài tập về nhà.
Điền vào chỗ trống từ chứa tiếng có vần uôn hoặc uông :
Đồng ruộng quê em luôn xanh tốt.
Nước từ trên nguồn đổ xuống, chảy cuồn cuộn.
TẬP LÀM VĂN
1. Viết lời mời, nhờ, yêu cầu, đề nghị đối với bạn :
Bạn đến thăm nhà em. Em mở cửa mời bạn vào chơi.
Chào cậu (bạn), mời cậu (bạn) vào nhà tớ (mình) chơi!
Em thích một bài hát mà bạn đã thuộc. Em nhờ bạn chép lại cho mình.
Trinh ơi, chép hộ (giúp) mình bài hát Mẹ và cô nhé I
Bạn ngồi bên cạnh nói chuyên trong giờ học. Em yêu cầu (đề nghị) bạn giữ trật tự để nghe cô giáo giảng bài.
Khang ơi, bạn đừng nói chuyện nữa để nghe cô giảng nhé I
Dựa vào phần trả lời những câu hỏi dưới đây, em hãy viết một đoạn 4, 5 câu nói về cô giáo (hoặc thầy giáo) đã dạy em ở lớp 1:
Cô giáo (hoặc thầy giáo) lớp 1 của em tên là gì ?
Tình cảm của cô (hoặc thầy) đối với học sinh như thế nào ?
Em nhớ nhất điều gì ở cô (hoặc thầy) ?
Tình cảm của em đối với cô giáo (hoặc thầy giáo) như thế nào ?
Bài làm
Cô giáo lớp Một của em tên là Khánh. Cô rất yêu thương chúng em và chăm lo cho chúng em rất chu đáo. Em nhớ nhất bàn tay dịu dàng của cô khi cô cầm tay em viết từng nét chữ. Mặc dù không còn học cô nữa nhưng em vẫn luôn nhớ đến cô và biết ơn cô.