Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1 Tuần 16

  • Tuần 16 trang 1
  • Tuần 16 trang 2
  • Tuần 16 trang 3
  • Tuần 16 trang 4
như chị.
^Uổm/Ỉ6
CHÍNH TẢ
1. Tìm và viết vào chỗ trống :
Ba tiếng có vần ui
Ba tiếng có vần uy
M : núi, túi, vui, chui, mùi, múi
M : (tàu) thủy, lũy (tre) hủy (bỏ), huy (hiệu), khuy áo, suy nghĩ
(2)a) Ghi tiếp vào chỗ trống những từ chỉ đồ dùng trong nhà bắt đẩu bằng ch:
chăn, chiếu, chai, chạn, chén, chậu, chảo, chày, chổi
Tìm trong bài tập đọc Con chó nhà hàng xóm :
Ba tiếng có thanh hỏi.
M : nhảy, mải, kể, hỏi, thỉnh thoảng, hiểu,...
Ba tiếng có thanh ngã.
M : vẫy, gỡ, ngã, bác sĩ,...
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Tìm từ trái nghĩa với mỗi từ sau :
tốt M :	tốt - xấu
ngoan : ngoan - hư
nhanh : nhanh - chậm
trắng : trắng - đen
cao :	cao - thấp
khỏe :	khỏe - yếu
Chọn một cặp từ trái nghĩa vừa tìm được ở bài tập 1, đặt câu với mỗi từ trong cặp từ trái nghĩa đó :
M : - Chú chó ấy rất ngoan.
Chú mèo này rất hư.
Thỏ chạy rất nhanh.
Rùa bò rất châm.
Viết tên các con vật sau	:
bò (bò và bê)
trâu
pà	5.	bồ	câu
vịt	6.	dê
ngan (vịt	xiêm)	7.	cừu
ngỗng	8.	thỏ
CHÍNH TẢ
1. Tìm và ghi vào chỗ trống các tiếng chỉ khác nhau ở vẩn ao hoặc vần au :
M : rao - rau
báo - báu, cáo - cáu, cháo - cháu, đao - đau, háo - háu, lao - lau, mau - mao, sáo - sáu, phao - phau, nhao - nhau,...
(2) Điền vào chỗ trống : a) Chữ bắt đầu bằng
tr
ch
cây tre
che nắng
buổi trưa
chưa ăn
ông trăng
chăng dây
con trâu
châu báu
nước trong
chong chóng
hữ có
dấu hỏi
dấu ngã
mở cửa
thịt mỡ
ngả mũ
ngã ba
nghỉ ngơi
suy nghĩ
đổ rác
đỗ đạt
vẩy cá
vẫy tay
TẬP LÀM VĂN
Từ mỗi câu dưới đây, đặt một câu mới để tỏ ý khen :
Chú Cường rất khỏe.
Chú cường khỏe quá /
Lớp mình hôm nay rất sạch.
Lớp mình hôm nay sạch quá đi Ị
Bạn Nam học rất giỏi.
Bạn Nam học giỏi quá ta I
Viết 3-4 câu nói vể một con vật nuôi trong nhà :
Bài làm
Nhà em nuôi một con chó rất xinh. Tên của nó là Mi Lu. Mi Lu không to lắm, lông của nó trắng mượt, sờ rất êm tay. Mi Lu thường đl dạo với em vào buổi chiều. Mỗi khi em đi học về, Mi Lu thường vẫy đuôi mừng em.
Lập thời gian buổi tối của em : Buổi tối của Trinh như sau: