Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1 Tuần 4

  • Tuần 4 trang 1
  • Tuần 4 trang 2
  • Tuần 4 trang 3
CHÍNH TẢ
1. Điền iên hoặc yên vào chỗ trống :
yên ổn, cô tiên, chim yến, thiếu niên
(2) Điền vào chỗ trống :
r, d hoặc gi
da dẻ, cụ già, ra vào, cặp da
ân hoặc âng
vâng lời, bạn thân, nhà tầng, bàn chân
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
1. Điển vào mỗi cột trong bảng sau ít nhất 3 từ :
Chỉ người
Chỉ đồ vật ,
Chỉ con vật
Chỉ cây cối
cô giáo
bút chì
mèo
cau
bạn bè
bút máy
kiến
dừa
bác sĩ
bảng đen
ong
chuối
công nhân
cặp sách
trâu
tre
em bé
tập vở
vịt
me
Đặt và trả lời câu hỏi về :
Ngày, tháng, năm
Câu hỏi
Trả lời
M : Bạn sinh năm nào ?
Sinh nhật bạn vào tháng mấy ?
Ngày mấy anh Hai sẽ đi học ?
M : Tôi sinh năm 2005.
Sinh nhật tôi vào tháng tám.
Ngày 10 anh Hai sẽ đi học.
b) Tuần, ngày trong tuần (thứ...)
Câu hỏi
Trả lời
M : Tháng hai có mấy tuần ?
Một tuần có mấy ngày ?
Hôm nay là thứ mấy ?
M : Tháng hai có bốn tuần.
Một tuần có bảy ngày.
Hôm nay là thứ hai.
Ngắt đoạn sau thành 4 câu rồi viết lại cho đúng chính tả :
Bài làm
(1)Trời mưa to. (2)Hòa quên mang áo mưa. (3)Lan rủ bạn đi chung áo mưa với mình. (4)Đôi bạn vui vẻ ra về.
CHÍNH TẢ
1. Viết vào chỗ trống trong bảng :
3 chữ có iê
3 chữ có yê
M : con kiến, hiền, biếu, chiếu, tiền, tiếng
M: yên tĩnh, khuyên, yến, truyện, chuyển
(2) Điền tiếp vào chỗ trống một vài từ ngữ để phân biệt nghĩa cùa các tiếng in đậm :
- Hòa dỗ em đội mũ để đi ăn giỗ ông ngoại.
+ Viết là dỗ trong các từ ngữ sau : dạy dỗ, dỗ dành,...
+ Viết là giỗ trong các từ ngữ sau : ăn giỗ, đám giỗ, giỗ tổ
Hùng Vưdng, ngày giỗ,...
Chúng tôi lênh đênh trên dòng sông ròng rã ba ngày.
+ Viết là dòng trong các từ ngữ sau : dòng sông, dòng suối, dòng nước, dài dòng, dòng kẻ,...
+ Viết là ròng trong các từ ngữ sau : ròng rọc, nước ròng, ròng rã,...
- Tôi viết những vẩn thơ về vầng trăng quê hương.
+ Viết là vần trong các từ ngữ sau: vần vũ, học vần, đánh vần,... + Viết là vầng trong các từ ngữ sau : vầng trán, vầng trăng,...
Dân làng dâng lên nhà vua nhiều của ngon vật lạ.
+ Viết là dân trong các từ ngữ sau : dân chúng, dân số, dân tộc, dân sinh, dân dã, nhân dân,...
+ Viết là dâng trong các từ ngữ sau : dâng hiến, dâng lễ, dâng cao,...
TẬP LÀM VĂN
Viết lời cảm ơn của em trong mỗi trường hợp sau :
Khi bạn cùng lớp cho em đi chung áo mưa.
Cảm ơn bạn, bạn thật tốt bụng I
Khi cô giáo cho em mượn quyển sách.
Em cảm ơn cô, ngày mai em sẽ mang sách đầy đủ.
Khi em bé nhặt hộ em chiếc bút rơi.
Anh (chị) cảm ơn em, em ngoan quá Ị
Viết lời xin lỗi của em trong mỗi trường hợp sau :
Khi em lỡ bước, giẫm vào chân bạn.
Xin lỗi bạn, mình vô ý quá /
Khi em mải chơi, quên làm việc mẹ đã dặn.
Con xin lỗi mẹ, lần sau con sẽ nhớ lời mẹ dặn.
Khi em đùa nghịch, va phải một cụ già.
Cháu xin lỗi ông (bà), ông (bà) có sao không ạ ?
Viết 3 - 4 câu nói về nội dung mỗi tranh dưới đây, trong đó có dùng lời cảm ơn hay xin lỗi thích hợp :
Mẹ mua cho Trinh một con gấu bông.
Trinh đưa hai tay nhận và nói:
- Con gấu bông đẹp quả I Con cám ơn mẹ I
Nam chạy giỡn làm vỡ bình hoa của mẹ. Nam khoanh tay đứng trước mặt mẹ và nói: - Con xin lỗi