Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1 Tuần 2

  • Tuần 2 trang 1
  • Tuần 2 trang 2
  • Tuần 2 trang 3
Tuần
Tuần 2
CHÍNH TẢ
(1) Điền vào chỗ trống :
s hoặc X
xoa đầu, ngoài sân, chim sâu, xâu cá
ăn hoặc ăng
cố gắng, gắn bó, gắng sức, yên lặng
2. Viết những chữ cái còn thiếu trong bảng sau :
Số thứ tự
Chữ cái
Tên chữ cái
20
p
pê
21
q
quy
22
r
e-rờ
23
s
ét-sì
24
t
tê
25
u
u
26
ư
ư
27
V
vê
28
X
ích-xì
29
y
i dài
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
1. Viết vào chỗ trống các từ :
Có tiếng học
Có tiếng tập
M : học hành, học tập, học hỏi, học giỏi, học sinh, chăm học, ăn học,...
M : tập đọc, tập viết, tập vẽ, tập tô, học tập, luyện tập, tập làm văn, tập thể dục,...
Đặt câu với một từ vừa tìm được ở bài tập 1 :
Em là hoc sinh lớp 2A.
Bạn Trinh rất chăm chỉ hoc tâơ.
Bạn Khang rất chịu khó hoc hỏi.
Sắp xếp lại các từ trong mỗi câu dưới đây để tạo thành một câu mới, rồi ghi vào chỗ trống :
M : Con yêu mẹ. —> Mẹ yêu con.
Bác Hồ rất yêu thiếu nhi.
Thiếu nhi rất yêu Bác Hồ
Thu là bạn thân nhất của em.
Em là bạn thân nhất của Thu. / Bạn thân nhất của Thu là em.
/ Bạn thân nhất của em là Thu.
Đặt dấu câu thích hợp vào I I cuối mỗi câu sau :
Tên em là gì I ? I
Em học lớp mấy p~|
Tên trường của em là gì
CHÍNH TẢ
1. Viết vào chỗ trống các chữ :
Bắt đầu bằng g
Bắt đầu bằng gh
M : gà, gương, gạch, gỗ, gầy, gầm, gù, gan, gần, gắng
M : ghi, ghế, ghé, ghê, ghét
2. Một nhóm học tập có 5 bạn là Huệ, An, Lan, Bắc và Dũng. Em hãy viết tên các bạn ấy theo thứ tự bảng chữ cái :
An, Bắc, Dũng, Huệ, Lan.
TẬP LÀM VĂN
Ghi dấu X vào I [ trước lời chào không đúng :
Em chào bố mẹ để đi học.
[x~[ Bố mẹ ạ.
Em chào thầy, cô đi đến trường.
HT Thầy (cô) !
Em chào bạn khi gặp nhau ở trường.
0Ể!
Điền vào chỗ trống trong bản tự thuật dưới đây :
Tự thuật
Họ và tên : Nguyễn Thanh Hằng
Nam,nữ : Nữ
Ngày sinh : 15 - 09 - 2005
Nơi sinh : Thành phố Hồ Chí Minh
Quê quán : Xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. Nơi ở hiện nay : 128/27 Thiên Phước - phường 9 - quận Tân Bình - Thành phố Hồ Chí Minh.
Học sinh lớp : 2B
Trường : Tiểu học Hoa Hồng, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. Tp. Hồ Chỉ Minh, ngày 03 tháng /ỡnăm 2013
Người tự thuật Hằng
Nguyễn Thanh Hằng