Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1 Tuần 7

  • Tuần 7 trang 1
  • Tuần 7 trang 2
  • Tuần 7 trang 3
  • Tuần 7 trang 4
Số thứ tự
Tên truyện
Tác giả
Trang
1
Ba chú Heo con
Tri Thức Việt (dịch)
8
2
Cô bé quàng khăn đỏ
Tri Thức Việt (dịch)
12
CHÍNH TẢ
1. Điền ui hoặc uy vào chỗ trống :
bụi phấn, huy hiệu, vui vẻ, tận tụy
(2) Điền vào chỗ trống :
tr hoặc ch
giò chả, trả lại,	con trăn, cái chăn
iên hoặc iêng
tiếng nói, tiến bộ,
lười biếng, biến mất
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
1. Ghi vào chỗ trống tên các môn em học ở lớp 2 : Tiếng Việt	Toán
Âm nhạc, Mĩthuật, Thủ công Thể dục	Đạo đức, Tự nhiên xã hội
Viết lại nội dung mỗi tranh nói trên bằng một câu : Tranh 1 : Trinh đang đọc sách.
Tranh 2 : Khang đang viết bài.
Tranh 3 : Ba hướng dẫn em học bài.
Tranh 4 : Trinh và Trang đang trò chuyện.
Điền từ chỉ hoạt động thích họp vào chỗ trống :
Cô Tuyết Mai dạy môn Tiếng Việt.
Cô giảng bài rất dễ hiểu.
Cô khuyên chúng em chăm học.
CHÍNH TẢ
1. Điền tiếngvà /ừ ngữ thích hợp vào chỗ trống trong bảng :
Âm đầu
Vần
Thanh
Tiếng
Từ ngữ
V
ui
ngang
vui
vui, vui vẻ, yên vui, vui thích, vui sướng,...
th
uy
hỏi
thủy
thủy chung, thủy triều, thủy thủ, tàu thủy,...
n
ui
sắc
núi
núi, núi non, sông núi, đồi núi,...
I
uy
ngã
lũy
lũy tre, thành lũy,...
(2) a) Điền các từ che, tre, trăng, trắng vào chỗ trống cho phù hợp :
Quê hương là cầu tre nhỏ,
Mẹ về nón lá nghiêng che.
Quê hương là đêm trăng tỏ,
Hoa cau rụng trắng ngoài thềm.
Điền vào chỗ trống 2 từ ngữ có tiếng mang vần iên, 2 từ ngữ
có tiếng mang vần iêng : M : con kiến, miếng mồi
iên
1 biển, bà tiên,...
2 viên phấn, đèn điện,...
iêng
1 siêng năng, lười biếng,...
2 cồng chiêng, sầu riêng,...
TẬP LÀM VĂN
Viết tiếp nội dung mỗi tranh dưới đây để tạo thành câu chuyện có tên Bút của cô giáo :
Hôm nay, Tường quên bút ở nhà. Đến lúc viết bài, em hốt hoảng bảo Vân :
- Tớ quên không mang bút. Cậu cho tớ mượn nhé ?
Em cảm ơn cô ạ!
Mẹ rất vui- ị
Vân nói:
Tớ chỉ có một cái bút. Làm sao bây giờ ? Nghe thấy thế, cô giáo đưa cho Tường một cái bút rồi bảo :
Em cầm lấy mà dùng, ngày mai đừng quên bút nữa nhé Ị
Tường đưa hai tay nhận bút và nói:
Em cảm ơn cô ạ !
Hôm cô giáo trả bài, Tường được điểm 10. Về nhà, em khoe với mẹ :
Nhờ bút của cô giáo, con làm bài được 10 điểm.
Mẹ mỉm cười và nói:
Mẹ rất vui vì con được điểm 10. Con nhớ cảm c'n cô giáo nhé I
Viết lại thời khóa biểu ngày mai của lớp em : Thứ ba
Các môn học :
Tiếng Việt	Thể dục
Toán	Mĩthuật
Dựa theo thời khóa biểu ở bài tập trên, trả lời từng câu hỏi sau :
Ngày mai có mấy tiết ?
Ngày mai có 5 tiết.
Đó là những tiết gì ?
Toán, Tiếng Việt, Toán, Thể dục, Mĩ thuật.
Em cần mang những quyển sách gì đến trường ?
Em cần mang những quyển sách là: Toán, Tiếng Việt, Mĩ thuật.