Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1 Tuần 13

  • Tuần 13 trang 1
  • Tuần 13 trang 2
  • Tuần 13 trang 3
  • Tuần 13 trang 4
CHỈNH TẢ
1. Điền vào chỗ trống từ chứa tiếng có iê hoặc yê theo nghĩa dưới đây :
(2) Đặt câu để phân biệt các từ trong mỗi cặp dưới đây : a)
rối : Mẹ bảo bé phải cột tóc gọn gàng cho khỏi rối.
Cuộn chỉ bị rối.
dối : Cô giáo bảo nói dối là không tốt.
rạ : Cánh đồng cắt hết lúa chỉ còn trơ gốc rạ.
Mẹ lấy rạ đun bếp.
dạ : Nói chuyện với người lớn phải vâng dạ lễ phép.
b)
mỡ : Bé không thích ăn thịt mỡ.
mở : Bé mở cửa mời bạn vào nhà chơi.
nữa : Ăn hết bánh bé vẫn còn muốn ăn thêm nữa.
Bé ăn thêm một chén cơm nữa.
nửa : Bé để dành một nửa sô' kẹo cho em.
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
1. Viết tên những việc em đã làm ở nhà giúp cha mẹ
tưới cây quét nhà lau bàn gấp quần áo
quét nhà trông em nấu cơm, vo gạo nhặt rau, rửa rau
Gạch một gạch (—) dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Ai ? Gạch hai gạch (=) dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi làm gì ?
M : Chi đến tìm bông cúc màu xanh.
Cây xòa cành ôm câu bé.
Em hoc thuôc bài hát
Em làm bải tâo tiếng Viêt.
Nối từ ở 3 nhóm (1,2, 3) để tạo thành những câu hợp nghĩa :
(1)
(2)
(3)
nhà cửa
	sách vở
em
chi em	
quei ơọn
	aiăt \
^__—-bát đũa
Linh
xêp
cậu bé
rửa—
^quần áo
(ĩ) Đặt 2 câu, mỗi câu kể một việc em đã làm ở nhà :
Em trông em cho mẹ.
Em giúp mẹ quét nhà.
CHÍNH TẢ
Điển iê hoặc yêvào chỗ trống :
câu chuyện, yên lặng, viên gạch, luyện tập
(2) a) Điền vào chỗ trống d hoặc gi:
Dung dăng dung dẻ Dắt trẻ đi chơi Đến ngõ nhà giời Lạy cậu, lạy mợ Cho cháu về quê Cho dê đi học.
b) Điền vào chữ in đậm dấu hỏi hoặc dấu ngã :
Làng tôi có lũy tre xanh
Có sông Tô Lịch chảy quanh xóm làng
Trên bờ, vải, nhãn hai hàng
Dưới sông cá lội từng đàn tung tăng.
TẬP LÀM VĂN
Viết một đoạn văn ngắn (từ 3 đến 5 câu) kể về gia đình em. Gợi ý :
Gia đình em gồm mấy người ? Đó là những ai ?
Nói về từng người trong gia đình em.
Em yêu quý những người trong gia đình em như thế nào ?
Bài làm
Gia đình em có bốn người. Bô' em làm giám đốc. Mẹ em làm kế toán cho công ti. Chị của em học trường chưyên Lê Quý Đôn. Còn em học lớp Hai Trường Tiểu học Kim Đồng. Mọi người trong gia đình em rất yêu thương nhau. Em mong bố mẹ và chị của em sẽ ở bên em suốt đời.