Giải bài tập Sinh Học 10 Bài 26. Sinh sản của vi sinh vật

  • Bài 26. Sinh sản của vi sinh vật trang 1
  • Bài 26. Sinh sản của vi sinh vật trang 2
Bài 26
SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT
KIẾN THỨC Cơ BẢN
Vi sinh vật nhăn sơ chủ yếu sinh sản bằng hình thức phân đôi, ở một số có thể sinh sản bằng ngoại bào tử hay bào tử dốt, nảy chồi,...
Khi phân dôi, màng sinh chất của vi khuẩn gấp nếp hỉnh thành mêzôxôm, vòng ADN đính vào hạt này đế' nhân dôi, đồng thời thành tê bào hình thành vách ngăn tạo thành 2 tế bào con.
Nấm, tảo đơn bào và động vật nguyên sinh có thể sinh sản bằng phân đôi hoặc bằng bào tử vô tính hoặc bào tử hữu tính.
CÂU HỎI SÁCH GIÁO KHOA
A. PHẦN TÌM HIỂU VÀ THẢO LUẬN
▼ Vỉ’ khuẩn có thể sinh sản bậng hình thức nào?
Trả lời: Vi khuẩn sinh sản bằng các hình thức sau:
Trực phân là chủ yếu.
Sinh sản bằng ngoại bào tử: ở vi sinh vật dinh dưỡng mêtan.
Sinh sản bằng bào tử dot: ở xạ khuẩn.
Nẩy chồi: ở vi khuẩn quang dưỡng màu tía.
B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP
Vi khuẩn có thể hình thành các loại hào tử nào?
Trả lời: Vi khuẩn có thể hình thành các loại bào tử như: ngoại bào tử, bào tử đốt, nội bào tử.
Cho ví dụ về các hào tử sinh sản ở vi khuẩn và ở nấm?
Trả lời: Ngoại bào tử ở vi khuẩn dinh dưỡng mêtan Mêthylosinus, Rhodomicrobium.
Bào tử đốt ở Streptomyces, Actinomyces.
Bào tử kín ở nấm Mucor (bào tử hữu tính), bào tử trần ở nấm chổi (Penicillium), nấm cúc (.Aspergillus), nấm Mucor (bào tử vô tính).
Nếu không diệt hết nội bào tủ, /lộp thịt để lâu ngày sẽ bị phồng, bị biến dạng, vì sao?
Trả lời: Nếu không diệt hết nội bào tử, hộp thịt hộp để lâu ngày sẽ bị phồng, bị biến dạng vì các nội bào tử mọc mầm phát triển, phân giải các chất, thải ra ôxi và các loại khí khác làm cho hộp phồng lên.
in. CÂU HỎI Bổ SUNG
Bào tử nấm có ích lợi, tác hại gì trong đời sống con người?
Trả lời:
Bào tử nấm dùng làm nguyên liệu để thu nhận các chế phẩm như thực phẩm (tương), thức ăn bổ sung cho chăn nuôi, thuốc trừ sâu sinh học...
Bào tử nấm gây dị ứng, gây một số bệnh cho người, động vật, thực vật.