Giải bài tập Sinh Học 10 Bài 9. Tế bào nhân thực (tiếp theo)

  • Bài 9. Tế bào nhân thực (tiếp theo) trang 1
  • Bài 9. Tế bào nhân thực (tiếp theo) trang 2
  • Bài 9. Tế bào nhân thực (tiếp theo) trang 3
Bài 9
TẾ BÀO NHÂN THỰC (liếp theo)
KIẾN THỨC Cơ BẢN
Ti thể và lục lạp đều có 2 lớp màng bao bọc, có chứa ADN và ribôxôm, đó là những bào quan sản xuất chất hữu cơ và cung cấp năng lượng cho tế bào.
Các tế bào thực vật thường có các không bào lớn làm nhiệm vụ chứa các chất dự trữ hoặc các chất phê' thải cũng như giúp các tế bào hút nước.
Lizôxôm có nhiều enzim thủy phân. Vì vậy, chức năng của nó là phân hủy các tế bào già, bào quan già, các tế bào bị tổn thương không còn khả năng phục hồi.
CÂU HỎI SÁCH GIÁO KHOA
A. PHẦN TÌM HIỂU VÀ THẢO LUẬN
▼ Tế bào nào trong các tế bào sau đây của cơ thể người có nhiều ti thể nhất'?
Trả lời:
a. Tế bào biểu bì.	b. Tế bào hồng cầu.
c. Tế bào cơ tim.	d. Tế bào xương.
Đáp án: c
Tại sao lá cây có màu xanh? Màu xanh của cây có liên quan đèn chức năng quang hợp hay không?
Trả lời: Ánh sáng ta nhìn thấy là ánh sáng trắng gồm 7 màu: đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Khi ánh sáng chiếu qua lá cây, hệ sắc tố của lá hấp thu hầu hết ánh sáng vùng đỏ và vùng xanh tím, để lại vùng xanh lục, màu xanh lục phản chiếu ngược lại. Vì vậy khi nhìn vào lá cây ta thấy chúng có màu xanh lục.
Tế bào ca, tế bào hồng cầu, tế bào bạch cầu và tế bào thần kinh, loại tế bào nào có nhiều lizôxôm nhất?
Trả lời: Tế bào bạch cầu chuyên tiêu diệt các tế bào vi khuẩn, các tế bào bệnh lí và tế bào già nên nó có nhiều lizôxôm nhất.
B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP
Trĩnh bày cấu trúc và chức năng của lục lạp.
Trả lời:
Cấu trúc lục lạp: có 2 lớp màng bao bọc. Bẽn trong lục lạp chứa chất nền cùng với hệ thông các túi dẹt gọi là tilacôit. Các tilacôit xếp chồng lên nhau tạo thành cấu trúc gọi là grana. Các grana trong lục lạp được nối với nhau bằng hệ thống màng. Trên màng của tilacôit chứa nhiều chất diệp lục và các enzim quang hợp. Trong chất nền của lục lạp còn có ADN và ribôxôm.
Chức năng của lục lạp: chứa chất diệp lục có khả năng chuyển đổi năng lượng ánh sáng thành năng lượng hóa học, đó chính là quá trình quang hựp.
Nêu cấu trúc và chức năng của ti thể.
Trả lời:
Cấu trúc của ti thể:
Ti thể có 2 lớp màng bao bọc. Màng ngoài không gấp khúc, màng trong gấp khúc thành các mào trên đó có rất nhiều loại enzim hô hấp. Bên trong ti thể là chất nền có chứa ADN và ribôxôm.
Chức năng ti thể:
Ti thể được ví như một "nhà máy điện" cung cấp nguồn năng lượng chủ yếu cho các hoạt động sông của tế bào dưới dạng ATP.
Ti thể chứa nhiều enzim hô hẩp có nhiệm vụ chuyển hóa đường và các chất hữu cơ khác thành ATP cung cấp năng lượng cho các hoạt động sống của tế bào và cơ thể, đó chính là quá trình hô hấp tế bào.
Nêu cấu trúc và chức năng của lizôxôm.
Trả lời:
Cấu trúc của lizôxôm: là 1 bào quan với 1 lớp màng bao bọc.
Chức năng của lizôxôm: phân hủy các tế bào già, các tế bào bị tổn thương không còn khả năng phục hồi.
Người ta ví lizôxôm như 1 phân xưởng tái chế "rác thải" của tế bào.
Nêu các chức năng của không bào.
Trả lời: Chức năng của không bào khác nhau tùy theo từng loài sinh vật và từng loại tế bào.
Tế bào thực vật thường có 1 không bào lớn hoặc nhiều không bào với các chức năng khác nhau.
Một số không bào chứa chất phế thải, chất độc hại.
Không bào của tế bào lông hút ở rễ cây chứa muôi khoáng cùng nhiều chất khác nhau và hoạt động như chiếc máy bơm chuyên hút nước từ đất vào rễ cây.
Không bào của tế bào cánh hoa được xem như túi đựng đồ mĩ phẩm của tế bào vì nó chứa nhiều sắc tôi
Các tế bào động vật có thể có các không bào tiêu hóa và không bào co bóp (có ở một số loại sinh vật đơn bào).
CÂU HỎI BỔ SUNG
Tế bào lá của cây trồng trong bóng râm so với tế bào lá của cây cùng loài trồng ở ngoài nắng thì tế bào nào có nhiều lục lạp hơn?
Trả lời: Trong bóng râm lượng ánh sáng. ít hơn nên tế bào lá cây trồng trong bóng râm cần có nhiều lục lạp hơn để thu nhận ánh sáng.