Giải Địa Lý lớp 7 Bài 58: Khu vực Nam Âu

  • Bài 58: Khu vực Nam Âu trang 1
  • Bài 58: Khu vực Nam Âu trang 2
  • Bài 58: Khu vực Nam Âu trang 3
  • Bài 58: Khu vực Nam Âu trang 4
Bài 58. KHU vực NAM Âu
MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT ĐƯỢC
Trình bày và giải thích được những đặc điểm nổi bật về tự nhiên, dân cư, kinh tế của khu vực Nam Âu.
Sử dụng bản đồ để trình bày đặc điểm tự nhiên, dân cư, kinh tế khu vực Nam Âu.
Phân tích biểu đồ khí hậu, bảng số liệu thống kê và quan sát tranh ảnh.
KIẾN THỨC Cơ BẢN
Khái quát tự nhiên
Nam Âu nằm ven biển Địa Trung Hải, gồm ba bán đảo lớn: bán đảo I-bê-rich, bán đảo I-ta-li-a và bán đảo Ban-căng.
Phần lớn diện tích là núi trẻ và cao nguyên. Các đồng bằng thường nhỏ hẹp, nằm ven biển hoặc xen giữa núi và cao nguyên.
Khí hậu Nam Âu là kiểu khí hậu địa trung hải. Vào thu - đông, thời tiết không lạnh lắm và có mưa, thường là những trận mưa rào. Mùa hạ nóng, khô.
Kinh tế
Chưa phát triển bằng Bắc Âu, Tây và Trung Âu. I-ta-li-a là nước phát triển nhất trong khu vực.
Sản xuất nông nghiệp theo quy mô nhỏ, chiếm 20% lao động, có nhiều sản phẩm độc đáo, đặc biệt là cây ăn quả cận nhiệt đới (cam, chanh,...) và ôliu. Chăn nuôi cừu, dê theo hình thức phổ biến là chăn thả.
Trình độ sản xuất công nghiệp chưa cao.
Hoạt động du lịch mang lại nguồn thu ngoại tệ chính của nhiều nước, dựa trên tài nguyên du lịch phong phú và đặc sắc (nhiều công trình kiến trúc, di tích lịch sử, văn hoá và nghệ thuật cổ đại; bờ biển đẹp, khí hậu địa trung hải mùa hạ ít mưa, đầy nắng ấm...).
GỢI ý trả lời câu hỏi giữa bài
Câu 1. Quan sát hình 58.1, nêu tên một số dãy núi của khu vực Nam Âu.
Trả lời'. Tên một sô' dãy núi của khu vực Nam Âu trên hình 58.1: Pi-rê-nê, An-pơ, An-pơ Đi-na-rich.
Câu 2. Phân tích hình 58.2, nêu đặc điểm về nhiệt độ và lượng mưa của khí hậu khu vực Nam Âu. Kể tên một số sản phẩm nông nghiệp độc đáo ở các vùng có kiểu khí hậu này.
Trả lời'.
Phân tích hình 58.2, nêu đặc điểm về nhiệt độ và lượng mưa của khí hậu khu vực Nam Âu:
+ Nhiệt độ: cao quanh năm, trên 10°C; cao nhất vào tháng VII.
+ Lượng mưa: mưa nhiều vào thu đông, mùa hạ ít mưa.
Kể tên một số sản phẩm nông nghiệp độc đáo ở các vùng có kiểu khí hậu này: chăn nuôi cừu, dê; trồng cây ăn quả nhiệt đới (cam, chanh), ô liu,...
Câu 3. Nêu một số địa điểm và hoạt động du lịch nổi tiếng ở các nước Nam Âu.
Trả lời: Một số địa điểm và hoạt động du lịch nổi tiếng ở các nước Nam Âu:
Phố Vơ-ni-dơ, tháp nghiêng Pi-da (I-ta-li-a): tham quan.
Bờ biển Địa Trung Hải: nghỉ dư&ng, tắm biển, thể thao dưới nước,...
GỢI ý THực hiện câu hỏi và bài tập cuối bài
Câu 1. Xác định trên bản đồ vị trí của các bán đảo, các dãy núi ở khu vực Nam Âu.
Trả lời: Xác định trên bản đồ vị trí của các bán đảo, các dãy núi ở khu vực Nam Âu.
Các bán đảo: I-rê-bích, I-ta-li-a, Ban-căng.
Các dãy núi: Pi-rê-nê, An-pơ, An-pơ Đi-na-rich.
Câu 2. Tại sao nói kinh tế Nam Âu chưa phát triển bằng Bắc Âu, Tây và Trung Âu?
Trả lời:
Nông nghiệp còn chiếm khoảng 20% lực lượng lao động; sản xuất theo quy mô nhỏ.
Trình độ sản xuất công nghiệp chưa cao. I-ta-li-a có nền công nghiệp phát triển nhất trong khu vực nhưng công nghiệp cũng chỉ tập trung ở phía bắc đất nước.
Câu 3. Nêu những tiềm năng phát triển của ngành du lịch ở Nạm Âu.
Trả lời: Nam Âu là nơi có nguồn tài nguyên du lịch phong phú và đặc sắc.
Nhiều công trình kiến trúc, di tích lịch sử, văn hóa và nghệ thuật cổ đại.
Bờ biển đẹp, khí hậu địa trung hải đặc sắc.
CÂU HỎI Tự HỌC
Sản phẩm độc đáo của nền nông nghiệp Nam Âu:
Cừu	B. Dê.	C. Lúa mì. D. Ô liu
Nước có kinh tế phát triển nhất trong khu vực Nam Ấu là:
A. Tây Ban Nha. B. I-ta-li-a. C. Hy Lạp. D. Bồ Đào Nha
Phần lớn diện tích Nam Ầu là:
A. Đồng bằng và núi trẻ.	B. Núi trẻ và	cao	nguyên,
c. Cao nguyên và đồng	bằng.	D. Núi già và	cao	nguyên
Bán đảo nào sau đây không nằm ở Nam Âu?
A. Xcăng-đi-na-vi.	B. I-rê-bích.
c. Ban-căng.	D. I-ta-li-a.