Giải Địa Lý lớp 7 Bài 61: Thực hành: Đọc lược đồ, vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế châu Âu

  • Bài 61: Thực hành: Đọc lược đồ, vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế châu Âu trang 1
  • Bài 61: Thực hành: Đọc lược đồ, vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế châu Âu trang 2
Bài 61. Thực hành:
ĐỌC LƯỢC ĐỒ, VỄ BIỂU ĐỔ cơ CẤU KINH TẾ CHÂU Âu
MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT ĐƯỢC
Xác định được vị trí một số quốc gia trên lược đồ các nước châu Âu.
Vẽ được biểu đồ co’ cấu kinh tế.
GỢI ý nội dung THực hành
Xác đỉnh vị trí một số quô'c gia trên lược đồ
Tên và vị trí của một số quốc gia châu Ấu:
Các quốc gia ở Bắc Âu: Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan, Ai-xơ-len
Các quốc gia ở Nam Âu: Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, I-ta-li-a, Crô-a-ti-a, Hec-xê-gô-vi-na, Xéc-bi và Môn-tê-nê-grô, Ma-xê-đô-ni-a, Hi Lạp, An-ba-ni, Xlô-ven-ni-a, Man-ta, Síp.
Các quốc gia ở Đông Âu: Lát-vi, Lít-va, Ê-xtô-ni-a, Bê-la-ĩut, U-crai-na, Môn-đô-va, Liên bang Nga. Ác-mê-nia, Gru-dia, A-dec-bai-gian.
Các quốc gia ở Tây và Trung Âu: Đan Mạch, CHLB Đức, Hà Lan, Anh, Pháp, Bĩ, Lúc-xăm-bua, Áo, Thụy Sĩ, Hung-ga-ri,
Vị trí các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu
Khu vực Bắc Âu: Thụy Điển, Phần Lan
Tây và Trung Âu: Đan Mạch, CHLB Đức, Hà Lan, Anh, Ai len, Pháp, Bỉ, Áo, Lúc-xăm-bua.
Đông Âu: Ba Lan, Séc, Xlô-va-kia, Hung-ga-ri, Bun-ga-ri, Ru-ma-ni, E-xtô-nia, Lát-via, Lít-va
Nam Âu gồm: Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, I-ta-lia, Hi Lạp, Xlô-ven-ni-a, Man-ta, Síp Crô-a-ti-a.
Vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế
Xác định vị trí hai nước:
+ Pháp: nằm bên bờ Đại Tây Dương, phía tây nam châu Âu.
+ U-crai-na: nằm sâu trong lục địa, phía đông châu Âu.
- Vẽ biểu đồ cơ cấu ngành kinh tế của 2 nước, năm 2000.
U-crai-na
Nông - Lâm - Ngư ì—! Công nghiệp - Xây dựng •— Dịch vụ Biễu đồ tì trọng các ngành kinh tế trong GDP cùa hai nước U-crai-r.a và Pháp, năm 2000
Nhận xét về trình độ phát triển kinh tế của Pháp và U-crai- na qua biểu đồ
Pháp: tỉ trọng của dịch vụ trong tổng sản phẩm trong nước khá cao (70,9%); tỉ trọng của nông, lâm, và ngư nghiệp rất thấp (3,0%). Đây là biểu hiện của nước có trình độ phát triển kinh tế cao.
U-crai-na: tỉ trọng của nông, lâm và ngư nghiệp còn khá cao (14%); tỉ trọng của dịch vụ tương đốì thấp (47,5%). Đây là biểu hiện của nước có trình độ phát triển kinh tế ở mức chưa cao.