SGK Vở bài tập Tiếng Việt 3 - Tuần 11 - Chủ điểm: Quê hương

  • Tuần 11 - Chủ điểm: Quê hương trang 1
  • Tuần 11 - Chủ điểm: Quê hương trang 2
  • Tuần 11 - Chủ điểm: Quê hương trang 3
  • Tuần 11 - Chủ điểm: Quê hương trang 4
  • Tuần 11 - Chủ điểm: Quê hương trang 5
Tuần
CHÍNH TẢ
1 Chọn chữ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống
(cong, coong)
chuông xe đạp kêu kính	,vê đường	
(xong, xoong)
làm	việc,	cái	
(2) Điền từ ngữ theo yêu cầu ở cột A vào chỗ trống ở cột B :
A
B
a) Từ ngữ chỉ sự vật có tiếng bắt đầu bằng s.
M : sông,	
- Từ ngữ chỉ hoạt động, đạc điểm, tính chốt có tiếng bắt đáu bằng X.
M : xào nấu,	
b) Từ ngữ có tiếng mang vần ươn.
M : vườn,	
- Tù ngữ có tiếng mang vần ương.
M : đường,	
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
1 Viết lại những từ ngữ sau vào hai nhóm trong bảng : cây đa, gắn bó, dòng sông, con đò, nhớ thương, yêu quỷ, mái đình, thương yêu, ngọn núi, phố phường, bùi ngùi, tự hào.
a) Chỉ sụ vật ỏ quê hương
b) Chỉ tình câm đối với quê hương
M : cây đa,	
M : gắn bó	
Gạch dưới những từ ngữ trong ngoặc đơn có thể thay thế cho từ quê hương ở đoạn văn sau :
Tây Nguyên là quê hương của tôi. Nơi đây, tôi đã lớn lên trong địu vài thân thương của má, trong tiếng ngân vang của dòng thác, trong hương thơm ngào ngạt của núi rừng.
(quê quán, quê cha đất tổ, đất nước, giang sơn, nơi chôn rau cắt rốrì)
a) Gạch dưới những câu được viết theo mẫu Ai làm gì ? trong đoạn dưới đây :
Cuộc sống quê tôi gắn bó với cây cọ. Cha làm cho tôi chiếc chổi cọ để quét nhà, quét sân. Mẹ đựng hạt giống đầy móm lá cọ, treo lên gác bếp để gieo cấy mùa sau. Chị tôi đan nón lá cọ, lại biết đan cà mành cọ và làn cọ xuất khẩu, Chúng tôi rủ nhau đi nhặt những trái cọ rơi đầy quanh gốc về om, ân vừa béo vừa bùi.
b) Viết lại các câu Ai làm gì ? vừa tìm được vào bảng sau :
Ai
làm gì ?
M : chúng tôi
rủ nhau đi nhặt những trái cọ rơi đầy quanh gốc về om, ân vừa béo vừa bùi.
(4) Chọn 3 trong 4 từ ngữ dưới đây để đặt 3 câu theo mẫu Ai làm gì ?
bác nông dân :	
em trai tôi:	
những chú gà con:	
đàn cá:	
CHÍNH TẢ
Điền vào chỗ trống :
s hoặc X
Một nhà	àn đơn	ơ vách nứa
Bốn bên	uối chây, cá bơi vui
Đêm đêm cháy hồng bên bếp lửa Ánh đèn khuya còn	áng lung đổi.
ươn hoặc ương
Mồ hôi mà đổ xuống V	
Dâu xanh lá tốt vấn V	tơ tằm.
Cá không ân muối cá	
Con cãi cha mẹ trăm đ	'	con hư.
Tìm và ghi lại các tiếng trong bài chính tả Vẽ quê hương :
Bắt đầu bằng s : .......................................................................................
Bắt đầu bằng x:	
Có vần ươn :	
Có vần ương -.	
TẬP LÀM VĂN
Ghi lại các ý trả lời cho từng câu hỏi để tập nói về quê hương em hoặc nơi em đang ở.
Quê em ở đâu ?
M : Quế em ở huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.
(Hoạc : Quê em ở tận Hà Giang nhưng nơi em sinh ra và lốn lên lại là Hà Nội. Em muốn kể về khu Mỹ Đình của em ở Thủ đô thân yêu...)
Em yêu nhất cảnh vật gì ở quê hương ?
Cảnh vật đó có gì đáng nhớ ?
Tình cảm của em với quê hương như thế nào?