SGK Vở bài tập Tiếng Việt 3 - Tuần 14 - Chủ điểm: Anh em một nhà

  • Tuần 14 - Chủ điểm: Anh em một nhà trang 1
  • Tuần 14 - Chủ điểm: Anh em một nhà trang 2
  • Tuần 14 - Chủ điểm: Anh em một nhà trang 3
  • Tuần 14 - Chủ điểm: Anh em một nhà trang 4
  • Tuần 14 - Chủ điểm: Anh em một nhà trang 5
CHÍNH TẢ
1 Điền ay hoặc ớỵvào chỗ trống :
- cây s	
• • /
ch	giã gao
- d	hoc ,
ngủ d	
- số b	
đòn b	
Điền vào chỗ trống :
/hoặcn:
Trưa ...ay bà mệt phải ....Ồm
Thương bà, cháu đõ giành phần ....ấu cơm
Bà cười: vừa ....át vừa thơm.
Sao bà ân được nhiều hơn mọi ....ổn ?
/ hoặc iê :
Kiến xuống suối t. '.m nước uống. Chẳng may, sóng trào lên cuốn Kiến đi và suýt nữa thì d.'.m chết nó. Ch....m Gáy thấy thế liền thở cành cây xuống suối cho Kiến. Kiến bám vào cành cây, thoát h....’..m.
Tìm và viết lại các tiếng có trong bài chính tả Người liên lạc nhỏ :
Bắt đầu bằng /:	
Bắt đầu bằng n:	
LUYỆN TỪ VẰ CÂU
Gạch dưới các từ chỉ đặc điểm trong những câu thơ sau :
Em vẽ làng xóm Tre xanh, lúa xanh Sông máng lượn quanh Một dòng xanh mát Tròi mây bát ngát Xanh ngát mùa thu.
a) Gạch dưới tên những sự vật được so sánh với nhau trong các câu thơ sau :
Tiếng suối trong nhu tiếng hót xa.
Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa.
Rồi đến chị rất thuang Rồi đến em rất thảo Ông hiền như hạt gạo Bà hiền như suối trong.
Cam Xã Đoài mọng nước Giọt vàng như mật ong.
b) Các sự vật được.so sánh với nhau về những điểm nào ? Viết nội dung trả lời vào bảng sau :
Sụ vạt A
Đậc điểm
Từ so sánh
Sự vật B
a	
trong
b. -	
c	
Gạch một gạch (	) dưới bộ phận câu trả lời câu hỏi "Ai (con
gì, cái gì) Gạch hai gạch (==) dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi "Thếnào
. Anh Kim Đồng rất nhanh trí và dũng cảm.
Những hạt sương sớm long lanh như những bóng đèn pha lê.
Chợ hoa trên đường Nguyễn Huệ đông nghịt người.
CHÍNH TẢ 1 Điền vào chỗ trống au hoặc âu:
hạt
hoa đơn ,	mưa m
-látr..?.	 ■	đàntr...
S...7... điểm ,	quảs....
(2) Điền vào chỗ trống :
/hoặcn
Tay	àm hàm nhai, tay quai miệng trễ.
Nhai kĩ	o	âu, cày sâu tốt	úa.
/' hoặc iê
Ch...m có tổ, người có tông.
T	n học lễ, hậu học vân.
K	n tha lâu cũng đầy tổ.
(3) Tìm và viết lại các tiếng trong bài chính tả Nhớ Việt Bắc:
Bắt đầu bằng /:	
Bắt đầu bằng n : 	
Có âm /: 	
Có âm iê : 	
TẬP LÀM VĂN
1 Dựa theo truyện Tôi cũng như bác, trả lời các câu hỏi dưới đây :
Vì sao nhà vốn không đọc được bởn thông báo ?
Ông nói gì với ngưòi đứng cạnh ?
Ngưòi đó trỏ lòi ra sao ? Câu trà lòi có gì đáng cười ?
Hãy ghi lại các ý trả lời cho từng câu hỏi để giới thiệu về tổ em và hoạt động của tổ em trong tháng vừa qua với một đoàn khách đến thăm lớp.
a) Tổ em gổm những bạn nào ? Các bạn lò người dân tộc nào ?
Mỗi bạn có độc điểm gì hay ?
Tháng vùa qua, các bạn làm được những việc gì tốt ?