SGK Vở bài tập Tiếng Việt 3 - Tuần 9 - Ôn tập giữa học kì I

  • Tuần 9 - Ôn tập giữa học kì I trang 1
  • Tuần 9 - Ôn tập giữa học kì I trang 2
  • Tuần 9 - Ôn tập giữa học kì I trang 3
  • Tuần 9 - Ôn tập giữa học kì I trang 4
  • Tuần 9 - Ôn tập giữa học kì I trang 5
  • Tuần 9 - Ôn tập giữa học kì I trang 6
  • Tuần 9 - Ôn tập giữa học kì I trang 7
  • Tuần 9 - Ôn tập giữa học kì I trang 8
  • Tuần 9 - Ôn tập giữa học kì I trang 9
  • Tuần 9 - Ôn tập giữa học kì I trang 10
ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I ■111 V
Viết lại tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Măng non.
2 Viết tên các sự vật được so sánh với nhau trong những câu sau :
Câu có hình ảnh so sánh
Sự vật 1
Sự vật 2
a) Từ trên gác cao nhìn xuống, hồ như một chiếc gương bầu dục khổng lồ, sáng long lanh.
b) Cầu Thê Húc màu son, cong cong nhu con tôm, dẫn vào đền Ngọc Sơn.
c)	Người ta thấy con rùa lớn,
đầu to như trái bưởi, nhô lên khỏi mặt nước.
Chọn điền các từ ngữ thích hợp trong ngoặc đơn vào chỗ trống để tạo hình ảnh so sánh :
Mành trăng non đầu tháng lơ lửng giữa tròi như	
Tiếng gió rừng vi vu như	
Sương sớm long lanh tựa	
(một cánh diều, những hạt ngọc, tiếng sáò)
Tiết 2
1 Viết tên các nhân vật trong những bài tập đọc thuộc chủ điểm Măng non.
Đặt câu hỏi cho các bộ phận câu được in đậm dưới đây :
Em là hội viên của câu lạc bộ thiếu nhi phường.
b) Câu lạc bộ thiếu nhi là nơi chúng em vui chơi, rèn luyện và học tập.
Viết lại (khoảng 7 đến 10 câu), kể lại nội dung chính một câu chuyện đã học trong 8 tuần đầu.
1 Viết tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Mái ấm.
2 Viết 3 câu theo mẫu Ai là gì ?
3 Điền vào chỗ trống để hoàn thành đơn xin tham gia sinh hoạt câu lạc bộ thiếu nhi phường (xã, quận, huyện) theo mẫu sau :
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lộp - Tự do - Hạnh phúc
	, ngày	tháng	năm	
ĐƠN XIN THAM GIA SINH HOẠT CÂU LẠC BỘ
Kính gửi : Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Thiếu nhi phường (xã, quộn, huyện)	
Em tên là : 	
Ngày sinh : 	Nam (nữ):	
Địa chỉ: 	
Học sinh lớp :	Trường :	
Em làm đan này xin đề nghị Ban chủ nhiệm cho em được tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ Thiếu nhi phường (xã, quận, huyện).
Em xin hứa thục hiện đúng nội quy của Câu lạc bộ.
Em xin trân trọng cảm ơn.
Người làm đơn
Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm :
a) Ở câu lạc bộ, chúng em chơi cầu lông, đánh cờ, học hát và múa.
b) Emthưòng đến câu lọc bộ vào các ngày nghỉ.
Điền từ ngữ thích hợp trong ngoặc đơn vào chỗ trống để bổ sung ý nghĩa cho các từ ngữ in đậm :
Mỗi bông hoa cỏ may như một cái tháp	
(xinh xán, lộng lẫỳ) nhiều tầng. Trên đầu mỗi bông hoa lại đính một hạt sưong. Khó có thể tưởng tượng bàn tay
	(tinh khôn, tinh xởò) nào có thể hoàn thành
hàng loạt công trình đẹp đê,	(tinh tế, to lớn)
đến vậy.
1 Chọn từ ngữ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống để bổ
sung ý nghĩa cho từ ngữ in đậm :
Xuânvề,câycỏtrởimộtmàu	Trỡmhoađua
nhau khoe sắc. Nào chị hoa huệ	, chị hoa cúc
	,chị hoa hồng	bên cạnh côem
vi-ô-lét tím nhạt, mảnh mai.
Tất cả đã tạo nên một vưòn xuân	
(ờỏ thắm, trâng tinh, xanh non, vàng tươi, rực rỡ)
Viết 3 câu theo mẫu Ai làm gì ?
Điền dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong mỗi câu sau :
Hằng năm cứ vào đầu tháng 9 các truòng lại khai giảng nỡm học mới.
Sau ba tháng hè tạm xa truòng chúng em lại náo núc tói trưởng gặp thầy gạp bạn.
Đúng 8 giò trong tiếng Quốc ca hùng tráng lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên ngọn cột cò.
2 a) Điền từ ngữ thích hợp vào các ô trống ở từng dòng dưới đây:
Gợi ý : Tất cà các tù ngữ đều bắt đầu bồng chữT.
Dòng 1 : Cùng nghĩa vối thiếu nhi
Dòng 2 : Đáp lại câu hỏi của người khác.
Dòng 3 : Người làm việc trên tàu thuỷ.
Dòng 4 : Tên của một trong Hai Bà Trưng.
Dòng 5 : Thòi gian sắp tới (trái nghĩa với quá khu).
Dòng 6 : Trái nghĩa với khô héo (nói về cây cối).
Dòng 7 : Cùng nghĩa với cộng đồng (tập...).
Dòng 8 : Dùng màu làm cho tranh thêm đẹp.
b) Viết lại từ xuất hiện ở dãy ô chữ in đậm.
Tiết 7
BÀI LUYỆN TẬP
A. Đọc thầm :
Mùa hoa sấu
Vào những ngày cuối xuân, đầu hạ, khi nhiều loài cây đã khoác màu áo mới thì cây sấu mới bắt đầu chuyển mình thay lá. Đi dưới rặng sấu, ta sẽ gặp những chiếc lá nghịch ngợm. Nó quay tròn trước mặt, đậu lên đầu, lên vai ta rồi bay đi. Nhưng ít ai nắm được một chiếc lá đang rơi như vậy.
Từ những cành sấu non bật ra những chùm hoa trắng muốt, nhỏ như những chiếc chuông tí hon. Hoa sấu thơm nhẹ. Vị hoa chua chua thấm vào đầu lưỡi, tưởng như vị nắng non của mùa hè mới đến vừa đọng lại.
B. Dựa theo nội dung bài học, ghi dấu X vào I I trước ý trả lời đúng :
Cuối xuân, đầu hạ, cây sấu như thế nào ?
Cây sốu chỉ ra hoa.
Cây sấu chỉ thay lá.
Cây sấu thay lá và ra hoa.
Hình dạng hoa sấu như thế nào ?
Hoa sấu nhỏ li ti như vị nắng non của mùa hè.
Hoa sấu trông như những chiếc chuông nhỏ xíu.
Hoa sấu tham nhẹ, vị hai chua.
Mùi hoa sấu như thế nào ?
Hoa sấu tham nhẹ, có vị chua.
Hoa sấu hãng hắc.
Hoa sấu nở từng chùm trắng muốt,
Bài đọc trên có mấy hình ảnh so sánh ? Viết rõ đó là hình ảnh nào.
l hĩnh ảnh —>	
2 hình ảnh—>	
3 hình ởnh —►	
Trong câu Đi dưới rặng sấu, ta sẽ gặp những chiếc lá nghịch ngợm, em có thể thay từ nghịch ngợm bằng từ nào?
; ] tinh nghịch	o bướng bỉnh	o dại dột
Tiết 8
BÀI LUYỆN TẬP
Viết một đoạn văn (từ 5 đến 7 câu) kể về tình cảm của bố mẹ hoặc người thân của em đối với em.