SGK Vở bài tập Tiếng Việt 3 - Tuần 17 - Chủ điểm: Thành thị và nông thôn

  • Tuần 17 - Chủ điểm: Thành thị và nông thôn trang 1
  • Tuần 17 - Chủ điểm: Thành thị và nông thôn trang 2
  • Tuần 17 - Chủ điểm: Thành thị và nông thôn trang 3
  • Tuần 17 - Chủ điểm: Thành thị và nông thôn trang 4
  • Tuần 17 - Chủ điểm: Thành thị và nông thôn trang 5
Chọn làm bài tập 1 hoặc 2 :
Chọn tiếng thích hợp trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống rồi ghi lời giải đố :
- (dì/gì, rẻo./dẻo, ro/da, duyên/ruyêrì)
Cây	gai mọc đáy mình
Tên gọi như thể bổng bềnh bay lên
Vừa thanh, vừa	, lại bền
Làm	bàn ghế, đẹp	bao người ?
(Lờ cây	)
- (gì/rì, dĩu dan/ríu rarỉ)
Câv	hoa đỏ như son
Tên gọi như thể thổi cam ân liền
Tháng ba, đàn sáo huyên thuyên 	đến đậu đầy trên các cành ?
(Là cây	
Điền vào chỗ trống ởfhoặc ởc :
Tháng chạp thì m	trồng khoai
Tháng giêng trồng đậu, tháng hai trồng cà Tháng ba cày vã ruộng ra
Tháng tư b/.	mạ, thuận hoà mọi nơi
Tháng năm g	hái vừa rồi
Bước sang tháng sáu, nước trôi đầy đồng.
Đèo cao thì m	đèo cao
Trèo lên đến đỉnh ta cao hơn đèo.
Đường lên, hoa lá vẫy theo Ng	hoa cài mũ tai bèo, ta đi.
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
1 Tìm những từ ngữ thích hợp để nói về đặc điểm của nhân vật trong các bài tập đọc dưới đây :
Nhân vật
Đạc điểm nhân vật
a) Chú bé Mến trong truyện
Đôi bạn.
b) Anh Đom Đóm trong bòi tho cùng tên.
c) Anh Mồ Côi trong truyện
Mồ Côi xủ kiện.
d) Ngưòi chủ quán trong truyện Mồ Côi xủ kiện.
2 Đặt câu theo mẫu Ai thế nào ? a) Để miêu tả một bác nông dân.
b) Để miêu tả một bông hoa trong vườn.
Để miêu tả một buổi sớm mùa đông. M : Buổi sớm hôm nay lạnh cóng tay.
Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong mỗi câu sau :
Ếch con ngoan ngoãn chăm chỉ và thông minh.
Nắng cuối thu vàng ong dù giữa trua cũng chỉ dìu dịu.
Tròi xanh ngắt trên cao xanh nhu dòng sông trong trôi lặng lẽ giữa những ngọn cây hè phố.
CHÍNH TẢ
1 Viết vào chỗ trống trong bảng :
5 từ có vần ui
5 từ có vần uôi
M : cử/,	
M : chuối,	
(2) Tìm và viết vào chỗ trống các từ:
a) Chứa tiếng bắt đầu bằng d, g/hoặc r, có nghĩa như sau :
- Có nét mạt, hình dóng, tính nết, màu sắc,... gần như nhau :
Phần còn lại của cây lúa sau khi gạt:	
Truyền lại kiến thúc, kinh nghiêm cho ngưòi khác :
b) Chứa tiếng có vần ăt hoặc ăc, có nghĩa như sau :
Ngược với phương nam : 	
Bấm đứt ngọn rau, hoa iá,... bằng hai đầu ngón tay :
- Trái nghĩa với từ rỗng:	
TẬP LÀM VĂN
Dựa vào bài tập làm văn miệng ở tuần 16 {Tiếng Việt 3, tập một, trang 138), viết một bức thư (khoảng 10 câu) cho bạn, kể những điều em biết về thành thị hoặc nông thôn.